Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  lub czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego.§ 6. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dyrektor zakładu karnego, po zasięgnięciu opinii lekarza zakładu karnego, może zezwolić (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  i typu zakładu karnego podejmuje komisja penitencjarna.§ 2. Jeżeli po wydaniu postanowienia przez sąd penitencjarny zajdą nowe okoliczności uzasadniające zmianę typu zakładu karnego i systemu

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  karnego przepadku, które nieruchomości tej dotyczy.§ 2. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa o zwolnienie nieruchomości od wykonania środka karnego przepadku, wpis własności (...)

 • Porada prawna na temat podstawowe zasady prawa karnego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat podstawowe zasady prawa karnego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

  uwzględnić prawo przedmiotowe. Wyrok sądowy stanowi konkretyzację prawa materialnego (przedmiotowego). Jeżeli brak jest prawa przedmiotowego, sąd w ramach prawa sędziowskiego interpretuje (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  wysokości wynagrodzenia przysługującego w tym okresie, uwzględniając zasady, że:   a) w czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego

 • Kodeks karny wykonawczy

  .  Pozew przeciwko Skarbowi Państwa o obalenie domniemania ustanowionego w art. 45 § 4 Kodeksu karnego lub w art. 33 § 4 Kodeksu karnego skarbowego jest tymczasowo wolny (...)

 • Mienie PKP

  stwierdził, że "Uprawnienie przedsiębiorstwa państwowego w stosunku do mienia państwowego, zwane "zarządem i użytkowaniem", "zarządem operatywnym" bądź po prostu "zarządem", nie stanowi ograniczonego (...)

 • Kurator spółki jako pracodawca

  zrozumienia zagadnienia przytaczam art. 218 kodeksu karnego. Stanowi on, że kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza (...)

 • Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

  karnego. Związanie sądu cywilnego ustaleniami prawomocnego wyroku karnego może być więc usunięte przeciwdowodem przez osobę niebiorącą udziału w postępowaniu karnym w charakterze oskarżonego. (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  , nie rzadziej niż raz dziennie przekazywane przez izbę rozliczeniową do Szefa KAS, z wyłączeniem transakcji dokonanych z podmiotami innymi niż kwalifikowane (a więc – co do zasady – z (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  wniosek o skazanie obwinionego za zarzucany mu czyn bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego albo odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego. § (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o

 • Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

  się w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdem, podstawowe czynności kontrolno-obsługowe i zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku,  obowiązujące teksty aktów (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  zasady ustalania prawa do rent z tytułu inwalidztwa (niezdolności do pracy). Zasady ustalania prawa do renty z tytułu inwalidztwa (niezdolności do pracy) oraz obliczania jej wysokości (...)

 • Zasady uznawania dowodu zagranicznego w Polsce

  zasad. Wskazuje się, że chodzi tutaj o reguły natury ogólnej, takie jak gwarancje konstytucyjne, czy podstawowe zasady procesu karnego - np. prawo do obrony, prawo do odmowy składania (...)

 • Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

  oraz środków ochrony indywidualnej, jeżeli wynika to z przepisów prawa i warunków zatrudnienia; opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych przed objęciem

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  . W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest (...)

 • Karta Nauczyciela

  Rejestru Karnego.9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór

 • Dla interesów Unii można karać 2 razy...

  ; ustanawiać jasne i precyzyjne zasady pozwalające podmiotowi prawa przewidzieć, jakie czyny i zaniechania mogą stanowić przedmiot takiej kumulacji postępowań i sankcji;  zapewniać wzajemną (...)

 • Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

  Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego. Zob.: Wykaz Punktów Informacyjnych KRK Żeby uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie

 • Kodeks pracy

  mowa w art. 181 i 182. Podstawowe zasady prawa pracy Rozdział II. Art. 183a. § 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków (...)

 • Jakie podejrzany ma prawa?

  .). Jakie podstawowe uprawnienia przysługują podejrzanemu?   Podstawowe uprawnienia przysługujące podejrzanemu to: 1.   Prawo do składania oświadczeń procesowych Podejrzany (...)

 • Jaką odpowiedzialność za naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych może ponieść wykonawca, a jaką zamawiający?

  mogą ponieść odpowiedzialność karną za działania naruszające podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych. Odpowiedzialności karnej podlega każdy, kto w celu uzyskania dla siebie (...)

 • Świadczenie pieniężne na rzecz określonych instytucji w przypadku warunkowego umorzenia

  umarzających postępowanie karne prowadziłoby w pewnych wypadkach do następstw pozostających w konflikcie z naczelnymi zasadami prawa karnego. Sumując: skoro ważne racje nie przemawiały za (...)

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy

  ). Jeżeli przepisy prawa wymagają, aby do dokonania czynności prawnej była zachowana szczególna forma np. forma aktu notarialnego, to pełnomocnictwo dla prokurenta do dokonania takiej czynności (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę

  Rozwiodłem się. Sąd mi przyznał opiekę nad synem a mojej eks-małżonce je ograniczył. Przez cały okres trwania małżeństwa mieszkaliśmy u jej (...)

 • ludzki

  Tak mi napisala pewna ˝durna lex˝po moim dlugim wywodzie o dobru dziecka, opiece rodzicielskiej, dojrzalosci itd patrz: jak ściagnąć zaległości (...)

 • UNIEWAZNIENIE ŚLUBU KOSCIELNEGO

  bardzo prosze o pomoc!! chciała by sie dowiedziec od osób ktore juz uzyskały uniewaznienie jak cały proces ten przebiega!! sam bede starał sie o unieważnienie! (...)

 • nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

  Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już się przedawniło (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane