Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o podatku leśnym

  na podatek leśny oraz konieczność ich opatrzenia podpisem elektronicznym; 2) potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w informacjach o lasach (...)

 • Kto musi płacić podatek leśny?

  ;wnież inne zwolnienia przedmiotowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Kiedy i jak płaci się podatek? Podatek płacą: osoby fizyczne: w 4 ratach proporcjonalnych (...)

 • Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

  o rachunkowości. Zaliczki na podatek dochodowy Jeżeli rozliczasz podatek na zasadach ogólnych, masz obowiązek wpłacać zaliczki na podatek dochodowy co miesiąc, do 20. dnia miesiąca

 • Porada prawna na temat podatek za las.

  Nie szukaj dłużej informacji na temat podatek za las., zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kto i na jakich zasadach ma płacić podatek leśny?

  : Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2002 r. Nr 200 poz. 1682 ze zm.) podatek leśny, obowiązek podatkowy, podatnik, lasy, las, grunty leśne, stawki podatku leśnego, (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  podatek pobrany a niewpłacony.§ 2. Inkasent, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 9, odpowiada za podatek pobrany a niewpłacony.§ 3. Płatnik lub inkasent odpowiada za (...)

 • Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

  ;      całkowity   4.   Od podatku obliczonego od całości uzyskanego przez podatnika dochodu (w kraju i za granicą) odejmuje się podatek zapłacony (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

  drodze uchwały, możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.12.  Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia (...)

 • Skorzystaj z abolicji podatkowej!

  za rok, którego dotyczy wniosek,wysokość uzyskanych za granicą przychodów z pracy,wysokość kosztów uzyskania przychodów, określonych zgodnie z przepisami ustawy o (...)

 • Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

  wystawia faktury za zrealizowane przez konsorcjum usługi, odpowiada za jakość i terminowość wykonanych usług, przyjmuje zapłatę za wykonane przez konsorcjum usługi itd. (jest tzw. (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  z pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczonego ojca dziecka za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego w  części.  Zasiłek macierzyński za (...)

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

  terminie uprawnia podatnika do korekty deklaracji za maj.  Przykład:   Podatnik otrzymał dokument przewozowy w sierpniu. Podatnik dokonuje zatem korekty deklaracji za maj: Zmniejszając

 • Zapłata podatku VAT - teraz i według projektowanej nowelizacji

  następujące założenia: za kwiecień spółka wykazała kwotę 10.000 zł do zwrotu; za maj spółka wykazała kwotę 4.500 zł do zapłaty; za czerwiec spółka wykazała kwotę 23.000 (...)

 • Podatek dochodowy - Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych

  dokonuje wpłaty tego podatku co miesiąc – do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego. Zobacz: Karta podatkowa Zryczałtowany podatek (...)

 • Podatek od nieruchomości. Kto zapłaci więcej?

  zapłaci za cały 2014 r. 56,45 zł (w przypadku lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych obowiązuje połowa stawki, czyli aktualnie 18,82 zł od 1 ha). (...)

 • Podatek tonażowy już w 2007 roku

  skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku tonażowego, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc grudzień (...)

 • Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

  . Jeżeli, podatek nie został pobrany przez płatnika, to zgodnie z art. 45 ust. 3b, w zeznaniu składanym za rok podatkowy, podatnik obowiązany jest wykazać nalezny zryczałtowany podatek. (...)

 • Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

  podatnik wykaże: - 22.000 zł podatku z tytułu sprzedaży krajowej, - 8.800 zł podatku z tytułu WNT, - 8.800 zł podatku pomniejszającego podatek należny (poz. 39), a więc łącznie podatek (...)

 • Ustawa o podatku rolnym

  osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.11. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory (...)

 • Zasady ogólne według progresywnej skali podatkowej

  rachunek urzędu skarbowego. Pierwszą zaliczkę płaci się za miesiąc, w którym dochód przekroczy kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (kwotę wolną). Zaliczkę za (...)

 • Jak wykazać podatek w zeznaniu rocznym PIT-37?

  odliczyć od podatku za 2008 r.? Podatek obliczony według skali podatkowej pomniejsza się w zeznaniu podatkowym o różnego rodzaju ulgi (zob. Limity odliczeń PIT za 2008 (...)

 • Prawa i obowiązki podatnika

  wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty (...)

 • Zapłata podatku leśnego przez dzierżawcę lasu

  podatku leśnego przez dzierżawcę lasu, las, dzieżawa, posiadacz zależny, właściciel, posiadacz samoistny, użytkownik wieczysty lasu, obowiązek podatkowy, podatnik

 • Czy opłaca się wybór metody kwartalnego rozliczenia VAT?

  podatnik „znajdzie” w czerwcu fakturę otrzymaną w styczniu, to nie musi składać korekty deklaracji za I kwartał, ponieważ może odliczyć podatek w deklaracji za II kwartał. (...)

 • Metoda kasowa a terminy odliczeń

  , podatnik może odliczyć w rozliczeniu za sierpniu.podatnik rozlicza się od 1 lipca za okresy kwartalne - podatek naliczony na fakturach, z których należności zostały uregulowane w lipcu (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Podatek za las.

  Drodzy forumowicze, prosze o pomoc. W sapdku po dziadku dostałem... las... tak las. 3 i pół hektara lasu... nie wiem zabardzo co moge z tym zrobic, (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

  Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku (...)

 • Podatek liniowy

  Od kilku lat trwa w Polsce dyskusja nad wprowadzenim podatku liniowego. Naszym zdaniem jest jest to doskonałe rozwiązanie, upraszczające zapętlony (...)

 • Podwyższenie alimentów

  Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Po 6 miesiącach (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane