Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

  potwierdzające polskie pochodzenie (zob. wyżej). Wojewoda przekazuje te dokumenty wraz z wnioskiem o uznanie za repatrianta konsulowi właściwemu ze względu na ostatnie miejsce stałego

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  Art. 1. § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.§ 2. (...)

 • Nieruchomość zakupiona z majątku osobistego

  , czy dana nieruchomość weszła w skład majątku osobistego ważne jest faktyczne pochodzenie tych środków. Jeżeli chodzi o kwestie dowodowe, to nabywając nowe mieszkanie, należy w akcie notarialnym (...)

 • Porada prawna na temat pochodzenie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat pochodzenie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Po co i jak ubiegać się o Kartę Polaka?

  Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy albo Republiki Uzbekistanu, których polskie pochodzenie

 • W czym pomoże Karta Polaka?

  ; Karta Polaka, Rada do Spraw Polaków na Wschodzie, konsul, polskie pochodzenie, język polski, repatrianci, praca, studia, dzialalność gospodarcza, obcokrajowcy, cudzoziemcy, ulgowe przejazdy, muzea

 • Zakaz dla Romów niezgodny z prawem

  pochodzenie etniczne i negatywny stereotyp z nim związany jest dyskryminacją zakazaną przez prawo – dodaje. Sąd apelacyjny podważył całkowicie poprzedni wyrok w tej sprawie. Sąd pierwszej instancji (...)

 • Sprawdzenie pochodzenie pojazdu

  Które przepisy pozwalają nabywcy na wgląd w CEPiK lub policyjną bazę danych? CEPiK to skrót od Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Ewidencja dzieli się na Centralną Ewidencję (...)

 • Równe traktowanie w pracy

  praca, równe traktowanie, dyskryminacja, kobieta, mężczyzna, płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, (...)

 • Kodeks pracy

  związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. § (...)

 • Filiacja, czyli określenie pochodzenia dziecka od określonych rodziców

  stanu cywilnego, macierzyństwo, matka, ojciec, stan cywilny, stan rodzinny, filiacja, pochodzenie dziecka od określonych rodziców, domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, uznanie dziecka

 • Oznaczanie produktów spożywczych informacją o kraju pochodzenia

  geograficznych – informacje odnoszące się lub sugerujące kraj lub miejsce pochodzenia środka spożywczego, a pochodzenie „składnika podstawowego” jest inne niż kraj/miejsce pochodzenia (...)

 • Czy dalsi krewni spadkodawcy mają prawa do spadku?

  syn, dziadek i wnuk, pradziad i prawnuk itd. Natomiast pokrewieństwo w linii bocznej oznacza pochodzenie określonych osób od wspólnego przodka.   Kategoria „zstępni&rdquo

 • Konkubinat - życie bez ślubu - skutki prawne

  swojego związku, przez wzięcie ślubu, Konkubent zawsze musi uznać dziecko zrodzone w trakcie trwania konkubinatu, ponieważ za dzieckiem takim nie przemawia pochodzenie od konkubenta. Ojcostwo jego jest (...)

 • Jakie są prawa człowieka?

  być dyskryminowany przez władze z takich powodów, jak kolor skóry, płeć, język, przekonania polityczne, wyznanie lub pochodzenie.   Ochrona własności Protokół 1 do Konwencji

 • Nazwa rodzajowa jako element znaku towarowego korzysta ze słabszej ochrony: na przykładzie orzeczenia SA w Warszawie

  na pochodzenie oznaczonych nim towarów od konkretnego przedsiębiorcy. Występowanie nazwy rodzajowej jako fragmentu znaku, który składa się poza tym z innych elementów, nie pozbawia

 • Dobro dziecka pozamałżeńskiego a rozwód

  dzieci” należy rozumieć: małoletnie dzieci, za którymi przemawia pochodzenie z rozwodzącego się małżeństwa, dzieci pozamałżeńskie, których pochodzenie od małżonków, których (...)

 • Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

  polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub w niepełnym (...)

 • Zakaz używania nazewnictwa zarezerwowanego dla produktów mlecznych w nazwach produktów pochodzenia roślinnego

  stanowiące wyjaśnienie lub opis, wskazujące na roślinne pochodzenie danego produktu, takie jak nazwy stosowane przez TofuTown, nie mają wpływu na ten zakaz. TSUE dodał też, że taka wykładnia odnośnych

 • Ustawa degradacyjna przyjęta przez rząd

  suwerenności Polski; będąc w stopniach wojskowych generałów, pełniąc funkcje służbowe inicjowali lub dopuszczali się prześladowań żołnierzy ze względu na religię i pochodzenie. ##baner## Zgodnie (...)

 • Ustawa o ochronie danych osobowych. Orzeczenie Trybunału korzystne dla NIK

  danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne kontrolowanych, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń (...)

 • Rząd wprowadza podatek od nieujawnionych dochodów

  , np. podatkiem: dochodowym, od spadków darowizn czy rolnym; nieopodatkowane - czyli co do zasady takie, których pochodzenie ustalono, przy czym były one: wolne od podatku, zwolnione z

 • Ochrona przed dyskryminacją

  podstawę dwóch dyrektyw: dyrektywy dotyczącej równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne i dyrektywy, która zakazuje dyskryminacji na rynku pracy ze względu na religię (...)

 • Kto i po co będzie mógł się ubiegać o Kartę Polaka?

  , której stwierdzono pochodzenie polskie zgodnie z ustawą o repatriacji ma także korzystać z pierwszeństwa przy ubieganiu się o pomoc finansową udzielaną osobom fizycznym ze środków budżetu państwa (...)

 • Projekt zmian w kodeksie karnym

  zakończeniu jej pełnienia. Od złożenia pierwszego oświadczenia majątkowego do upływu 5 lat od zakończenia pełnienia funkcji publicznej, wymaganego przepisami prawa osoba publiczna musi udokumentować pochodzenie

 • Kolejne propozycje zmian w Kodeksie karnym

  funkcji publicznej, wymaganego przepisami prawa osoba publiczna musi udokumentować pochodzenie swego majątku. Mienie, którego źródła finansowania i pochodzenia nie zostało udokumentowane podlegałoby

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Obywatelstwo niemieckie

  Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie (...)

 • OBYWATELSTWO NIEMIECKIE.

  Witam! Jestem polakiem i mieszkam na stałę w Polsce. Chciałbym sobie załatwić również obywatelstwo niemieckie (mogę załetwiać ze strony matki (...)

 • Pochodzenie miemieckie

  Witam Mam pytanie moj mąż ma pochodzenie po dziadku zostało one udowodnione przez jego wujka(brata jego ojca). Chce wyrobic pochodzenie po dziadku, (...)

 • Zwrot dokumentów stierdzających pochodzenie niemieckie

  Witam serdecznie! Chcę się starac o obywatelstwo niemieckie poprzez pochodzenie ale potrzebuje dokumenty, które stwierdzają pochodzenie. Wszystkie (...)

 • obywatelstwo Niemieckie -- sprawa nieco skomplikowana

  Witam bardzo bym prosiła o pomoc. sprawa jest nieco skomplikowana ale postaram się w miarę dokładnie ją opisać. Chodzi o mojego męża. Mój mąż (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane