Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zmiany w prokuraturach

  nadrzędny nie przychylił się do zażalenia, kierował je do sądu. Śledztwo prowadzić się będzie teraz dodatkowo we wszystkich sprawach, w których rozpoznanie w pierwszej instancji (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  , zawiadamia wnoszącego, że w tych sprawach powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu, informując go o treści art. 66 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.§ 3. Jeżeli (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  wygranych lub przez podmioty wykonujące monopol Państwa, po dopuszczeniu ich do eksploatacji i użytkowania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 5. Koszty dopuszczenia (...)

 • Porada prawna na temat podanie do prokuratury

  Nie szukaj dłużej informacji na temat podanie do prokuratury, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  należące do jego właściwości. Równocześnie zawiadomi wnoszącego podanie, że w sprawach innych powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu, i poinformuje (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  pierwszej instancji tymczasowo aresztowany może być przeniesiony do zakładu karnego; sąd, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może postanowić inaczej.§ 2. W stosunku do (...)

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do (...)

 • Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

  będzie należał do powoda. W razie, gdy w toku postępowania sądowego w sprawie z powództwa podmiotu odpowiedzialnego o odszkodowanie dojdzie do wstąpienia osoby wezwanej w miejsce pozwanego lub (...)

 • Zakupione materiały pornograficzne powodem postępowania karnego – opinia prawna

  pierwszego biegłego (jest taka klauzula na Postanowieniu, że „przysługuje mi prawo do zapoznania się z opinią biegłego złożoną na piśmie”) otrzymałem odpowiedź odmowną. Na pismo (...)

 • Odpowiedzialność po zbyciu udziałów

  podać cały poprzedni zarząd do prokuratury, gdyż doszedł do wniosku, że coś mu nie pasuje w papierach. Firma zaczęła tonąć, gdyż wszyscy się od firmy odwrócili i firma straciła (...)

 • Przekazanie zażalenia na umorzenie dochodzenia

  terminach do podjęcia czynności instancyjnych przez prokuraturę oraz podanie, jakie są dopuszczalne przyczyny "obiektywne" do ich niepodjęcia. Jak się domyślamy, działania podjęte (...)

 • Kodeks wykroczeń

  znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego,podlega karze grzywny albo karze nagany. § 2. Kto w celu (...)

 • Prokuratura uderza w mafie VAT-owskie

  życie nowych typów przestępstw w stosunku do czynów popełnionych po 1 marca 2017 roku prokuratorzy powinni także ustalić, czy w sprawie istnieją podstawy do przyjęcia idealnego (...)

 • Jak nie dać się cyberprzemocy?

  ; następuje wcześniej. Nastolatki zostali zapytani o to, jakie nadzieje wiążą z dostępem do Internetu. Najczęściej wymieniali: większy, swobodny dostęp do różnorodnych zasobów (...)

 • Siedziby i obszary właściwości prokuratur w Trybunale Konstytucyjnym

  , pozostawiony został obszar właściwości Prokuratury Rejonowej w Działdowie, b) ustalony w pkt 6 obszar właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi nie obejmuje obszaru właściwości Prokuratury (...)

 • Prawo o postępowaniu układowym

  ) do zamknięcia ksiąg dłużnika; 2) do sprawdzenia złożonego przez dłużnika bilansu, rachunku wyników oraz spisu wierzycieli, jako też do zbadania stanu przedsiębiorstwa. §2. Nadzorca (...)

 • Zgłoszenie popełnienia przestępstwa przez sprawcę

  Jakie muszą być podane dane osoby popełniającej przestępstwo do zgłoszenia do Prokuratury o jego popełnieniu? Czy wystarczy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres ostatniego (...)

 • Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

  energii". Definicja "budynku o niskim zużyciu energii" została zamieszczona w punkcie 3 załącznika nr 1 do uchwały. Definicja odwołuje się do wymagań oszczędności energii i izolacyjności (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  okoliczności, w jakich dochodzi do porozumienia. Można przecież nawet sobie wyobrazić, że współwłaściciele zawierają umowę podziału quoad usum, na mocy której każdy z nich ma prawo (...)

 • Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa

  prokurator nadrzędny nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do sądu. W posiedzeniu sądu może wziąć udział pokrzywdzony jeśli się stawi. Udział pokrzywdzonego nie jest bowiem obowiązkowy. (...)

 • Udzielanie porad prawnych przez nieuprawnionego

  innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  w opisanej sytuacji należałoby zatem złożyć doniesienie do prokuratury (...)

 • Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

  . .ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU URZĘDNIKA SĄDOWEGO I PROKURATURY Zawód Urzędnik sądowy i prokuratury   Obecne wymagania Egzamin brak Inne Wymogi: pełna (...)

 • Jak zgłosić przestępstwo?

  należy wysłać do jednostki policji albo prokuratury (właściwej dla miejsca zdarzenia - sprawdź dane kontaktowe jednostek prokuratury). Fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (...)

 • Wezwanie pracownika do sądu

  Mój pracodawca stale zmusza mnie do załączenia ksero wezwania do sądu czy na policję. Nie wiem czy ma do tego prawo. wydaje mi się, że wystarczy podanie o zwolnienie z pracy. Czy (...)

 • Umowa o pracę zawarta pod wpływem błędu, podstępu

  dniu rozpoczęcia pracy pracownik miał złożyć wszystkie dokumenty do akt osobowych (prawo wykonywania zawodu, dyplom, kwestionariusz osobowy). Nie uczynił tego. W dniu rozpoczęcia pracy złożył podanie (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  instytucje i laboratoria. Art. 47. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki, ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego oraz (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane