Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  w chwili powołania zarządcy sukcesyjnego przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku. Powołanie zarządcy sukcesyjnego albo wyrażenie zgody na powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedstawiciela

 • Miesiąc dla prezydenta na powołanie sędziego jest niekonstytucyjny

  powołanie sędziów, czyli wskazanie kandydatów na określone stanowiska sędziowskie. Prezydent zaś dopiero po złożeniu wniosku może podjąć działania mające na celu powołanie (...)

 • Prawo bankowe

  powinno nastąpić powołanie osób, o których mowa w ust. 1. W przypadku niepowołania osoby, której dotyczy decyzja, we wskazanym terminie, decyzja wygasa. Przepisu Art. 162 § 3 Kodeksu postępowania

 • Porada prawna na temat powołanie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat powołanie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

  o powołanie do TSW w województwach:warmińsko-mazurskim i mazowieckim, potem w pomorskim, kujawsko-pomorskim,łódzkim,świętokrzyskim i małopolskim,a w ostatnim etapie w zachodniopomorskim

 • Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej

  , komplementariusze mogą zwrócić się do walnego zgromadzenia o udzielenie zgody na dokonanie takiej czynności.   Kto odwołuje członków rady nadzorczej? Zarówno powołanie jak (...)

 • Zaniechanie powołania zarządu na kolejną kadencję - opinia prawna

  zamierza Pan zmieniać w tym zakresie umowy spółki, to wówczas należy corocznie podejmować uchwałę dotyczącą wyboru członka zarządu.  kadencja, mandat, członek zarządu, powołanie (...)

 • Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

  odpowiedzialnością". Powołanie rady nadzorczej (lub komisji rewizyjnej) staje się obligatoryjne, jeżeli wysokość kapitału zakładowego przekroczy 500 tys. zł, a liczba wspólników (...)

 • Termin ostateczny (zawity) w pozwie wzajemnym

  terminowo złożonym), to tym bardziej zasada ta dotyczy sytuacji o większym zakresie (niedochowanie terminu w ogóle, a więc nie powołanie żadnych argumentów na czas). Proszę bowiem pamiętać, iż (...)

 • Zarządca w postępowaniu upadłościowym

  prawo uzależnić powołanie pełnomocnika od zgody rady wierzycieli. Czy zarządca jest wynagradzany za swoje czynności? Tak. Nie ulega wątpliwości, że zarządca ma prawo do wynagrodzenia za swoje (...)

 • Jakie są zadania nadzorcy sądowego?

  nadzorcy sądowego. Koszt powołania pełnomocnika wchodzi w skład kosztów postępowania, jeżeli sędzia komisarz je uzna i w związku z tym podlega zwrotowi. Sędzia-komisarz ma prawo uzależnić powołanie

 • Powołanie i zatrudnianie rektora

  szkolnictwie wyższym.   rektor, powołanie, stosunek pracy, zatrudnienie, szkoła, szkolnictwo, pracownik, kodeks pracy

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  Przepisy ogólne DZIAŁ I Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych (...)

 • Powołanie pełnomocnika przez zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie do reprezentowania spółki w umowach i sporach z członkami zarządu

  rozważania wskazać można, że rekomendowanym dla spółek rozwiązaniem jest powołanie pełnomocnika spoza grona zarządu (może być nim także przewodniczący RN). Optymalnym wyjściem wydaje (...)

 • Organy nadzoru w spółkach handlowych

  komandytowo-akcyjna, osobowe, kapitałowe, powołanie

 • Odwołanie rady nadzorczej

  ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). spółka z o.o., z ograniczoną odpowiedzialnością, rada nadzorcza, powołanie, odwołanie, uchwała, kapitałowa, organy, uchwała, wspólnik

 • Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  względu na brak uzasadnionej przyczyny”. Należy przyjąć, że specyficzna forma zatrudnienia, jaką jest powołanie ma pozwalać pracodawcy na łatwe zwalnianie pracowników. Pracownik w systemie

 • Zaskarżenie opinii biegłego

  ją kwestionować wszelkimi możliwymi środkami dowodowymi (np. wykazując jej niezupełność), może także wnieść o powołanie innego biegłego. Jednakże od decyzji sądu zależy czy wyrazi zgodę (...)

 • Jak funkcjonuje komisja przetargowa - stan prawny na dzień 1 marca 2004 r.

  powołanie i odwołanie przewodniczącego i sekretarza komisji przetargowej. Osoby te powoływane są spośród członków komisji. Jakie są kompetencje przewodniczącego komisji? Pracami komisji

 • Jakie postanowienia może zawierać testament?

  spadkobiercy, jak i powołanie do życia nowego tworu, jakim jest fundacja. Stanowi także wyłom od zasady, że dziedziczyć może tylko osoba lub organizacja, która istnieje w chwili otwarcia spadku (...)

 • Reforma ustaw sądowych

  uczestnicy postępowania, wówczas staje się ona prawomocna m.in. w części obejmującej rozstrzygnięcie o przedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego SN. Tym samym, w istocie (...)

 • Zapis a powołanie do spadku

  Czym różni się zapis od powołania do spadku? Należy odróżnić powołanie do dziedziczenia od zapisu. Powołanie do dziedziczenia oznacza bowiem powołanie do całości lub części (...)

 • Jakie zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa zaproponował Prezydent?

  Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie konkretnych sędziów wraz z uzasadnieniem, jak i informacji o pozostałych kandydatach wraz z oceną wszystkich kandydatów. Regulacja (...)

 • Sądy gospodarcze mają przyspieszyć

  terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub powstała potrzeba ich powołania (dotyczy to także zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty). Niezależnie (...)

 • Przyspieszenie sądów gospodarczych

  wynikła później. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub powstała potrzeba (...)

 • Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

  mieć stosownie do porozumienia stron oraz inne okoliczności, które zapewniają powołanie na arbitra osoby niezależnej i bezstronnej. Powołując jedynego arbitra albo arbitra przewodniczącego w sporze

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane