Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia

  ]. Jeżeli pozew ulegał odrzuceniu albo istniała podstawa do umorzenia postępowania, Sąd Najwyższy uchyla wydane w sprawie wyroki oraz odrzuca pozew lub umarza postępowanie. Przepis art. (...)

 • Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

  ponownego rozpoznania, sąd rozpoznaje ją w innym składzie, uchylić wydany w sprawie wyrok oraz odrzucić pozew lub umorzyć postępowanie (jeżeli pozew ulegał odrzuceniu albo istniała podstawa (...)

 • Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  natomiast skarżący nie uzupełni braków w terminie, skarga zostanie skarżącemu zwrócona. Skarga taka nie wywoła żądnych skutków prawnych. Czy możliwe jest przywrócenie terminu na dokonanie (...)

 • Porada prawna na temat pozew skarga paulinianska

  Nie szukaj dłużej informacji na temat pozew skarga paulinianska, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Skarga na nierozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie

  pamiętać, że powinna zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie. Jeżeli skarga (...)

 • Skarga na czynności komornika

  przypadku, gdy dłużnik otrzymuje postanowienie o wszczęciu egzekucji, nie jest możliwe wystąpienie z takim środkiem jak „pozewskarga na wszczęcie egzekucji”. Wydaje się, (...)

 • Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

  ; Jakie warunki winna spełniać skarga o wznowienie? Skarga o wznowienie powinna: czynić zadość warunkom pozwu - tj. czynić zadość warunkom pisma procesowego i zawierać dokładnie określone (...)

 • Skarga na czynności komornika

  egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. Zgodnie z art. 6 w/w ustawy, skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego. Skarga (...)

 • Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

  nie postanowiły inaczej, w terminie wyznaczonym przez sąd polubowny, powód powinien wnieść pozew, a pozwany może złożyć odpowiedź na pozew. Do pozwu i odpowiedzi na pozew strony mogą (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  w szczególności następujące pisma: pozew i pozew wzajemny; apelacja i zażalenie; skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia; sprzeciw (...)

 • Jak złożyć skargę na NFZ, przychodnię albo lekarza?

  cywilnym, domagając się stosownego odszkodowania. Pozew należy skierować przeciwko zakładowi opieki zdrowotnej, który ponosi odpowiedzialność za zdarzenie. W pozwie pacjent musi wykazać, że (...)

 • Przesłanki i tryb wznowienia postępowania cywilnego

  środkiem zaskarżenia i przysługuje tylko przy spełnieniu warunków przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego, skarga o wznowienie postępowania w zasadzie nie wstrzymuje wykonania prawomocnego

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  ;Opłacie podlegają w szczególności następujące pisma:    pozew i pozew wzajemny;  apelacja i zażalenie;  skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  wymienionego w art. 2 pkt 5 i 6, o ile dotyczy ona osoby pozbawionej wolności. § 2. Na decyzję sędziego skazanemu i organom określonym w § 1 przysługuje skarga do sądu penitencjarnego, w którego (...)

 • Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

  wniesiona skarga kasacyjna lub skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, sąd drugiej instancji sporządza uzasadnienie zaskarżonego orzeczenia w terminie dwóch (...)

 • Skarga pauliańska - wartość przedmiotu sporu

  zarządzić sprawdzenie wartości przedmiotu sporu. Dla powoda nie niesie to innych konsekwencji niż polegające na ewentualnym obowiązku uzupełnienia wpisu od pozwu. pozew, wartość przedmiotu sporu, (...)

 • Opodatkowanie alimentów

  przesłać bezpośrednio na adres: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F – 67075 STRASBOURG CEDEX. opodatkowanie alimenty, skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 • Doręczanie bezpośrednio pism przeciwnikowi

  przedsiębiorcami z zakresu prowadzonej przez nich działalności gospodarczej) ora związany jest jedynie z pismami procesowymi w toku sprawy. Wyłączone są z tego kręgu: pozew, wzajemny, apelacja, skarga (...)

 • Cofnięcie apelacji

  jest także częściowe cofnięcie apelacji. W takim wypadku wyrok sądu I instancji staje się prawomocny w pozostałym zakresie. W razie cofnięcia apelacji przed sądem I instancji nie przysługuje skarga

 • Wykreślenie członka zarządu z KRS

  przysługiwała Panu będzie na ogólnych zasadach postępowania. Powinien być Pan uznany jako osoba zainteresowana w sprawie. KRS, zarząd, członek zarządu, wykreślenie, Skarga o wznowienie postępowania

 • Koszty postępowania egzekucyjnego

  skargi. Więcej na temat skargi na czynności komornika znajduje się w artykule znajdującym się na stronach naszego serwisu Skarga na czynności komornika Wzór skargi na czynności komornika również (...)

 • Wyzbycie się nieruchomości przez żonę dłużnika

  bezskuteczną, czy też, że rozporządzenie było nieodpłatne, spoczywa na wierzycielu.  skarga pauliańska, wierzyciel, zbycie, przestępstwo, dłużnik, wyzbycie się majątku, pokrzywdzenie (...)

 • Kiedy i jak przeprowadza się postępowanie polubowne?

  odwołać od wyroku sądu polubownego?   Wyrok sądu polubownego nie jest ostateczny. Stronie postępowania polubownego przysługuje bowiem skarga o uchylenie wyroku. Skarga ta jest zbliżona (...)

 • Przyspieszenie sądów gospodarczych

  wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie dwutygodniowym od dnia otrzymania pozwu. Odpowiedź na pozew wniesiona po terminie podlega zwrotowi. W odpowiedzi na pozew pozwany jest obowiązany (...)

 • Oddalenie apelacji a ponowny pozew o alimenty

  roszczeń o alimenty. Można więc żądać podwyższenia alimentów za okres od września 2006 r.   alimenty, pozew, podwyższenie, obniżenie, apelacja, oddalenie, roszczenie, termin przedawnienia

 • Doręczanie pism procesowych

  procesowe jak: pozew wzajemny, apelacja, skarga kasacyjna, zażalenia, sprzeciw od wyroku zaocznego, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, wniosek o zabezpieczenie powództwa i (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Rozwód kościelny

  Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem (...)

 • UNIEWAZNIENIE ŚLUBU KOSCIELNEGO

  bardzo prosze o pomoc!! chciała by sie dowiedziec od osób ktore juz uzyskały uniewaznienie jak cały proces ten przebiega!! sam bede starał sie o unieważnienie! (...)

 • Egzekucja z nieruchomości _ P O M O C Y !!!!

  Czy komornik może zająć nieruchomość , której wartość to około 250.000zł , jeżlei całość długu wynosi nie całe 13.000zł? Błagam pomóżcie! (pawel25) (...)

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • Umowa o dzieło - nieuczciwy pracodawca.

  Bardzo proszę o radę nie wiem co robić. Od 7 miesięcy pracuję na umowę o dzieło. Pracodawca wymaga ode mnie pracy 8 godzin dziennie w siedzibie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane