Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Termin zawiadomienia o przestępstwie

  zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Nie ma innych regulacji wskazujących na termin złożenia takiego zawiadomienia. Podpisany dokument potwierdzenie przyjęcia kwoty pieniędzy stanowi (...)

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  przekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku takich przepisów - granic zwyczajowo przyjętych. § 3. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów

 • "Nigeryjski szwindel"

  otrzymuje spreparowany skan potwierdzenia dokonania wpłaty pieniędzy, wraz z komentarzem, iż przelew pieniędzy z Afryki trwa kilka dni, a prezent musi być dostarczony niezwłocznie. Często wpłata (...)

 • Porada prawna na temat potwierdzenie przyjęcia pieniędzy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat potwierdzenie przyjęcia pieniędzy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Sprzedaż zdalna w przepisach UE

  . Jeśli sprzedawca nie dostarczy towarów w tym dodatkowym okresie, to nabywca może odstąpić od umowy i domagać się o zwrotu pieniędzy. Wyjątek dotyczy sytuacji, kiedy określony termin dostawy (...)

 • Roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową

  reklamacji może być potwierdzenie przyjęcia reklamacji na kopii zgłoszenia reklamacyjnego. Z uwagi na bieg terminów wiążących się z dochodzeniem roszczeń (zwłaszcza 14-dniowego terminu (...)

 • Zarachowanie odsetek

  na przyjęcie pieniędzy bez pokwitowania. Dla wierzyciela ewentualnie wystawiona nota księgowa również nie byłaby podstawą zaksięgowania w przychody otrzymanych zasądzonych odsetek i kosztów procesu. (...)

 • Potwierdzenie zamówień - przyjęcie oferty

  niepozostawiające wątpliwości co do zamiaru przyjęcia oferty. W szczególności akceptacja zamówienia może nastąpić poprzez  przystąpienie do wykonania określonego zamówienia lub potwierdzenie (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  hotelowego jest niezgodny z ofertą, zgłoś nieprawidłowości już na miejscu, prosząc o pisemne potwierdzenie. Zadbaj o dokumentację fotograficzną, pokazującą rozbieżność z zakupioną

 • Charakter i skutki pokwitowania

  osoby wierzyciela, jak i dłużnika, wskazanie tytułu zadłużenia oraz określenie daty i miejsca przyjęcia świadczenia. Wystawca pokwitowania powinien je podpisać. Ma to być podpis własnoręczny (...)

 • System monitorowania drogowego przewozu towarów

  dla dokonywanego przewozu towaru, dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokument potwierdzający przesunięcie międzymagazynowe (...)

 • Zmiany w obrocie paliwami opałowymi

  . Po rejestracji otrzymasz „POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO UPROSZCZONEGO W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO AKC-PR/U”. Osoby fizyczne będą mogły też zarejestrować (...)

 • Wyprzedaże trwają, dlatego UOKiK przypomina prawa konsumentów

  handlującego na bazarze. Ponadto – dowodem zakupu może być też potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta, faktura, a nawet zeznania osób, które nam towarzyszyły podczas zakupów. [Źródło: (...)

 • Uderzenie w Auchan. Towar można reklamować bez paragonu

  być rękojmia (zawsze) albo gwarancja (o ile została udzielona). Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego. To jeden z wielu możliwych dowodów nabycia

 • Zadbaj o swoje prawa na wyprzedażach

  Zgodnie z prawem nie możemy zwrócić do sklepu towaru, tylko i wyłącznie dlatego, że przestał nam się podobać. Sprzedawca może odmówić przyjęcia towaru bez wad i zwrócenia klientowi pieniędzy, (...)

 • Jak kontaktować się z organami podatkowymi?

  prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ). Stanowi on, iż jeżeli adresat  odmawia przyjęcia pisma, zwraca się je nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia (...)

 • Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

  ; uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii"; ustawa z dnia 7 lipca (...)

 • Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

  potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego Właściwy naczelnik urzędu skarbowego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  przygotowawczego, organ prowadzący postępowanie załącza pozew do akt sprawy, a postanowienie co do przyjęcia powództwa wydaje sąd po wpłynięciu sprawy z aktem oskarżenia; za dzień zgłoszenia (...)

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

  „normalnego” rejestru podatników. Jak uzyskać potwierdzenie, czy dany podmiot jest zarejestrowany jako VAT-UE?  Przepisy przewidują, iż potwierdzenie zarejestrowania danego podmiotu (...)

 • Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

  zgłoszenie rejestracyjne. Termin uzyskania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego Właściwy naczelnik urzędu skarbowego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od (...)

 • Żądanie zwrotu wpłaconej zaliczki

  sądzie wystarczy jako dowód potwierdzenie nadania pieniędzy drogą pocztową? Potwierdzenie nadania pieniędzy drogą pocztową będzie niewątpliwe dowodem, ale wyłącznie na okoliczność (...)

 • Jak uzyskać prawo jazdy?

  Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli zdjęcie nie będzie spełniać tych wymagań, urzędnik może odmówić przyjęcia wniosku. Konieczne będzie wtedy wykonanie kolejnej fotografii.   Pytania (...)

 • Jak doręcza się pisma w postępowaniu karnym?

  powinny więc zobowiązać się oddać pismo adresatowi. Pismo może być także doręczone za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. W takim wypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji

 • Jak ustalić, czy i kiedy doszło do drugiej strony oświadczenie woli, gdy nie odbiera korespondencji?

  ryzyka związanego z powyżej opisaną możliwością kwestionowania przez dłużnika otrzymania oświadczenia, dopuszczalność przyjęcia fikcji doręczenia (doręczenia zastępczego) pozwala jednak wierzycielowi (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. § 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane