Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

  odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków.3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do małżonków, w stosunku do (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  pełnomocnika do rachunku (przez pełnomocnika do rachunku podmiotu kwalifikowanego należy rozumieć także użytkownika karty płatniczej do rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz osobę (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  rejestrów są przekazywane do rejestru centralnego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw pracy. Stosownie do art. 90c ust. 11 ustawy dane z rejestru centralnego mogą być (...)

 • Porada prawna na temat podanie do wiezienictwa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat podanie do wiezienictwa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

  opłatą lub używanych dla celów gospodarczych, przemysłowych lub do połowów, b) używanych do ratownictwa lub do udzielania pomocy na morzu, lub do połowów przybrzeżnych, z (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  ;  2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego;  3) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;  4) prawo do domu jednorodzinnego spółdzielni mieszkaniowej; (...)

 • Przetwarzanie danych w miejscu pracy

  , jednocześnie pracodawca pozyskuje informacje o pracowniku, np. gdzie w danym momencie, poza godzinami pracy, przebywa. Pracodawca nie jest uprawniony do pozyskiwania takich danych, chyba że mamy do (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)

  wydanie decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru, nie naruszają ustawy i odpowiadają co do formy obowiązującym przepisom.2 [1]. Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie dokonania wpisu do (...)

 • Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

  i wymiarów przewidzianych dla oznakowania pojazdów przeznaczonych do egzaminowania.  Kto może przystąpić do egzaminu? Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie przystępuje (...)

 • Podpis elektroniczny- postępowanie administracyjne

  szczególnych. § 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. (...)

 • Jak dostać e-dowód?

  posiadać oprogramowanie do obsługi e-dowodu oraz czytnik. Konieczne jest podanie dotychczasowego kodu PIN, a następnie podanie nowego kodu PIN i powtórzenie go. Kod PIN1 posiada 4 (...)

 • Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

  stanowi podstawy do odrzucenia wniosku. dla potrzeb podatkowych adres miejsca zamieszkania jest adresem do korespondencji, chyba że jako adres do korespondencji zostanie wskazany adres miejsca (...)

 • Pojęcie podania w rozumieniu kpa

  administracyjnego, do którego się Pan odnosi, stanowi, że:   Art. 65. § 1. Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, (...)

 • Jakie darowizny można odliczyć od dochodu do opodatkowania w PIT?

  do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 43) - art. 34 ust. 2; z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko

 • Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o tym, czy podanie danych osobowych (...)

 • Jak przywrócić termin w postępowaniu podatkowym?

  organu odwoławczego odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia albo pozostawiające podanie w tej sprawie bez rozpatrzenia przysługuje jedynie skarga do (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  wymienionych w § 1. § 3. Stosownie do potrzeb, wojewoda może powołać terenowe rady do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym, zwane dalej „radami terenowymi". (...)

 • Jak dokonać zapłaty opłaty skarbowej i jak jest ona zwracana?

  podania przysługuje zażalenie. Od zasady tej są wyjątki, gdy mimo nieuiszczenia opłaty skarbowej organ jest zobowiązany załatwić wniosek (podanie). Należą do nich przypadki, w których: za

 • Zawieranie umowy z osobą fizyczną

  powinno się podać do umowy? Konstruując umowę powinniśmy jak najdokładniej oznaczyć strony kontraktu. W odniesieniu do osoby fizycznej, przede wszystkim konieczne jest podanie jej imienia (...)

 • Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja

  Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 26 maja; Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w tej sprawie.  Wybory do Parlamentu Europejskiego  Tegoroczne wybory (...)

 • Ułatwienia i pomoc dla rolników...

  odnoszących się do obowiązku dostosowania powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w "programie azotanowym", które (...)

 • Wymiar urlopu nauczycielskiego

  rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do (...)

 • Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

  , iż już raz odesłał Pan komputer do sprzedawcy, prosimy o podanie treści wiadomości, jaką Pan skierował do sprzedawcy przy zwrocie towaru, oraz podanie terminu, w jakim komputer (...)

 • Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

  innych świadczeń pracowniczych w tym socjalnych do czasu rozwiązania stosunku pracy.   Czy nauczyciel może zostać przywrócony do pracy? Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 255 - 282)

  ) posiada odpowiednie do zakresu zadań poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, wydane na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie (...)

 • Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

  %. Cena nabycia wynosi 3.400 zł. Korzystający ma do wyboru następujące opcje: może kwotę 3.400 zł zaliczyć do kosztów w miesiącu nabycia, nie zaliczając maszyny do środków (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Zmiana imienia

  Będe wdzięczna za informacje do kogo powinnan się zgłosic w sprawie zmiany swojego imienia. Czy to zakres prawa cywilnego? Czyli do prawnika zajmującego (...)

 • Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym

  siemka, mam 19 lat i dwa dni temu dostałem mandat od policji za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w wysokości 100zł. Moje pytanie jest takie, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane