Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

  wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50 %, o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy (...)

 • Leasing w podatku VAT

  podatek naliczony:jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług (...)

 • Samochód wykupiony z leasingu

  fizycznych nie będzie miał zastosowania, ponieważ nie obejmuje on przypadku wyzbycia się składnika majątku wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej w formie bezpłatnej. Ustawa o podatku (...)

 • Porada prawna na temat podatek od czynszu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat podatek od czynszu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ochrona lokatorów i podwyżki czynszów od nowego roku

  korzysta najemca, zakwalifikowano do czynszu m.in. podatek od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste. Jeżeli właściciel nie uzyskuje przychodów z czynszu albo (...)

 • Zmiany w ochronie praw lokatorów?

  użytkowania, z których korzysta najemca, zakwalifikowano do czynszu m.in. podatek od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste. Jeżeli właściciel nie uzyskuje przychodów (...)

 • Opodatkowanie bezpłatnego korzystania z lokalu

  . Mieszkamy również w innej miejscowości. Czy w tej sytuacji powinnam, jak się ostatnio dowiedziałam, odprowadzać podatek od wartości czynszu, który by istniał? Nie, nie ma takiej (...)

 • Stan prawny spółki z o.o.

  musieli zapłacić podatek dochodowy od czynszu najmu.  Pana pracownicy będąc udziałowcami spółki nie będą w żadnym razie obowiązani do wykonywania jakiejkolwiek pracy na rzecz (...)

 • Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

  2005 r. W związku z tym podatnicy użytkujący samochody na podstawie umów zawartych od 1 czerwca 2005 r. mogą zwiększyć limit odliczeń począwszy od rat należnych od 22 sierpnia (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

  przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług lub zwrócony (...)

 • Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

  o rachunkowości. Zaliczki na podatek dochodowy Jeżeli rozliczasz podatek na zasadach ogólnych, masz obowiązek wpłacać zaliczki na podatek dochodowy co miesiąc, do 20. dnia miesiąca

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

  od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych; 3) podatek od posiadania psów; 4) opłatę targową; 5) opłatę miejscową; 5a)  (...)

 • Umowa dzierżawy a podatki

  ) można wystąpić o zwiększenie czynszu i czy taki zapis należy zawrzeć w umowie? Czy od dochodu z umowy czynszu odprowadza się odrębny podatek dochodowy (zakładając, że opłaca (...)

 • Podatek od spadków - do końca 2006 roku

  rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych, do grupy III - innych nabywców. Jak obliczyć podatek? Podatek od spadku (...)

 • Ważne zmiany w PIT

  państwie członkowskim UE lubw innym państwie należącym do EOG, lubw Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku.Odliczenie od (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  od dochodów pracownika w sposób określony w art. 32 ust. 3, d) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych (...)

 • Czy umorzony czynsz podlega opodatkowaniu PIT?

  podatku dochodowego od osób fizycznych.   Czy od umorzonego czynszu trzeba zapłacić podatek? W świetle wskazanych powyżej przepisów umorzony czynsz stanowi przychód (...)

 • Jaki należy zapłacić podatek od korzyści osiąganych z tytułu najmu, dzierżawy i użyczenia?

  działalności uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Analogicznego zapisu nie zawiera powołany art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od (...)

 • Nabycie samochodu firmowego a podatek VAT - przed i po nowelizacji

  samochodów z używaniem samochodów oraz odliczaniem podatku od paliw.  Jak odliczać podatek VAT przy nabyciu samochodu firmowego?  Od 22.08.2005 r. nabywając samochód osobowy (...)

 • Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

  naliczonego od sumy dochodów odejmuje podatek zapłacony w drugim państwie. W Polsce podatek zapłacony za granicą podlega więc odliczeniu od podatku obliczonego od (...)

 • Jak rozliczyć ulgę remontową?

  , bądź od ryczałtu ewidencjonowanego, o którym mowa w przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Odliczeniu (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  postępowania;  7a) za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od dnia złożenia deklaracji, od zaległości związanych z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub (...)

 • Opodatkownie dochodów z najmu mieszkania

  cały rok podatkowy. Można ją zmienić dopiero począwszy od roku następnego, składając stosowne oświadczenie we właściwym urzędzie skarbowym do 20 stycznia.Wysokość ryczałtu jest uzależniona (...)

 • Wynajem lokalu użytkowego

  ;wnowartości 4 tys. euro, to podatek wynosi 8,5%. Od nadwyżki ponad 4 tys. euro ryczałt oblicza się według stawki 20%. Ryczałt płaci się w urzędzie skarbowym co miesiąc - od przychodów (...)

 • Podatek od spadku przy nabyciu kamienicy

  art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku „nabycie w drodze spadku lub darowizny budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów (...)

 • Podwyżka czynszu za lokal użytkowy

  podatku od nieruchomości podniosłam czynsz o wskaźnik GUS czyli 4 %, co dało podwyżkę 80 zł. Pawilon jest moja własnością, a teren pod nim dzierżawie od Gminy, w tym miesiącu Gmina podniosła (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane