Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kierujący pojazdami

  ) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń. Art. 241. Wraz z wygaśnięciem (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  § 1, art. 70 § 1, 2 i 4, art. 72, art. 73 § 1 oraz art. 73a § 1 i 2 można orzec przepadek przedmiotów określonych w art. 29 pkt 1-3.§ (...)

 • Porada prawna na temat posiadanie w z 1

  Nie szukaj dłużej informacji na temat posiadanie w z 1, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawo bankowe

  nadzorcza banku sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.Art. 9c. 1. W bankach działających w formie spółki akcyjnej, (...)

 • Kodeks cywilny

  razie błędu - z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby - z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał. WADY OŚWIADCZEŃ WOLI Dział IV Art. 89. Z zastrzeżeniem wyjątków (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)

  ciężar kosztów uzyskania przychodów.2. U podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów rozchodów (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  , przypadki, w których organ celny pobiera zabezpieczenie: 1) w związku z prowadzeniem składu celnego;2) w związku z korzystaniem z zawieszającej procedury (...)

 • Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

  "technicy" lub w grupie "robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy" albo - ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i posiadanie kwalifikacji w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  . 38 § 1.§ 2. Skazany cudzoziemiec może prowadzić korespondencję z właściwym urzędem konsularnym, a w razie braku takiego urzędu - z właściwym przedstawicielstwem dyplomatycznym (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  ust. 1 pkt 1 i 2.5. Wysokość kwot, o których mowa w Art. 5 ust. 1 i 2, oraz wysokość świadczeń rodzinnych ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

  określonych w ustawie, z tym że:  a)  stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 618,33 zł dziennie,  b)  stawka opłaty miejscowej w miejscowościach, o których (...)

 • Co świadczy o dobrej wierze ubiegającego się o stwierdzenie zasiedzenia – opinia prawna

  1 stycznia 1965 r., termin zasiedzenia nieruchomości wynosił 20 lat w dobrej i 30 lat w złej wierze. W kodeksie cywilnym dla zasiedzenia nieruchomości obowiązywał termin 10 lat (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)

  , dotyczy również nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste.1c. Ewidencjonowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje w szczególności: 1) (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)

  Gospodarczym.Art. 2.  1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:   1)  przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  przez tymczasowo aresztowanego z uprawnień, o których mowa w § 1 i 2. Art. 216a. § 1. W czasie przeprowadzania czynności procesowych, transportowania oraz w innych (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  spisu.6. Obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu, w którym powinien być sporządzony spis z natury, nie później jednak niż (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  do lat 5. Art. 293. § 1. Przepisy art. 291 i 292 stosuje się odpowiednio do programu komputerowego.§ 2. Sąd może orzec przepadek rzeczy określonej w § 1 oraz w art. (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 151 ust. 1 lub 2, art. 158 ust. 2 pkt 1 lub 2, art. 161 ust. 2, art. 176 lub art. 186 ust. (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jako też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, (...)

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

  Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie 3 miesięcy, sprawozdanie z realizacji ustawy, z uwzględnieniem skutków finansowych oraz liczby świadczeniobiorców.Art. 32. Ustawa wchodzi w (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])

  Polskiej. 1 [1].  Producenci i wydawcy dokonują wpłat, o których mowa w ust. 1, za okresy kwartalne w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób (Dz.U. UE L 103 z 13 kwietnia 2012 r., s. 51). Decyzja ta (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  umów zawieranych z udziałem konsumentów, z wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego. § 3. (...)

 • II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty

  inaczej.DZIAŁ III. WYŁĄCZENIE SĘDZIEGOArt. 48. § 1. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy:  1w sprawach, w których jest stroną lub (...)

 • Kto będzie mógł pracować jako farmaceuta w Polsce?

  . w byłej Czechosłowacji w przypadku Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej,  1 listopada 1993 r. w Republice Włoskiej,  1 stycznia 1994 r. w Republice (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym

  siemka, mam 19 lat i dwa dni temu dostałem mandat od policji za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w wysokości 100zł. Moje pytanie jest takie, (...)

 • Kontrola legalnosci oprogramowania na jakiej podstawie?

  Witam, Wiele sie ostatnio slyszy na temat "najsc" policji na prywatne osoby i firmy w celu kontroli legalnosci oprogramowania. Pomijajac fakt (...)

 • Narkotyki.Pilna sprawa!!!

  Mam mały problem,bo zostałem zatrzymany jakiś czas temu (z 4 miesiące) i miałem przy sobie jedną tabletke ekstazy i policja powiedziała,że jak (...)

 • Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

  Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie po śmierci (...)

 • Zasiedzenie

  Na zasadzie umowy ustnej (w zamian za pralkę, lodówkę itp. w latach 82 ) przez 18 lat uzytkujemy wjazd, gdzie 3/4 ziemi i jest wlasnością sąsiada. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane