Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks pracy

  dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy,  2) stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności (...)

 • Przetwarzanie danych w miejscu pracy

  pracodawcy. Przekazywanie danych w związku z oferowanymi przez pracodawcę dodatkowymi świadczeniami pracowniczymi Kto jest administratorem danych? Często pracodawcy, żeby zachęcić pracowników (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  nie trafia do pracodawcy X, lecz do pracodawcy Y. Co w takiej sytuacji powinien zrobić pracodawca – złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową czy o przedłużenie (...)

 • Porada prawna na temat podania do pracodawcy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat podania do pracodawcy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4) prawo do usunięcia danych osobowych; 5) prawo do wniesienia skargi do (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  wojewodę na wniosek cudzoziemca, uprawnia zarówno do pracy, jak i do pobytu. Stroną inicjującą pracę jest, co do zasady, pracodawca (zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę (...)

 • Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

  ) wykorzystanie zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Do utraty prawa do zasiłku wystarczy zaistnienie jednej z nich. 2.Możliwość uznania, że nie dochodzi do utraty prawa (...)

 • Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  pracodawcy i likwidacja stanowiska pracy, wiek emerytalny, prawo do emerytury, oczekiwania, zaufanie pracodawcy, zwolnienie pracownika, nieobecność, ocena, porzucenie pracy

 • Kiedy stosunek pracy ustaje?

  , jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata; dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat; trzymiesięczne (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

  uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Zakazu tego nie stosuje się jednak w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ponadto (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  pierwszej instancji tymczasowo aresztowany może być przeniesiony do zakładu karnego; sąd, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może postanowić inaczej.§ 2. W stosunku do (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  wskazani w art. 33 ust. 2. 3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, do (...)

 • Naruszenie dóbr osobistych pracownika

  pracodawcy, które realizuje usprawiedliwiony cel, jakim jest jego własne dobro, a pośrednio też dobro pracowników. Ani prawo do utrzymania zatrudnienia ani prawo do znalezienia (...)

 • Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi od 2019 roku?

  wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. W przypadku więc, gdy termin wypłaty wynagrodzenia pracownika otrzymującego wynagrodzenie do rąk własnych przypada od dnia 1 stycznia 2019 r. do (...)

 • I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

  zakładową organizacją związkową, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. Art. 34. § 1. Organ administracji publicznej wystąpi do (...)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych

  8Przepisy karne Art. 40.1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa do określenia prowadzonej działalności lub reklamy określenia "indywidualne konto emerytalne" lub skrótu "IKE", podlega (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  naczelnik urzędu celnego może wystąpić po uprzednim wezwaniu do udzielenia informacji z tego zakresu albo do upoważnienia odpowiednio naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego (...)

 • Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

  zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie to przysługuje za ten czas trwający łącznie w roku kalendarzowym: do 33 dni lub do 14 dni w przypadku pracownika, który ukończył (...)

 • Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych

  z inną instytucją finansową i do dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy lub w przypadku przystąpienia do programu emerytalnego do dostarczenia potwierdzenia przystąpienia do (...)

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  o jego uprawnieniach: do składania wyjaśnień, do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania, do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, (...)

 • Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

  , by ustalić, czy jest on konkurentem pracodawcy. Posługiwanie się klasyfikacją PKD oznacza konieczność sięgania zarówno do przeważającej działalności pracodawcy, jak (...)

 • Wypowiedzenie zmieniające

  warunków pracy i płacy. Brak podania tych przyczyny, stanowi więc naruszenie przepisów kodeksowych i jest podstawą do zaskarżenia decyzji pracodawcy do sądu pracy. (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  do zasiłku wskazuje płatnika składek zobowiązanego do naliczenia i wypłaty podwyższenia zasiłku. Jeżeli jednym z płatników zasiłku macierzyńskiego jest ZUS, do naliczenia (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  od 3 do 6 miesięcy, a w przypadku bezrobotnych do 30 roku życia do 12 miesięcy. Staż realizowany jest przez organizatora stażu na podstawie umowy zawartej z powiatowym urzędem pracy  starostą

 • Ustalenie zakresu działalności konkurencyjnej pracownika

  wskazane jest, aby odnieść się do przepisów innych ustaw, które definiują poszukiwane pojęcia. W omawianym przypadku należy odwołać się do przepisów ustawy „O zwalczaniu nieuczciwej (...)

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Urlop macierzyński 2002

  Czy będzie mi przysługiwał 26 tygodniowy urlop macierzyński jeżeli urodzę dziecko 1 stycznia 2002 r., a urlop rozpocznę przed narodzinami dziecka (...)

 • Wypowiedzenie

  Czy ważne jest wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony jeżeli nie zostało opatrzone żadną pieczątką, ani firmową, ani imienną - podpis (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • Praca w banku

  Oczekuję gorącej dyskusji, bo i temat jest gorący. Problem którym chcę się podzielić dotyczy ok.30 tys. osób w Polsce. Pracownicy jednego z największych (...)

 • Umowa zlecenia-wątpliwości i nieuczciwy pracodawca.

  Witam Trafił mi się wyjątkowo felerny pracodawca. Zacznę od tego, że znalazłam ogłoszenie o pracę w internecie, gdzie pisało iż pracodawca oferuje (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.