Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Odległość szamba od granicy

  wspomniane na wstępie obiekty budowlane określają minimalne odległości między innymi od granicy nieruchomości sąsiednich. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych (...)

 • Sankcje za braki w dokumentacji budynku

  przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego stanowiącego budynek mieszkalny należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Sam fakt nieposiadania odpisu decyzji o pozwoleniu (...)

 • Procedury budowlane

  posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę określa wzory: Wniosek o pozwolenie na budowę (...)

 • Porada prawna na temat pozwolenie na kompostownik

  Nie szukaj dłużej informacji na temat pozwolenie na kompostownik, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kierujący pojazdami

  wymagane szkolenie; 4) zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania pozwolenia. 3. Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wydawane na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  .  4. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do przeniesienia pozwolenia na wniosek osoby, na którą, w drodze decyzji, pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej zostało (...)

 • Pozwolenie wodnoprawne a prawa właścicieli sąsiednich działek - opinia prawna

  właściciela działki, gdyż rurociąg leży na jego terenie? Czy na działce o powierzchni 3700 m2, gdzie rurociąg o średnicy fi 0,8m jest na gruncie i fizycznie zajmuje 80 m2, będę mógł (...)

 • Posiadanie broni

  odwetu - wtedy może uzyskać pozwolenie na broń w celu ochrony osobistej. Z kolei Nowak jest sportowcem w związku z czym może ubiegać się o pozwolenie na broń w celach sportowych). (...)

 • Zakup działki pod budowę domu

  . Rolnik wystąpi wtedy o pozwolenie na budowę i wyleje fundamenty. Wówczas można już zawrzeć z rolnikiem umowę warunkową sprzedaży działki z pozwoleniem na budowę. Umowę warunkową, (...)

 • Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

  1994 r. – Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie. Chodzi tu zatem o pozwolenie na budowę w rozumieniu przepisów polskiego prawa budowlanego, które wydawane jest (...)

 • Wymogi prawne dla usytuowania tymczasowego obiektu budowlanego - opinia prawna

  i na tej podstawie może wydać zgodę na usytuowanie budynku na nieruchomości. Pozwolenie na budowę W świetle powyższego należy uznać, iż mimo tego, że kiosk nie jest (...)

 • Uproszczenia w budownictwie

  bez względu na miejsce ich budowy. Dodatkowo na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uproszczono zasady na jakich ma odbywać się budowa szczelnych zbiorników na gnojówkę (...)

 • Pozwolenie na budowę a zwrot VAT

  wskazuje, iż na prace z ich wykorzystaniem nie było konieczne pozwolenie na budowę, można stać przy stanowisku, że były to prace remontowe, na które zgodnie z ustawą o zwrocie (...)

 • Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

    Od czego zacząć? Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, na podstawie której można rozpocząć roboty budowlane. Zanim jednak wniesie się wniosek o wydanie pozwolenia (...)

 • Jak uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

  dzielnicowym m.st. Warszawy). W większości przypadków wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć do starosty albo prezydenta miasta na prawach powiatu (czyli do starostwa (...)

 • Wymiana prawa jazdy

  się:1) pozwolenie kategorii I - na prawo jazdy kategorii B, C, D, T, B+E, C+E i D+E, 2) pozwolenie kategorii II - na prawo jazdy kategorii B, C, D, T, B+E i C+E, 3) pozwolenie (...)

 • Rozbiórka domu

  właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Jeżeli natomiast do rozbiórki nie jest wymagane pozwolenie na budowę, ponieważ na budowę (...)

 • Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

      Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  przepadku na rzecz Skarbu Państwa - chyba że umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne przewidują inny sposób postępowania. 2. O przepadku towaru na rzecz Skarbu Państwa orzeka, na (...)

 • Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

  konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę wydaje właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (...)

 • Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

  ; Instruktor prowadzący:  koordynuje realizację procesu szkolenia kandydata na kierowcę lub motorniczego;  może brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego na prawo (...)

 • Strona postępowania a wydanie pozwolenia na budowę

  warunków zabudowy. Ponieważ przy podobnych interwencjach otrzymywałem zawsze odpowiedzi odmowne na podstawie faktu, że nie byłem stroną w postępowaniu o pozwolenie na budowę, tym razem (...)

 • Ulga odsetkowa do rozliczenia PIT za 2018 rok

  zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę (pozwolenie na budowę należało zaś uznać za uzyskane w roku, w którym decyzja przyznająca pozwolenie na (...)

 • Od fundamentu aż po dach, czyli jak wybudować swój dom zgodnie z prawem

  , czy możesz budowę odłożyć na kilka lat? Właściwie nie, bo może Cię to kosztować utratę ważności np. pozwolenia na budowę. Uzyskane pozwolenie na budowę jest bowiem ważne (...)

 • Jak uzyskać prawo jazdy?

  Kandydata na Kierowcę (numer PKK). Dostaniesz go na swoje konto na platformie ePUAP albo pocztą - w zależności od tego, co wskażesz we wniosku. W niektórych sytuacjach może (...)

 • Pozwolenie na budowę a wnioskodawca

  rodzaj promesy uprawniającej podmiot, na rzecz którego została wydana, do wystąpienia o pozwolenie na budowę. Decyzja wzizt uprawnia bowiem do uzyskania pozwolenia na budowę na (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane