Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

  , które poniósł w związku z ich otrzymaniem. Zamknięcie konta firmowego przy zakończeniu działalności Jeśli przedsiębiorca chce zlikwidować konto firmowe, powinien sprawdzić, (...)

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  ), lecz w imieniu własnym. Art. 766. Komisant powinien wydać komitentowi wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, w szczególności powinien przelać na niego wierzytelności, (...)

 • Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

  kadry, to powinien niezwłocznie usunąć dane dotyczące kandydata ze swoich zasobów. Jak powinien się zachować pracodawcą z sektora służby cywilnej, gdy wpływa do niego CV (lub inne (...)

 • Porada prawna na temat powinien

  Nie szukaj dłużej informacji na temat powinien, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • V - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 627 - art. 719)

  . 665. Jeżeli osoba trzecia dochodzi przeciwko najemcy roszczeń dotyczących rzeczy najętej, najemca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wynajmującego. Art. 666. § 1. Najemca powinien (...)

 • Jak powołać inspektora ochrony danych?

  inspektor ochrony danych nie może otrzymywać poleceń dotyczących sposobu załatwienia sprawy, środków, jakie mają zostać podjęte, bądź odnośnie celu, jaki powinien zostać osiągnięty. Administrator (...)

 • Ustawa prawo wekslowe

  dacie lub po okazaniu, powinien być dokonany w jednym z dwóch dni powszednich, następujących po dniu płatności. Jeżeli weksel jest płatny za okazaniem, protest powinien być dokonany (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat Art. 350. § 1. Akcjonariusze, którzy wbrew przepisom prawa albo

 • VII - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 835 - art. 921[16])

  okaziciel dokumentu jest wierzycielem, dłużnik powinien złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego. § 2. Jeżeli właściwy organ państwowy wydał zakaz świadczenia, zwolnienie z zobowiązania

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  dotyczy obywateli 6 państw), pracodawca w pierwszej kolejności powinien złożyć ofertę pracy, po czym urząd powinien wydać informację starosty. Informacja powinna być dołączona do wniosku. (...)

 • Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

  niszczyć. Gdy owady zaatakują człowieka, powinien unikać gwałtownych ruchów. Jeśli to możliwe powinien poszukać schronienia w ciemnym pomieszczeniu. Po użądleniu natychmiast (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  ;t użytkownik powinien w odpowiednim terminie zawiadomić właściciela o swym zamiarze. Jeżeli zamierzone urządzenia zmieniałyby przeznaczenie gruntu albo naruszały wymagania prawidłowej gospodarki, (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. § 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od

 • Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

  w związku z naruszeniem? Podobnie jak w przypadku każdego incydentu związanego z bezpieczeństwem, administrator powinien ustalić, czy naruszenie było wynikiem błędu ludzkiego (...)

 • Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

  spółki (np. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). Dla uniknięcia wątpliwości takie oświadczenie powinien też Pani złożyć innym członkom zarządu. Teść takiego oświadczenia może (...)

 • Skład podatkowy - jak go otworzyć?

  straci ważność? Jeśli podmiot prowadzący skład otrzymał zezwolenie wydane na czas oznaczony, to aby dalej prowadzić skład podatkowy po tym okresie - powinien złożyć wniosek o zmianę zezwolenia. (...)

 • Przetwarzanie danych w miejscu pracy

  prowadzenie ewidencji czasu pracy. Sposób odnotowywania obecności swoich pracowników w pracy powinien być określony w regulaminie pracy lub w informacji o warunkach zatrudnienia. Czy

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  odpowiednie dokumenty, że osiąga odpowiedni dochód (poziom rocznych dochodów powinien przekraczać 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) oraz kreuje miejsca pracy (zatrudnia (...)

 • Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

  obowiązany jest do spisu inwentarza, dochody z tego majątku powinien przeznaczać na utrzymanie dziecka, nadwyżkę zaś umieścić w banku. Jeżeli dziecko posiada przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  wykazanej w zestawie dokumentów rozliczeniowych złożonych przez płatnika. Opłacanie składek przez płatnika (rodzica) Jeśli płatnik składek jest zobowiązany do opłacania składek za nianię, to (...)

 • Postępowanie upadłościowe i naprawcze

  uprawdopodobnić. Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela? Wierzyciel we wniosku powinien uprawdopodobnić swoją wierzytelność. Jeżeli wnosi o ogłoszenie (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  , podwyższenie kapitału zakładowego uważa się za niedoszłe do skutku.§ 3. W terminie dwóch tygodni po upływie terminu zamknięcia subskrypcji zarząd powinien ogłosić o niedojściu podwyższenia (...)

 • Kodeks cywilny

  109[8]. § 1. Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców.§ 2. Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury (...)

 • Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

  nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem pracodawca powinien założyć i prowadzić dla niego nową dokumentację pracowniczą? Zależy to od długości przerwy między rozwiązaniem lub wygaśnięciem

 • Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

  kandydat do zawodu miał zajęcia dotyczące szacowania nieruchomości, to powinien dołączyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające ten fakt. Program tych studiów powinien

 • Umowa przewozu osób i rzeczy

  wynika, że powinien on być sporządzony na piśmie. Jako dokument wystawiony przez wysyłającego powinien być przez niego podpisany. Jeżeli list przewozowy został sporządzony przez obydwie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane