Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks karny skarbowy

  stanowiąca znamię czynu zabronionego, od której taka łagodniejsza odpowiedzialność zależy.§ 3. Nie popełnia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, kto dopuszcza się czynu (...)

 • Kodeks karny

  złagodzenie kary.Art. 22. § 1. Jeżeli czynu zabronionego tylko usiłowano dokonać, podmiot określony w art. 18 § 2 i 3 odpowiada jak za usiłowanie.§ 2. Jeżeli czynu zabronionego (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  takiego czynu.§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna (...)

 • Porada prawna na temat podmiot czynu zabronionego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat podmiot czynu zabronionego , zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks wykroczeń

  zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.Art. 12. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.Art. 13. Odpowiada (...)

 • Projekt zmian w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

  reprezentowany przez sprawcę czynu zabronionego. W takiej sytuacji, sąd wzywałby podmiot zbiorowy do wskazania osoby, która występowałaby w jego imieniu. Osoba ta w postępowaniu składałaby (...)

 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

  które służyły lub były przeznaczone do popełnienia czynu zabronionegob)korzyści majątkowej pochodzącej chociażby pośrednio z czynu zabronionegoc)równowartości przedmiotów lub korzyści (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  przygotowawczego popełnienie czynu zabronionego przez podejrzanego i jego niepoczytalność w chwili czynu nie budzą wątpliwości, a prezes sądu uzna za celowe rozpoznanie sprawy na posiedzeniu (...)

 • Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

  grozi kara grzywny do 1,5% funduszu wynagrodzeń danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. Etap II – Wybór instytucji zarządzającej

 • Jak uzyskać państwową kompensatę dla ofiar niektórych czynów zabronionych?

  , trwających dłużej niż 7 dni) była współsprawcą czynu zabronionego, z którego skutku wywodzi swoje prawo do kompensaty, lub godziła się na ryzyko doznania skutków czynu (...)

 • Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

  popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w ust. 1 i 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej lub naukowej. Art. 55b. Niezależnie od (...)

 • Zmiany w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

  . Dopuszczalność karania Według znowelizowanych przepisów, aby podmiot zbiorowy ma podlegać odpowiedzialności, jeżeli fakt popełnienia czynu zabronionego, wymienionego w art. 16, (...)

 • Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

  do obrotu w kraju określonym w odrębnych przepisach, a koszty zniszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono, ponosił będzie sprawca czynu zabronionego. Niektóre inne zmiany W posiedzeniu (...)

 • Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

  roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. Np. art. 107 wskazuje, że kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu (...)

 • Uszkodzenie mienia na szkodę najemcy

  dokonania czynu zabronionego, jest to, aby dokonanie tego czynu było obiektywnie możliwe, a odstąpienie od niego spowodowane było wyłącznie impulsem woli sprawców (wyrok Sądu (...)

 • Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych

  korzyści majątkowej pochodzących chociażby pośrednio z czynu zabronionego. Dodatkowo sąd może również orzec inne środki karne. W szczególności może to być zakaz promocji lub reklamy (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  przeprowadzić także inspektor upoważniony przez organ kontroli skarbowej właściwy miejscowo. Art. 14. (uchylony) Art. 14a. 1. Na żądanie organu kontroli skarbowej podmiot uprawniony, (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  ; 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.§ 3. Jeżeli sprawca czynu

 • Ochrona przed nieuczciwymi firmami

  . Zgodnie z projektem, podmiot zbiorowy będzie można pociągnąć do odpowiedzialności finansowej i odszkodowawczej w przypadku uzyskania przez niego korzyści majątkowej z popełnionego czynu (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  czynu jest znikoma, 4) ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze, 5) oskarżony zmarł, 6) nastąpiło przedawnienie karalności, 7) postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  ;łdziałającego w popełnieniu czynu zabronionego, o który toczy się postępowanie karne. Art. 186. § 1. Osoba uprawniona do odmowy złożenia zeznań albo zwolniona na podstawie (...)

 • Zmiany w kontroli skarbowej

  : skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności publicznoprawnej przekracza w dacie popełnienia czynu zabronionego pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego (...)

 • Kurator spółki jako pracodawca

  wyliczenie jest skazane na niepowodzenie. Jest to rodzaj przestępstwa indywidualnego, bezskutkowego popełnione z chwilą ukończenia czynu zabronionego. Jako przykład można się posłużyć następującym (...)

 • Mniej represyjna odpowiedzialność podmiotów zbiorowych?

  podmiotu zbiorowego do odpowiedzialności byłoby popełnienie czynu zabronionego przez osobę fizyczną, które stwierdzone byłoby orzeczeniem o popełnieniu przestępstwa.   Jak (...)

 • Konsekwencje wystawienia nierzetelnej faktury - opinia prawna

  znamionami czynu zabronionego z art. 62 § 2 kks pozostają również sytuacje wystawiania nierzetelnych faktur VAT, zaświadczających wykonanie jakiegoś świadczenia lub usługi, (...)

 • Przestępstwo pomocnictwa

  wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane