Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks karny

  .§ 3. Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a (...)

 • Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  : ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2015 r, poz. 583, ze zmianami); dziedziczenie, porządek dziedziczenia, grupy spadkowe, spadek, udział

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  i higieny pracy, a także dbać o porządek w miejscu pracy, jak również o stan obsługiwanych maszyn i urządzeń. Art. 123. § 1. Praca skazanego jest odpłatna, z zastrzeżeniem art. 123a. Zasady

 • Porada prawna na temat porządek

  Nie szukaj dłużej informacji na temat porządek, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kto dziedziczy spadek w przypadku braku testamentu?

  , poz. 93, ze zmianami). porządek dziedziczenia, spadkobiercy, spadkodawca, spadek, dziedziczenie

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.§

 • Przerwanie zgromadzenia wspólników

  kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały (art. 239 § 1 ksh.) zgromadzenie wspólników, przerwa, przerwanie, porządek (...)

 • Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

  , zgodnie z którym w przypadku równości głosów rozstrzygający będzie głos przewodniczącego. Posiedzenia rady nadzorczej są protokołowane. Zawierają one porządek obrad, nazwiska (...)

 • Projekt uchwały właściciela

  uzupełnienie porządku obrad. Zarząd lub zarządca uzupełniając porządek obrad powinien doręczyć go właścicielom lokali. Znowu przyjmuje się, iż ma to zostć dokonane w terminie 7 dni. Z powyższych (...)

 • Zmiany w prawie spadkowym - dziadkowie będą dziedziczyć

  przyjęta i podpisana przez Prezydenta.  Aktualny porządek dziedziczenia  Porządek dziedziczenia po zmianach I Krąg Dzieci (wnuki) i małżonek Dzieci (wnuki) i małżonek II

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  miesięcy od dnia powzięcia uchwały§ 3. Ogłoszony porządek obrad walnego zgromadzenia powinien wskazywać proponowany dzień prawa poboru. § 4. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  odroczenia kary zgodnie z celem, w jakim zostało udzielone, albo rażąco narusza porządek prawny. Art. 63. § 1. Jeżeli stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonanie kary ograniczenia wolności, sąd (...)

 • Porządek dziedziczenia

  Po śmierci pierwszego męża babcia wyszła ponownie za mąż. Otrzymała spadek, po pierwszym mężu. Babcia umarła w 1992 r. Sąd podzielił majątek między spadkobierców: jej męża, córkę i wnuka - jedynaka (...)

 • Porządek dziedziczenia

  Moi dziadkowie ze strony mamy zmarli pozostawiając gospodarstwo rolne. Moja mama nie żyje. Czy nam (dzieciom - jest nas 3) ze sprzedaży tego gospodarstwa (babcia miała 5 córek łącznie z moją mamą) należy (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  CZĘŚĆ OGÓLNA Art. 1. § 1.  Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar (...)

 • Zmiana porządku obrad WZA

  akcyjna, porządek zgromadzenia akcjonariuszy

 • Skierowanie oskarżonego na badania psychiatryczne - opinia prawna

  za przestępstwo popełnione w związku z uzależnieniem od alkoholu (art.96 §1 KK). oskarżony, środki zabezpieczające, sąd, wydalenie, zakłócanie, porządek rozpraw, sala sądowa, badania

 • Dziadkowie i pasierbowie mogą już dziedziczyć

  ? Uchwalona nowelizacja zmienia w sposób zasadniczy porządek dziedziczenia ustawowego. W pierwszej kolejności uprawnieni do dziedziczenia będą dzieci i małżonek spadkodawcy. Jeśli małżonek (...)

 • Zasady dziedziczenia w przypadku adopcji

  .: Porządek" dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?). Zatem w celu uniknięcia tego, należy sporządzić testament. Pamiętaj, (...)

 • Zakłócenie porządku publicznego

  przyjętych zasad współżycia społecznego. Wybrykiem można zakłócić spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołać zgorszenie. Wybryk stanowi wykroczenie wówczas (...)

 • Rada administrująca jako jedyny organ SE w systemie monistycznym

  administrującej.Członek rady administrującej lub dyrektor wykonawczy może żądać zwołania posiedzenia rady administrującej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady administrującej (...)

 • Podstawy zarządzenia wykonania zawieszonej kary - opinia prawna

  wykonania kary uzależnione jest od wystąpienia przynajmniej jednej z powyżej wskazanych okoliczności – gdyby Pan w okresie próby rażąco naruszał porządek prawny, w szczególności gdyby w (...)

 • Porządek przy posesji

  Moja działka znajduje się przy drodze i odzielona jest od drogi trawnikiem , który muszę pielęgnować . Po drugiej stronie drogi znajdują się stare drzewa liściaste . Jesienią zachodni wiatr przerzuca wszystkie (...)

 • Porządek dziedziczenia po spadkodawcy, który nie pozostawił testamentu

  14;. Zgodnie z § 2 art. 931 kc do dziedziczenia powołani mogą być również zstępni zmarłego rodzeństwa, jeśli tacy istnieją.   porządek, dziedziczenia, spadkodawcy, pozostawił, (...)

 • Kara dla sąsiada, którego pies swoim uciążliwym szczekaniem zakłóca porządek publiczny

  może zostać kara grzywny. Art. 24 par. 1 k.w. Wskazuje, że wymierza się ja w granicach od 20 do 5000 zł. kara, sąsiada, pies, uciążliwym, szczekaniem, narusza, porządek, publiczny

 • Kodeks wykroczeń

  spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym,podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. § 2. Jeżeli czyn określony w § (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane