Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  umowy. Art. 761[1]. § 1. Agent może żądać prowizji od umowy zawartej po rozwiązaniu umowy agencyjnej, jeżeli - przy spełnieniu przesłanek z art. 761 - propozycję zawarcia umowy (...)

 • Umowa agencyjna

  zlecenie nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, umowę uważa się za potwierdzoną, jeżeli dający zlecenie niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o zawarciu umowy nie oświadczy (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  możliwe jest wykonywanie pracy na podstawie różnych umów (m.in. umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło). Rodzaj umowy wiąże się z charakterem pracy oraz (...)

 • Porada prawna na temat podanie o przedłużenie umowy zlecenie wzor

  Nie szukaj dłużej informacji na temat podanie o przedłużenie umowy zlecenie wzor, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  tym trzecim roku (2020) podmiot B ubiega się o tego cudzoziemca. Czy w takim przypadku, podmiot B występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, czy występuje o przedłużenie (...)

 • Kodeks cywilny

  niej kuratora. § 2. Kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację.  Art. 43. Przepisy o ochronie dóbr osobistych (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  wystąpić o jego przedłużenie na okres kolejnych 6 lat. 4. Wniosek o przedłużenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, składa się nie później niż (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika;  art. 96 ust. 9j ustawy o VAT - jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT, udowodni że prowadzone przez (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  takiego kredytu została zbyta na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych. W tym przypadku o pierwszeństwie zaspokojenia decyduje kolejność wniosków (...)

 • Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o tym, czy podanie danych osobowych (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])

  jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub  2

 • Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

  dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym ("ustawy o KRK"). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o KRK, prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone (...)

 • Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

  podstawie: umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Co przekazuje (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  wypłaty emerytury musi rozwiązać wszystkie stosunki pracy (nie dotyczy emerytur z urzędu). Następnie może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u tego samego bądź innego pracodawcy. (...)

 • Jak nawiązywany jest stosunek pracy?

  przypadku umów o pracę na czas określony lub zawartych na część etatu umowy o pracę muszą one zawierać dodatkowe informacje.  Umowa o pracę ma być zawarta na piśmie. (...)

 • I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

  swoim pracownikiem trzecią umowę o pracę na czas określony, musisz się liczyć z tym, że jest to równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony (...)

 • Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

  może wykonywać: prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową, lub na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w firmie zajmującej się szacowaniem (...)

 • Przetwarzanie danych w miejscu pracy

  potwierdzania obecności pracownika w pracy. Powinien przy tym jednak pamiętać, że o ile ewidencjonowanie czasu pracy jest wymogiem prawa, o tyle czynności odnotowywania obecności pracowników, (...)

 • Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

  wysokości wpisu sądowego - ale tylko do dnia 1 marca 2006 r.). Pobieranie opłat sądowych od spraw wszczętych po dniu 1 marca 2006 r. jest o wiele prostsze, chociaż w przypadku majątku o niewielkiej (...)

 • Praca za granicą - ubezpieczenie w Polsce

  w kraju umowy o świadczenie usług, dzięki którym firma osiąga obroty na terenie Polski. Przy sprawdzaniu, czy firma prowadzi znaczącą działalność opieramy się na oświadczeniu pracodawcy

 • Świadczenie niektórych usług w Niemczech w ramach delegowania pracowników

  dwustronnych (umowy o delegowaniu pracowników zatrudnianych na zasadzie umowy o dzieło). Dodatkowo poziom zatrudnienia pracowników z Polski ograniczony jest przez kontyngenty. Uwaga! Ograniczenie

 • Nieuczciwi sprzedwacy pod okiem UOKiK. 7 wniosków do prokuratury

  sprzedawca zastrzega automatyczne przedłużenie umowy na czas oznaczony lub nieoznaczony. Zwróć uwagę na warunki rozwiązania umowy. adresy pod które należy wysłać oświadczenie o (...)

 • Umowa zlecenie a urlop bezpłatny

  Szkoła zatrudnia nauczyciela na podstawie umowy zlecenia, na okres kilku miesięcy, osoba ta zwróciła się o dzień urlopu bezpłatnego (sprawy osobiste tej osoby). Czy można udzielić osobie zatrudnionej

 • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej - zasady

  Europejskim Obszarze Gospodarczym,   w Szwajcarii, na podstawie umowy UE - Szwajcaria o swobodnym przepływie osób.     Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia (...)

 • Noworoczne zmiany w VAT

  : Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (...)

 • Wypowiedzenie umowy agencyjnej

  następnych latach trwania umowy. Ustawowe terminy wypowiedzenia nie mogą być skracane. Mogą jednak zostać umownie przedłużone, z tym że termin ustalony dla dającego zlecenie nie może być (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • KOMORNIK

  Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy (...)

 • Aplikacja kuratorska

  W środe idę na rozmowę kwalifikacyjną do Sądu Okręgowego w sprawie aplikacji kuratorskiej.Jeżeli ktoś mógłby mi powiedzieć z czego się przygotować (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane