Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Podpis elektroniczny - co to takiego?

  jednoznaczną informację o tym, kto podpisał dokument. Co daje bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu? Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany (...)

 • Z e-podpisem do urzędu, czyli podpis elektroniczny w praktyce

  należy rozumieć przez określenie bezpieczny? Będzie to taki podpis, który: jest w sposób jednoznaczny przypisany do konkretnej osoby fizycznej (bezpieczny podpis elektronicznych ma bowiem (...)

 • Ustawa o podpisie elektronicznym (stan prawny aktualny do dnia 1 stycznia 2004 r.)

  podpis elektroniczny? Zgodnie z definicja ustawową bezpieczny podpis elektroniczny, to podpis elektroniczny, który: jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis (...)

 • Porada prawna na temat podpis

  Nie szukaj dłużej informacji na temat podpis, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Mija termin zawiadomienia o wyznaczeniu IOD

  ważności certyfikatu rodzaju urządzenia do składania podpisu (czytnik kart usb, token usb lub pcmcia). Jak złożyć podpis kwalifikowany (elektroniczny)?  Krok 1: Wybierz opcję  „Podpis

 • Poręczenie wekslowe

  nieważności powinien być własnoręczny. Jednak sam podpis na przedniej stronie wekslu także uważa się za udzielenie poręczenia, wyjąwszy gdy jest to podpis wystawcy lub trasata. Sam podpis (...)

 • Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

  oderwanie podpisu od danych osobowych podpisującego prowadzące w konsekwencji do przyjęcia, że "prawidłowo złożony podpis" to tylko podpis sensu stricte, czyli "własnoręczny podpis" (...)

 • Zmiany w e-podpisach przyjęte

  oraz pracę administracji publicznej. - Dotychczas jedynym prawnie uregulowanym rodzajem podpisu zaawansowanego w naszym kraju był bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy certyfikatu

 • Podpis pod decyzją skarbową

  wadzie takiej decyzji" (tak: wyrok NSA z dnia 13 marca 1985 r., sygn. SA/Wr 837/84).Podpis nie musi być czytelny, ale musi pozwalać na identyfikację osoby. Pojęcie podpis nie jest pojęciem, (...)

 • Skuteczność podania wniesionego za pomocą faksu

  . III SA/Lu 102/2009 orzekł, że „Podpis jest niezbędnym elementem podania. Podpis wskazuje bowiem osobę wnoszącego i pozwala zidentyfikować, czy podanie pochodzi od podmiotu uprawnionego. (...)

 • Prawidłowe złożenie podpisu

  Czy jeżeli przepis prawa mówi o podpisie to należy rozumieć przez to podpis czytelny? Czy jako podpis czytelny może być traktowana pieczątka imienna i podpis nieczytelny (razem)? Czy (...)

 • Podpis a parafa

  wskazywać jego autora i dane, które go indywidualizują; musi więc zawierać co najmniej nazwisko (pełne) podpisującego. Podpis świadczy jednocześnie o tym, że podpisane oświadczenie woli ma charakter

 • Podpis i pieczątka na złożonej ofercie

  składającego podpis. Nie jest konieczne, aby podpis zawierał pełne imię podpisującego. Uznaje się również, iż podpis nie musi być czytelny. Wystarczające jest aby ciąg znaków (...)

 • Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

  wykorzystywanego w administracji publicznej). Do podpisu wystarczy kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji. kwalifikowany podpis elektroniczny – płatny, elektroniczny podpis, służący (...)

 • Ważność podpisu złożonego za pomocą faksymile

  czynności. Tylko w ściśle określonych przypadkach zamiast własnoręcznego podpisu może występować podpis odbity sposobem mechanicznym. Przykładem są papiery wartościowe na okaziciela, w których (...)

 • Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

  . Wszelkie rozrządzenia, znajdujące się poniżej podpisu, nie wywołują zamierzonych skutków prawnych. Podpis nie może zatem zostać umiejscowiony na początku testamentu, w treści lub na marginesie (...)

 • Sposoby pokwitowania odbioru świadczenia

  podpis własnoręczny. Pożądane jest, ażeby podpis - niekoniecznie czytelny - został złożony pod treścią pokwitowania. Pokwitowanie z natury rzeczy ma formę pisemną. Nie spełnia warunków (...)

 • Skuteczne zawarcie umowy

  , niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa. ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialność cywilna, OC, broker, polisa, zawarcie umowy, podpis

 • Tylko kwalifikowany e-podpis do założenia spółki z o.o.

  oraz do składania wniosku o wpis takiej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego będą wymagane kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. ##baner## Nowa 

 • Bezpieczny podpis elektroniczny - ostatnie chwile na decyzję

  niezaleganiu w opłacaniu składek w Elektronicznym Urzędzie Podawczym (http://eup.zus.pl/).Zaletą bezpiecznego podpisu jest jego indywidualność i przypisanie do konkretnej osoby. Podpis jest niemożliwy (...)

 • Przed sądem administracyjnym sam podpis elektroniczny nie wystarczy

  2001 r. o podpisie elektronicznym. Dla skuteczności pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem, bowiem tylko taki podpis

 • Ustawa prawo wekslowe

  się go dokonać; 4) oznaczenie, ile egzemplarzy wekslu przedstawiono i jakie; 5) podpis organu, sporządzającego protest, pieczęć urzędową i numer protestu.Jeżeli trasat zażąda, (...)

 • Podpis a ważność umowy

  Jak powinien być wykonany podpis na egzemplarzu umowy, by umowa była ważna według kodeksu cywilnego? Podpis na egzemplarzu umowy powinien być własnoręczny. Tylko wtedy stanowi (...)

 • Ważność testamentu a podpis

  , testament, podpis

 • Podpis w prawie cywilnym

  prawa cywilnego przyjmuje, iż podpis to językowy znak graficzny, podobnie jak treść oświadczenia woli utrwalony w dokumencie. Skłądający oświadczenie woli stawia ten znak własnoręcznie, co pozwala (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  Przepisy ogólne DZIAŁ I Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Fałszywy podpis na pozwie

  Witam, niedawno miałem sprawę o podwyższenie alimentów. Jednak na pozwie złożonym przez moją żonę, nie widniał jej podpis, tylko najprawdopodobniej (...)

 • Spadek po ojcu dwa lata po jego smierci

  Witam, serdecznie. Bardzo proszę o pomoc, ponieważ nie wiem co mam robić. Mój ojciec zmarł we wrześniu 2007r. o jego śmierci się dowiedziałam (...)

 • Wyjazd z dzieckiem za granicę

  Czy po wejściu do unii, muszę mieć zgodę ojca mojego dziecka na wyjazd z dzieckiem za granicę. Nie jestem z nim w związku małżeńskim, a niedługo (...)

 • pełnomocnictwo, dyspozycja na wypadek śmierci, apostille

  Witam i na początku bardzo proszę o pomoc. Najpierw może przedstawie swoją sytuacje. Na początku grudnia 2005 roku zostałam upoważniona jednorazowo (...)

 • Kredyt bez podpisu małżonka

  Znajoma będąc w związku małżeńskim wzięła kredyt - była wspolnota. Kredyt załatwiał małżonek a ona tylk opodpisała się na dokumentach. Miał (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane