Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Nieobecność powoda na rozprawie

  usprawiedliwienia? Z okoliczności faktycznych powołanych w pytaniu nie wynika, czy powód zażądał w którymkolwiek piśmie procesowym rozpoznania sprawy w razie nieobecności na rozprawie. Wniosek taki (...)

 • Powód cywilny w procesie karnym

  jest dla postępowań prowadzonych przed sądem cywilnym. Odnośnie treści art. 642 kpk powód cywilny jest zwolniony od obowiązku uiszczenia wpisu od wnoszonego przez siebie powództwa cywilnego oraz

 • Uczestnictwo w procesie karnym powoda cywilnego

  Czy powód musi być obecny na procesie karnym z powództwa cywilnego? Czy może usprawiedliwić swoją nieobecność, w jakiej formie? Powód nie posiada pełnomocnika. Kwestie z tym związane reguluje (...)

 • Porada prawna na temat powód

  Nie szukaj dłużej informacji na temat powód, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Pozew o nadmierne odsetki

  co do stanowiska pozwanego w tym przedmiocie oraz informację lub odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań. Zatem pozwany może podnieść zarzut, iż powód nie

 • Prawo procesowe - ustanowienie kuratora

  , ustanowienie kuratora, dłużnik, powód, pozwany, pozew, nakaz

 • Dochodzenie części roszczenia

  korzystanie z dzieła. pozew, wyrok częściowy, roszczenie, część roszczenia, powód, pozwany

 • Rozszerzenie powództwa

  . Zgodnie z art. 479[4]§ 2 kpc w toku postępowania nie można występować z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Jednakże w razie zmiany okoliczności powód może żądać, zamiast pierwotnego

 • Zmiana powództwa - wysokość roszczenia

  - chociaż tylko pozwany został za to skazany, a powód jako poszkodowany nie poniósł żadnej kary. Czy w tej sytuacji powód na rozprawie z bezpieczeństwa procesowego (z uwagi na trudności z (...)

 • Wzajemne zniesienie kosztów

  wysokości 50 zł, a powód – 2000 zł.   Prawdopodobnie sąd umorzył postępowanie, gdyż strony zawarły ugodę przed tym sądem. Sąd wydaje bowiem postanowienie o postępowania m. in., (...)

 • Dopuszczenie dowodu w sprawie cywilnej

  nie należy do kategorii spraw gospodarczych, powód może do końca rozprawy przedstawiać dowody i wspomniana korespondencja może zostać uznana za uznanie długu i przerywać tym samym bieg przedawnienia

 • Przyspieszenie sądów gospodarczych

  postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (sejmowy druk nr 484) przedmiot sporu, właściwość sądu, sąd rejonowy, okręgowy, wydział gospodarczy, działalność gospodarcza, powód, pozwany, (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  rozpoznania, powód cywilny może dochodzić swego roszczenia w postępowaniu cywilnym. § 2. Jeżeli w terminie zawitym 30 dni od daty odmowy przyjęcia lub pozostawienia powództwa cywilnego bez rozpoznania (...)

 • Pokrzywdzony w procesie karnym - opinia prawna

  . oszustwo, powód cywilny, oskarżyciel prywatny, prawa, uprawnienia, proces karny, przestępstwo, pokrzywdzony

 • Dochodzenie roszczeń na próbę

  należnej z tytułu umowy występuje z niniejszym pozwem w wysokości 5.000 zł jako test. Egzekucja może okazać się nieskuteczna z powodu spółki "wydmuszki" i powód nie poniesie dalszych strat. W (...)

 • Ustalenie kosztów zastępstwa procesowego

  wzajemny stosunek jest większy, np. powód wygrał sprawę w 70% i przegrał ją w 30%. W tym przykładzie powód otrzyma od pozwanego 70% kosztów oraz będzie musiał zapłacić pozwanemu 30% jego (...)

 • Odroczenie rozprawy

  w tej sytuacji powód na rozprawie może wnioskować o odroczenie rozprawy do czasu rozstrzygnięcia sprawy w spółdzielni? Jak rozumiemy powód złożył pozew o pozbawienie wykonalności wyroku (...)

 • Sprzeciw od nakazu zapłaty

  pozwanego zawartych w sprzeciwie. Powód może złożyć w sądzie pismo w którym ustosunkuje się do twierdzeń pozwanego. Ponadto, w razie uwzględnienia sprzeciwu, przewodniczący zarządzi rozprawę, (...)

 • Przeciąganie postępowania sądowego

  na brak pełnomocnika. Sąd przychylił się do wniosku powoda. Powód przeciąga bezzasadnie postępowanie, gdyż jest świadomy, iż równolegle toczy się sprawa o eksmisję powoda, tym razem z mojego (...)

 • Pozew o zapłatę

  postępowania upominawczego. Jeżeli postępowanie będzie się toczyć przed sądem gospodarczym, to ważne jest, by powód wcześniej wezwał swojego kontrahenta do zapłaty. Odpis tego wezwania musi być (...)

 • Gdy strona nie zgadza się z prokuratorem

  , kiedy powód zwrócił uwagę, iż zapis nie mógł być dokonany na wspólnym rachunku bankowym. Powód wskazał podpisy na różnych dokumentach (których oryginały znajdują się w urzędach), (...)

 • Dochodzenie odszkodowania przed sądem

  , od której oblicza się wysokość wpisu sądowego, do którego zapłaty zobowiązany jest powód. Należy pamiętać, że sąd rozpozna sprawę cywilną jedynie w zakresie, w jakim powód to oznaczył. (...)

 • Koszty postępowania sądowego

  roszczenie w kwocie 5000 zł, to powód może się domagać zwrotu 100 zł wpisu. Jeśli powód przegrywa sprawę wpis przepada. Pozwany natomiast może żądać zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (...)

 • Bieg przedawnienia w wypadku dopozwania

  Powód pozwał do zapłaty za faktury nieodpowiednią osobę. Sąd wydał nakaz zapłaty. Pozwany wniósł sprzeciw przeciwko nakazowi oraz wykazał, że nie jest odpowiednią stroną w sprawie. Powód (...)

 • Dochodzenie alimentów w sprawie rozwodowej

  skutecznie wycofał pozew albo jeśli wydanie wyroku stało się zbędne lub niedopuszczalne. Umorzenie następuje przez wydanie postanowienia na posiedzeniu jawnym, a na niejawnym jeśli powód cofnął (...)

 • Ochrona służebności drogi koniecznej

  własności. Na zakończenie dodać jeszcze należy, że powód, który wniósł pozew o ochronę posiadania, może także nie czekać na ewentualną inicjatywę pozwanego i sam wnieść także powództwo (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • rozwód bez orzekania!

  Mam 23 lata i jestem prawie 9 miesięcy po slubie cywilnym. Niestety juz jestem zdecydowana na rozwód bez orzekania bo nie mam swiadkow ani dowodow na (...)

 • UNIEWAZNIENIE ŚLUBU KOSCIELNEGO

  bardzo prosze o pomoc!! chciała by sie dowiedziec od osób ktore juz uzyskały uniewaznienie jak cały proces ten przebiega!! sam bede starał sie o unieważnienie! (...)

 • POMOC W ROZWIĄZANIU KAZUSU

  PROSZĘ O POMOC W ROZWIĄZANIU DWÓCH KAZUSÓW, TZN MUSZĘ NAPISAĆ WYROK I UZASADNIENIE Z DANEJ SCENKI A KOMPLETNIE NIE WIEM JAK TO NAPISAĆ. PROSZĘ (...)

 • SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście

  Proponuję przeprowadzenie sondy: Proszę napiszcie w jednym zdaniu ile dostajecie alimentów, lub ile Sąd przyznał bez wzglądu na to, czy są płacone, (...)

 • Rozwód kościelny

  Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane