Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks wykroczeń

  , wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba (...)

 • Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

  " - według art. 115 § 11 k.k. - jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca (...)

 • Prawo odmowy składania zeznań przez powinowatego

  szwagier), ojciec żony w stosunku do jej męża (potocznie teść i zięć). Powinowactwo w tej samej linii lub stopniu, o którym mowa w art. 115 § 11 (...)

 • Porada prawna na temat powinowaty w tej samej linii lub stopniu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat powinowaty w tej samej linii lub stopniu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jakie prawa ma przesłuchiwany świadek w postępowaniu karnym?

  . „Osobą najbliższą” jest przy tym: małżonek, wstępny (tj. rodzic, dziadek, babcia, pradziadek itd.), zstępny (tzn. dziecko, wnuk itd.), rodzeństwo, powinowaty w tej samej (...)

 • Prawo odmowy zeznań córki będącej świadkiem

  powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa (...)

 • Kto może odmówić składania zeznań w postępowaniu karnym?

  , pradziadków itd.), zstępny (każdy z dzieci, wnuków itd.), rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca (...)

 • Zostałem pobity przez sąsiada.

  zeznania (chyba, że sprawca jest dla nich osobą najbliższą – zgodnie z art. 115 § 11 kodeksu karnego osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w (...)

 • Prawo do odmowy składania zeznań w procesie karnym - opinia prawna

  "osobą najbliższą", decyduje kodeks karny w art. 115 § 11: jest to małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub (...)

 • Niebieska karta

  zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, (...)

 • Pełnomocnik i świadek w jednej osobie

  procesowego. Warto pamiętać, że małżonek strony, wstępny, zstępny i rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające (...)

 • Wyjaśnienia podejrzanego i jego małżonka

  najbliższe podejrzanej osoby mogą odmówić składania zeznań w charakterze świadka. Takimi osobami są małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej (...)

 • Osoby mające prawo do odmowy zeznań lub odpowiedzi na pytanie

  art. 115 § 11 kodeksu karnego małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia (...)

 • Definicja pojęcia osoby trzeciej

  zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu. Natomiast kodeks karny definiuje pojęcie osoby najbliższej - jest to małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej (...)

 • Osoba najbliższa w prawie karnym

  najbliższej (art. 182 § 1 kpk). Definicję tego pojęcia zawiera przepis art. 115 § 11 kk: osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej (...)

 • Ustanie małżeństwa a prawo do odmowy zeznań

  ewentualnie osobą najbliższą, jeśli uzyskamy rozwód? Zgodnie z art. 115 § 11 kodeksu karnego, osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej (...)

 • Osoba najbliższa na gruncie Kodeksu karnego

  , powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym (...)

 • Groźba karalna

  . rodzeństwo5. powinowaty w tej samej linii lub stopniu6. przysposobiony i jego małżonek7. osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (art. 115 § 11 kk) (...)

 • Przedawnienie karalności oszustwa

  , powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  dotyczących układu nie mają także prawa głosu małżonek upadłego, jego krewny lub powinowaty w linii prostej, krewny lub powinowaty w linii bocznej (...)

 • Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa

  powinowactwie w linii bocznej liczy się ile urodzeń jest potrzebnych, aby połączyć jednego z małżonków z jego krewnym w ramach tej linii.   Najbliższym (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej, w związku z pełnieniem tej funkcji.§ 6. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1-5, (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  oskarżonego lub innych osób. § 3. W stosunku do osoby podejrzanej można dokonać badań lub czynności, o których mowa w § 2 pkt 1, a także, przy zachowaniu wymagań określonych (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  dzień pozbawienia wolności jest równoważny grzywnie w kwocie od 20 do 4000 złotych. § 4. W przypadku gdy grzywna została uiszczona lub ściągnięta w drodze egzekucji (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  ;wnania dorobków.§ 3. W razie braku porozumienia między stronami co do sposobu lub wysokości wyrównania, rozstrzyga sąd.Art. 51[5]. § 1. W razie śmierci jednego (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  uczestników nie tamuje rozpoznania sprawy. Przepisów o wyroku zaocznym nie stosuje się.Art. 514. § 1. Rozprawa odbywa się w wypadkach wskazanych w ustawie. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • Obywatelstwo niemieckie

  Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie (...)

 • ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

  Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące nad Twoją (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Rozwód kościelny

  Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane