Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Pozew o przysposobienie dziecka

  Chciałbym wnieść do sądu pozew o przysposobienie dziecka. Jak duża jest opłata sądowa w takich sprawach? Zgodnie z ustawą Koszty sądowe w sprawach cywilnych – złożenie (...)

 • Dla kogo świadczenia rodzinne?

  rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  pobiera się opłat od wniosku: o zabezpieczenie roszczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie; o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, (...)

 • Porada prawna na temat pozew o przysposobienie,dziecka

  Nie szukaj dłużej informacji na temat pozew o przysposobienie,dziecka, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;  o przesłuchanie (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  zaświadczenie sądu opiekuńczego o wystąpieniu do sądu o przysposobienie dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez (...)

 • Dodatki do zasiłku rodzinnego

  roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  jej odwołanie.  § 3. Z przyjęcia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przysposobienie dziecka w przyszłości lub o odwołaniu takiej zgody sąd opiekuńczy sporządza (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, f) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, g) zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia (...)

 • Alimenty a przysposobienie dziecka

  czasie przed orzeczeniem o przysposobieniu (por. uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna, z dnia 22 lutego 1980 r., III CZP 6/80). alimenty, obowiązek, przysposobienie, wygaśnięcie, pozew,

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. (...)

 • Nieobecność biologicznego ojca na rozprawie

  Trwa postępowanie sądowe w sprawie o przysposobienie dziecka. Jeden z uczestników postępowania (biologiczny ojciec dziecka) nie stawia się na kolejne posiedzenia sądu,nie odbiera wezwań (...)

 • Stypendium szkolne, zasiłek szkolny i inne wsparcie w związku z nauką

  jednocześnie pomoc materialna nie tylko o charakterze socjalnym, ale też motywacyjnym. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym (...)

 • Kiedy rodzice zostaną pozbawieni władzy rodzicielskiej?

  ;wnież w wyroku orzekającym rozwód małoletniego, separację, bądź też unieważnienie małżeństwa.   Jeżeli sprawa o rozwód lub o separację jest w toku, nie może być wszczęte (...)

 • Rodzinna piecza zastępcza szansą na drugi dom

  pomocy rodzinie. Co ważne, może przyczynić się do zmiany decyzji w sprawie zgody na przysposobienie dziecka. … i w Kodeksie pracy Nowelizacja przewiduje również istotne (...)

 • Kto może otrzymywać zasiłek rodzinny?

  faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka); osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca (...)

 • Nowe regulacje dotyczące trybu przyznawania świadczeń rodzinnych

  niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;2) zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów,3) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość (...)

 • Dla kogo zasiłek rodzinny?

  uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o (...)

 • Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  dziecka,  d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,  e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,  f) zaświadczenie (...)

 • Zmiany w świadczeniach rodzinnych

  sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.  Proponuje się także wydłużenie okresu składania wniosku o jednorazową zapomogę z 3 m-cy do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (...)

 • Jak złożyć wniosek o „500+” oraz wniosek o świadczenie „Dobry Start” na PUE ZUS?

  lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca o piekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek (...)

 • „Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

  , jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka), bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu (...)

 • Posłowie proponują nowe świadczenie rodzinne!

  , prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie (...)

 • Zadania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

  przysposobienie dziecka, zgłoszonego uprzednio do wojewódzkich banków danych oraz do centralnego banku danych, informuje te instytucje w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądowego (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  zawieszonego postępowania przez sąd wyższej instancji powoduje uprawomocnienie się zaskarżonego orzeczenia, z wyjątkiem spraw o unieważnienie małżeństwa lub o rozwód oraz o (...)

 • Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

  sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

  Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

 • Zmiana nazwiska dziecka

  Mam nieślubne dziecko. Uznałem to dziecko lecz dziecko nosi nazwisko swej matki, bo tak zostało to ustalone. Jeśli matka dziecka wyjdzie za mąż to (...)

 • Alimenty dla rodziców

  Jakie są zasady ubiegania sie rodziców o alimenty od dzieci? Co w przypadku rozwiedzionych rodziców pełnoletnich dzieci? Czy o alimenty od pełnoletniego (...)

 • Zrczeczenie się praw do dziecka

  Czy można w jakiś sposób jednorazowo zrzec się praw do dziecka? Czy można np. złożyć w sądzie pismo, że nie chcę się widywać z dzieckiem i (...)

 • Nazwisko dziecka

  Witam! Dziewczyna ma dziecko z człowiekiem, z którym nie zawarła związku małżeńskiego. Mieszkają osobno, dziewczyna z rodzicami. Większe zaiteresowanie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane