Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Odzyskanie należności za czynsz w trybie nakazowym

  zobowiązanie to powinno być wyraźnie oznaczone w umowie rozwiązującej stosunek najmu za porozumieniem stron. Z porozumienia tego powinno wyraźnie wynikać, iż dłużnik uznaje swój dług/akceptuje (...)

 • Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

  Rozwiązałem umowę za porozumieniem stron z pracodawcą. Porozumienie zostało zawarte 2 listopada 2005 roku. Zgodnie z jego treścią rozwiązuje się za porozumieniem stron umowę (...)

 • Rozwiazanie umowy o pracę a wypłata premii

  porozumieniem stron. Taki sposób rozwiązania również nie przewiduje okresu wypowiedzenia. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 listopada 1975 (...)

 • Porada prawna na temat porozumieniem stron

  Nie szukaj dłużej informacji na temat porozumieniem stron, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron

  Zwróciłem się z prośbą o rozwiązanie umowy (na czas określony 10 miesięcy) za porozumieniem stron z dniem 1 maja. Pracodawca wyraził pisemną zgodę na podaniu z dniem 1 czerwca. Nie wydaje (...)

 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

  . porzucenie pracy? Strony mogą rozwiązać umowę o pracę na czas oznaczony za porozumieniem stron. Jednak ten sposób rozwiązania umowy o pracę wymaga złożenia zgodnych oświadczeń woli stron (...)

 • Brak odpowiedzi pracodawcy a jego zgoda

  rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron. Pracodawca nie musi bowiem odpowiedzi udzielać. Zaznaczyć należy, że wyrażenie zgody w formie pisemnej na wypowiedzenie ma walor tylko informacyjny (...)

 • Brak odpowiedzi na ofertę zawarcia porozumienia

  propozycji rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron jest oświadczeniem woli pracownika. Jednakże rozwiązanie pracy za porozumieniem stron nie jest możliwe bez woli obu (...)

 • Zajście w ciążę w okresie wypowiedzenia

  reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. Pracownica, której stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem stron, nie może skutecznie (...)

 • Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?

  na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, można rozwiązać umowę z przyczyn niewskazanych w u.o.p.l. Dopiero po rozwiązaniu umowy Najemca będzie zajmował lokal bez tytułu prawnego, co umożliwi

 • Przejście zakładu pracy a rozwiązanie umowy

  umowy o prace za porozumieniem stron? Czy lepiej zastosować porozumienie stron między pracownikiem, czy też pomiędzy firmami? Jak powinien wyglądać wzór takiego rozwiązania umowy o (...)

 • Rozwiązanie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie

  mającego ulec rozwiązaniu) za porozumieniem stron. Stosunek pracy nie uległby rozwiązaniu jedynie w sytuacji, w której przesłanie takiego zwolnienia byłoby połączone z propozycją pracownika

 • Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji

  do 31 dnia miesiąca. Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż zawarł Pan z pracodawcą umowę o pracę, która została rozwiązana za porozumieniem stron 16 dnia miesiąca ze skutkiem na koniec (...)

 • Porozumienie zmieniające

  jest znaczenia która ze stron wystąpiła z inicjatywą podpisania porozumienia zmieniającego. Warunkiem niezbędnym do jego zawarcia jest jedynie zgodna wola obydwu stron. Dopuszczalność (...)

 • Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

  pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub (...)

 • Porozumienie zawarte pod wpływem groźby

  zakwestionowania przez pracownika rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Uchylenie się od skutków prawnych swego oświadczenia woli jest więc dopuszczalne tylko w wypadku, gdyby (...)

 • Termin rozwiązania umowy za porozumieniem

  Czy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może być wypisane w dzień wolny od pracy (sobota)? Nie ma przeszkód, aby skutecznie dokonać rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem (...)

 • Prawo do premii a rozwiązanie stosunku pracy - opinia prawna

  . rozliczenia zaliczek czy innych rozliczeń pieniężnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, lecz nie będących składnikiem wynagrodzenia. Należy jednak przy tym zaznaczyć, że formuła „porozumienie (...)

 • Rozwiązanie umowy o pracę w okresie choroby

  mnie badań okresowych przed wyrażeniem zgody na rozwiązanie ze mną stosunku pracy (jestem na zwolnieniu chorobowym)? Chciałbym rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron czy pracodawca (...)

 • Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem

  porozumieniem stron nie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy, gdyż jak sama nazwa wskazuje, ma ona zostać rozwiązana za porozumieniem stron, a nie na mocy oświadczenia pracownika. (...)

 • Niewykorzystany urlop w okresie wypowiedzenia

  wypowiedzeniem następuje poprzez oświadczenie pracownika złożone pracodawcy (pismo może myć również wysłane pocztą na adres pracodawcy). Natomiast wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem (...)

 • Okres wypowiedzenia a porozumienie

  opisywanym przez Panią przypadku nie rozwiązano umowy za wypowiedzeniem, a za porozumieniem stron. Strony mogą dowolnie kształtować okres wypowiedzenia (porozumienie stron sugeruje, że (...)

 • Zasiłek przedemerytalny przy skróconym okresie wypowiedzenia?

  w takim przypadku przysługuje mi zasiłek przedemerytalny, jeżeli złożę właściwe dokumenty w Urzędzie Pracy do dnia 28.12. br.? Czy przy skróconym okresie wypowiedzenia (za porozumieniem stron

 • Rozwiązanie polubowne umowy najmu

  wcześniejsze jej rozwiązanie, za porozumieniem stron, nic nie stoi na przeszkodzie, by czynności takiej dokonać. Wprawdzie w komentarzu „Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. (...)

 • Oświadczenia woli w prawie pracy

  woli dotyczące stosunku pracy. W jednej ze spraw rozstrzygniętych wyrokiem Sądu Najwyższego, pracownik złożył pracodawcy ofertę rozwiazania stosunku pracy za porozumieniem stron i określił (...)

 • Zwolnienie pracownika młodocianego

  dopuszczalne jest rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron. O konieczności wypowiedzenia młodocianemu, zatrudnionemu w celu nauki zawodu, a więc nie w celu przyuczenia do wykonywania (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane