Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  ubezpieczenia chorobowego, a przed upływem 12 pełnych kalendarzowych miesięcy nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego i ubezpieczony posiada wcześniejszy okres ubezpieczenia chorobowego (...)

 • Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

  zarobkową, wykorzystuje to zwolnienie niezgodnie z jego celem - traci prawo do zasiłku chorobowego albo zasiłku opiekuńczego (wynika to z art. 17 ustawy z dnia (...)

 • Potrącenia komornicze z zasiłku

  z zasiłku chorobowego pracodawca dokonuje biorąc pod uwagę wysokość do 25 procent zasiłku chorobowego brutto czy netto odnosząc kwotę wolną od potrąceń do kwoty najniższej (...)

 • Porada prawna na temat potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego 2011

  Nie szukaj dłużej informacji na temat potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego 2011, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kto może dostać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego?

  ubezpieczenia z powodu nie przepracowania wymaganego okresu wyczekiwania, jeżeli ubezpieczenie ustało po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku chorobowego. Ile wynosi zasiłek (...)

 • Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy

  wymiaru zasiłku należy więc, zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy chorobowej przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia z nieprzerwanego okresu ubezpieczenia (...)

 • Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

  spełnisz warunki do uzyskania prawa do zasiłku, to uzyskasz prawo do zasiłku na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku. Okresów pobierania zasiłku nie wlicza (...)

 • Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

  podstawie tytułu "Zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego".można dokonywać potrąceń z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  rozpoczynającym się cyframi 04 30, z rozliczonymi składkami od podstawy wymiaru nie przekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz  z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się (...)

 • Egzekucja alimentów z zasiłku chorobowego

  bieżących świadczeń. Egzekucja może być przeprowadzona przez potrącenie odpowiedniej kwoty ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Możliwe jest dokonanie potrącenia należności alimentacyjnych (...)

 • Potręcenia z zasiłku chorobowego

  Czy poręczycielowi można potrącić z zasiłku chorobowego raty pożyczki z funduszu mieszkaniowego z Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych? Potrącenia z (...)

 • Zasiłek chorobowy 2011: więcej o 59 zł

  on wynagrodzenie chorobowe, które wypłaca mu szef. Od 34 dnia choroby pracodawca nie musi mu już płacić. Od tego czasu pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego, który dostajemy (...)

 • Zwrot nienależnego pracownikowi zasiłku chorobowego

  nienależnie pobrany zasiłek chorobowy nie może być zwrócony poprzez dokonanie potrącenia z bieżących zasiłków, zwrot zasiłku może być wyegzekwowany w drodze egzekucji (...)

 • Potrącenia z zasiłku chorobowego

  kwot na poczet egzekwowanych należności z zasiłku chorobowego. Pracodawca ma także prawo potrącać z wypłacanego pracownikowi zasiłku chorobowego te należności, (...)

 • Zasiłek chorobowy

  zarówno wynagrodzenie od pracodawcy, jak i zasiłek chorobowy z ZUS. Zgodnie z art. 92. § 1 kodeksu pracy za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: 1) choroby lub odosobnienia (...)

 • Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

  przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez (...)

 • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

  uprawniona sierota zupełna, przysługuje jej z tego ubezpieczenia dodatek dla sieroty zupełnej na zasadach i w wysokości określonej w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.   Osobie uprawnionej (...)

 • Co zmieni się w prawie w 2011 roku?

  świadczenie zostaje obniżone. Ponadto wraz z nowym rokiem podniesiona zostanie minimalna wartość zasiłku chorobowego. Oblicza się go na podstawie najniższej pensji z 12 miesięcy (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  najkorzystniejsze wynagrodzenie z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym. Pan Jan udowodnił 23 lata pracy na umowie o pracę, ale udokumentował (...)

 • Zmiany w prawie pracy dotyczące urlopu i zasiłku macierzyńskiego

  zwolniony zostanie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  lub z dnia zgłoszenia wniosku o  emeryturę, z następnego dnia po ukończeniu 65 lat, z następnego dnia po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego. Co z rentą rodzinną (...)

 • Urlop macierzyński - Najważniejsze informacje o urlopie macierzyńskim

  dodatkowego urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  stycznia 2012 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia kształtuje się na poziomie 1500 zł brutto (rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia (...)

 • Więcej pieniędzy za wypadki i chorobę

  nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych czy innych środków o podobnym działaniu. Na tym samym poziomie pozostała natomiast kwota zasiłku chorobowego (...)

 • Idziesz na chorobowe? Szef może cię sprawdzić

  . osób. Było to równoznaczne z cofnięciem wypłaty świadczeń chorobowych na łączną kwotę 4,2 mln zł. Nie choruj za długo, bo stracisz pracę Musimy również pamiętać, że (...)

 • Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

  zasadniczego w podniesionej (wynikającej z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.) wysokości, nie zaś pobieranie zasiłku (niezależnie od jego podstawy). Taka interpretacja wynika m.in. z (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane