Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  zakończeniu pracy przez cudzoziemca (np. od pracodawcy) należy wszcząć postępowanie z urzędu, zawiadamiając o tym pracodawcę (art. 61 § 4 K.p.a.) i ew. wydać decyzję o uchyleniu zezwolenia. (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  ugodą lub uchwałą o scaleniu i podziale nieruchomości, o których mowa w ust. 3. W razie ustanowienia na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 61 ustawy z dnia (...)

 • Porada prawna na temat podanie o prac�� wz��r

  Nie szukaj dłużej informacji na temat podanie o prac�� wz��r, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

  ubiegania się o licencję przymusową.  5. Zwolnienie z warunku, o którym mowa w ust. 4, w przypadku ogłoszenia o możliwości ubiegania się o licencję przymusową, (...)

 • Kodeks pracy

  każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. § 4.  W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę (...)

 • Kodeks wykroczeń

  popełnionego wykroczenia, chyba że chodzi o przedmiot pochodzący bezpośrednio z wykroczenia.Art. 31. § 1. Podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  ) składanie wniosków o warunkowe zwolnienie i o odwołanie warunkowego zwolnienia, 6) składanie wniosków o zarządzenie wykonania kary, której wykonanie warunkowo zawieszono, oraz (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  droga sądowa, a wcześniejsze rozstrzygnięcie sądu w sprawie podziału nieruchomości do użytkowania, nie odbiera nam możliwości ponownego wystąpienia do sądu z wnioskiem o podział quoad usum. Jednak (...)

 • Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

  postanowienie przewidujące wpłatę kolejnych rat pod warunkiem ukończenia określonego etapu prac. Dla kontrahenta będzie to gwarancja postępu prac budowlanych.    Natomiast zapłata (...)

 • Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

  jednostki organizacyjnej. Jednak udzielenie zezwolenia powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie w/w prac. Rokowania

 • Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  BZP, do publikacji przesyła się informacje o liczbie złożonych ofert a także o podstawie unieważnienia. W Biuletynie publikowane są wyłącznie ogłoszenia, co do których istnieje taki obowiązek. (...)

 • Kontrola NIK w ZUS. Ustalenia prawomocne

  przedmiotu zamówienia.Źródło: nik.gov.pl Strona główna Aktualności Kolegium NIK o przetargach informatycznych w ZUS (C) Aaron Parecki Kolegium NIK o przetargach informatycznych w ZUS (...)

 • Życie publiczne ma być jawne

  organizacje społeczne na konsultacje dotyczące projektu ustawy o jawności życia publicznego. Konsultacje odbędą się 6 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (...)

 • I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

  postanowił, że uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie kolejnej umowy o (...)

 • Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

    Stan faktyczny Proszę o informacje dotyczące praw własności do znalezionych skamielin, minerałów, meteorytów, bursztynu oraz o podanie uwarunkowań prawnych związanych (...)

 • Rozliczenia między wykonawcą a podwykonawcą

  więc pytanie, czy umowa z podwykonawcą, która najczęściej dotyczy wyodrębnionej względów technicznych części obiektu, jest umową o roboty budowlane czy o dzieło. Za pogląd większościowy (...)

 • Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

  lub placówki, przy której została powołana komisja egzaminacyjna, o średnicy 36 mm, oraz w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii pieczęcią urzędową o średnicy 20 mm.  Świadectwo

 • Urządzenia na cudzym gruncie

  obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w której ten dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy (czyli - w myśl art. 224 par. 2 kc - jest on obowiązany (...)

 • Wymiar urlopu nauczycielskiego

  nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, który wniósł podanie o przeniesienie do miejscowości będącej miejscem stałego zamieszkania współmałżonka, jeżeli (...)

 • Kto i kiedy na wcześniejszą emeryturę? - opinia prawna

  ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452). Kwestię

 • Jak prawidłowo korzystać z cudzej twórczości? Jak prawidłowo korzystać z dozwolonego użytku?

  uprawnionego, uprawnienie do podjęcia eksploatacji jest w tych przypadkach przyznane użytkownikowi przez sam przepis ustawy. Przepisy o dozwolonym użytku bo o nich mowa precyzyjnie i wyczerpująco (...)

 • NIK wytyka ZUS nieprawidłowości w przetargach

  uczestniczyło w pracach komisji przetargowej, składając oświadczenia o braku okoliczności prawnych i faktycznych, powodujących ich wyłączenie z prac komisji, mimo że wykonawcę, tj. Asseco (...)

 • Upływ ważności pozwolenia na budowę domu

  czynności dotyczące samego budynku? Proszę również o podanie podstawy prawnej. Zgodnie z artykułem 37 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, ze zmianami) decyzja (...)

 • Dwa tygodnie na rezygnację z kredytu

  obowiązku zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia; - informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt (...)

 • Upublicznienie danych podatkowych największych firm

  ust. 1 ustawy o rachunkowości, przedsiębiorcy (kierownik jednostki) są obowiązani składać do Krajowego Rejestru Sądowego m.in. sprawozdania finansowe. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane