Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  oddać uprawnionemu osobę podlegającą władzy rodzicielskiej lub pozostającą pod opieką. Art. 598[6]. Jeżeli zobowiązany do oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej (...)

 • Wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat

  pojazdów trakcyjnych i z prowadzeniem ruchu kolejowego, wykonywane pod bezpośrednim nadzorem osób upoważnionych,    d) na wysokości do 10 m, w wymiarze do 2 godzin na dobę, pod warunkiem (...)

 • Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

  zagrożeniach związanych z nowymi technologiami, wykorzystywaniu seksualnym, narkotykach, uzależnieniach, zaburzeniach odżywiania, depresji i myślach samobójczych. może zadzwonić pod nr 800 (...)

 • Porada prawna na temat pod-368

  Nie szukaj dłużej informacji na temat pod-368, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących, a także za urządzenia, których właściciele lub użytkownicy wieczyści nie mogli odłączyć od gruntu, oraz za drzewa i krzewy gmina (...)

 • Kodeks karny

  dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.§ 2. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  9.8. W przypadku objęcia towarów procedurą celną: uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, przetwarzania pod

 • Kodeks cywilny

  można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.Art. 109[2]. § 1. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Przepisu (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  przekraczać 4, a w kolumnie wojskowej - 6, pod warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni.   4. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

  wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne; 9) budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone (...)

 • Kodeks wykroczeń

  wykroczenia pod wpływem ciężkich warunków rodzinnych lub osobistych; 2) działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem silnego wzburzenia wywołanego krzywdzącym stosunkiem do niego lub do (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może w okresie próby oddać skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do któ

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  , a także oddany pod dozór, obowiązany jest przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na okres próby lub związanych z dozorem.§ 2. Skazany oddany pod dozór obowiązany jest bezzwłocznie, (...)

 • Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jakie konsekwencje?

  ;wypadku w komunikacji ze skutkiem śmiertelnym albo skutkującym ciężkim uszczerbek na zdrowiu innej osoby) był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  spółki Rozdział 3 Spółka komandytowa DZIAŁ III Art. 102. Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli (...)

 • Zawarłeś umowę pod wpływem błędu? Uchyl się od skutków prawnych!

  zastosowanie na podstawie art. 300 Kodeksu pracy, zezwala na uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu.    Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 (...)

 • Dla kogo świadczenia rodzinne?

  przypadku gdy prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód uwzględnia się tylko dochód dziecka.Dochody brane pod (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  wartości jest najwyższa. Do UE można wwozić lub wysyłać inne produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak na przykład miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki jedynie pod warunkiem, (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  ;lne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Art. 100. Okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej (...)

 • Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

  : Opiekę ustanawia się zawsze w przypadku, gdy niepełnoletnie dziecko nie pozostaje pod władzą rodzicielską; opieka ustaje z mocy prawa, gdy dziecko dojdzie do pełnoletniości lub gdy przynajmniej (...)

 • Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

  przez Spółkę A Spółce B (podatnicy VAT czynni) koparki wraz z operatorem w celu wykonania wykopu pod fundament budynku zgodnie z projektem budowlanym dla Inwestora powinien być

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  strony, 3) pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi (...)

 • Zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  ministrów - w przypadku wojsk państw obcych albo wojsk pozostających pod dowództwem organów organizacji międzynarodowych innych niż wymienione w lit. a, pod warunkiem że (...)

 • Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

  wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub przy nabywaniu usług, o których była mowa wyżej, podają numer, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku, są (...)

 • Dozór wierzyciela - egzekucja z ruchomości

  pozostawienie ruchomości pod dozorem dłużnika, jednak komornik może z ważnych przyczyn w każdym stadium postępowania oddać zajęte ruchomości pod dozór innej osobie, nie wyłączając wierzyciela. (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli, 2) pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony, 3) pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane