Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP

  obrony narodowej. powszechny obowiązek obrony, profesjonalizacja armii, wojsko, żołnierze, służba wojskowa

 • Ważne dla poborowych!

  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 r., Nr 123, poz. 776, ze zm.) poborowy, wojsko, żołnierz, rezerwa, powszechny obowiązek obrony, (...)

 • Świadczenie rzeczowe na rzecz obrony

  za używanie rzeczy - w przypadku gruntów ornych stawka dobowa ryczałtu w złotych wynosi 3,19 zł. powszechny obowiązek obrony RP, ograniczenia korzystania z nieruchomości, decyzja (...)

 • Porada prawna na temat powszechny obowiązek obrony

  Nie szukaj dłużej informacji na temat powszechny obowiązek obrony, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zmiany dotyczące powszechnego obowiązku obrony kraju

  Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 r., Nr 22, poz. 120) kwalifikacje wojskowe, żołnierze, armia, wojsko, powszechny obowiązek obrony

 • Lista poborowych

  osobowych z ewidencji ludności. Poniżej przedstawiamy wzór takiej listy. lista poborowych, pobór do wojska, powszechny obowiązek obrony, żołnierz, rezerwa, wojsko, wezwanie do poboru, (...)

 • Kobiety do poboru

  , kwalifikacje, powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej, lekarz, oficer, pielęgniarka, czynna służba wojskowa, rezerwa

 • Wezwanie do poboru

  . Poniżej przedstawiamy nowy wzór wezwania do poboru. wezwanie do poboru, pobór, wojsko, powszechny obowiązek obrony

 • Wezwanie pracownika na szkolenie wojskowe

  czas zwolnienia. Innymi słowy nie będzie to udzielenie urlopu dla pracownika, ale zwolnienie go od obowiązku wykonywania pracy w tych dniach. zwolnienie od pracy, powszechny obowiązek obrony, (...)

 • Wezwanie żołnierza zwolnionego z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo

  wojskowej określonym w wezwaniu. Poniżej podajemy wzór takiego wezwania. Wezwanie żołnierza zwolnionego z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo, wojsko, żołnierz, siły zbrojne, powszechny (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  utratą, 4) organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, w którego ewidencji skazany figuruje. Oddział 2Zakazy i obowiązek Art. 180. W razie orzeczenia zakazu zajmowania określonego

 • Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

  . w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy pełniących

 • Kodeks postępowania karnego

  wojskowy przekaże sprawę sądowi powszechnemu lub nie przyjmie sprawy przekazanej mu przez sąd powszechny, sprawę rozpoznaje sąd powszechny. Właściwość i skład sądu Rozdział 1 Art. 40. (...)

 • I - Kodeks postępowania karnego - Przepisy wstępne. Sąd. Strony

  przekaże sprawę sądowi powszechnemu lub nie przyjmie sprawy przekazanej mu przez sąd powszechny, sprawę rozpoznaje sąd powszechny. Rozdział 2Wyłączenie sędziegoArt. 40. § 1. Sędzia (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  wypadkach określonych w § 1 i 2 sąd podejmuje zarazem decyzję, czy dotychczasowy obrońca może bez uszczerbku dla prawa oskarżonego do obrony pełnić obowiązki do czasu podjęcia obrony (...)

 • Kto i kiedy zgłasza Cię do ubezpieczenia zdrowotnego?

  dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 45, poz. 391 ze zmianami). ubezpieczenie zdrowotne, obowiązek, NFZ, zgłoszenie

 • Kodeks karny

  zagrożenia zwiększonego o połowę.§ 2.W wypadku określonym w § 1 sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, chyba że orzeka obowiązek naprawienia szkody, obowiązek zadośćuczynienia (...)

 • Absolwent szkoły wyższej a służba wojskowa

  odbycia przeszkolenia wojskowego, którzy stali się absolwentami w 2005 r. lub wcześniej, o ile studia rozpoczęli przed rokiem akademickim 2002/2003. Prosimy również o zapoznanie się z: Powszechny (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])

  odstąpienia lub wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, twórca zamierza przystąpić do korzystania z utworu, ma obowiązek zaoferować to korzystanie nabywcy lub licencjobiorcy, wyznaczając mu w tym (...)

 • Służba wojskowa studentów

    Obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej Obowiązek obrony kraju wynika z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony

 • Kodeks karny wykonawczy

  , placówki, instytucje lub organizacje mają obowiązek wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za organizowanie pracy skazanych i jej przebieg. § 2. Jeżeli skazany nie stawił się w

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz.U z 2008 r. Nr 171, poz. 1056). emerytura, emeryt, powszechny wiek emerytalny, urodzony przed 1 stycznia 1949 r., staż

 • Który sąd osądzi przestępcę?

  sprawy przekazanej mu przez sąd powszechny, sprawę rozpoznaje sąd powszechny. Tak rozstrzygnięto problem konkurencji właściwości między sądem powszechnym i wojskowym, eliminując możliwość (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  dla wszystkich grup skazanych.§ 5. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, w drodze zarządzenia, tworzy i znosi zakłady karne dla odbywających karę aresztu wojskowego

 • Czas świadczenia rzeczowego na rzecz obrony

  jednostki organizacyjne np.: obowiązek dostosowania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych do potrzeb obrony państwa, w sposób nie zmieniający ich właściwości i przeznaczenia czy obowiązek

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Powszechny spis ludnosci

  Cikaw jestem jak się ma w/g prawa powszechny spis ludnośći do ustawy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności??? (hoover) Ma się bardzo (...)

 • alimenty

  alimenty na zone Alimenty na żone płaci się tylko 5 lat jeżeli z twojej winy zostało przez sąd uznane rozpad małżeństwa lub jeżeli żona jet (...)

 • Art. 77 Kw

  Witam. Przedstawię po sytuację jaka miała miejsce: 2 miesiące temu na teren mojej firmy(teren uzyteczności publicznej Stacja Diagnostyczna-teren otwarty) (...)

 • A co z dziecmi partnera z innego zwiazkudrogie drugie zony konkubiny ..i inne jakby was nie nazywac

  Temat nie temat.problem nie problem .ale nie mogłam przejsc obok tego obojetnie bo zbyt duzo postow jest podsyłanych od kobiet ktore tak bardzo problemowo (...)

 • Bezradność komornika czy mściwość wierzycielki?

  W kwietniu 2003r.komornik zajął mi pobory. Choc alimenty płaciłem regularnie i tylko raz spóźniłem się 1 dzień z ich zapłatą. Było to podstawą (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane