Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

  urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.   Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt (...)

 • Obowiązek meldunkowy

  tego, czy dana osoba jest zameldowana na pobyt stały, czy na pobyt czasowy. Zasadą jest, że osoba zameldowana na pobyt czasowy, lecz przebywająca nieprzerwanie na terenie danej miejscowości (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  oraz ust. 1 pkt 1–6, posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; posiada zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone (...)

 • Porada prawna na temat pobyt bez zameldowania

  Nie szukaj dłużej informacji na temat pobyt bez zameldowania, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

  urodzenia osoby meldującej się; oznaczenie organu wydającego zaświadczenie; adres jej zameldowania na pobyt stały lub adres zameldowania na pobyt czasowy oraz datę upływu deklarowanego (...)

 • Zameldowanie w pomieszczeniu tymczasowym

  , jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia. W przypadku natomiast zameldowania na pobyt czasowy należy podać okres trwania (...)

 • Meldunek na pobyt czasowy uniemożliwia wymeldowanie ze stałego miejsca pobytu

  pobyt stały. Tak jest w razie wykonywania pracy poza miejscem pobytu stałego. Bez wyeliminowania z obrotu prawnego czasowego zameldowania nie można uznać, iż A. B. bez (...)

 • Obowiązek meldunkowy a przyjęcie dziecka do przedszkola - opinia prawna

  zamieszkania, w pierwszej kolejności należy wymeldować się z poprzedniego miejsca stałego zameldowania. Zgodnie z art. 11 w/w ustawy, osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały (...)

 • Czym jest zameldowanie i wymeldowanie? Przesłanki i zasady realizacji obowiązku meldunkowego

  przez co najmniej 3 miesiące, powinien się zameldować na pobyt stały lub czasowy najpóźniej 30 dnia od chwili przybycia do tej miejscowości.  Zgłaszając pobyt czasowy, należy (...)

 • E-meldunek - czyli jak wypełnić obowiązek meldunkowy z domu?

  . dniu od przybycia. Wprowadzenie zameldowania elektronicznego, a więc bez wychodzenia z domu, jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r., poz. 2286) zainicjowanej (...)

 • Dowód osobisty przy braku zameldowania w Polsce

  wydania takiego dowodu nie jest konieczne zrzeczenie się stałego zameldowania w USA ani też posiadanie stałego meldunku w Polsce. W dowodzie osobistym zamieszcza się adres miejsca zameldowania (...)

 • Lista państw, z którymi Polska zawarła porozumienie o ruchu bezwizowym

  do 90 dni) Estonia (jak EU/EOG) Filipiny (pobyt do 30 dni) Finlandia (jak EU/EOG stosuje regulacje Schengen) Francja oraz Gwadelupa, Martynika, Réunion, Gujana Francuska, Mayotte, Saint

 • Kodeks wyborczy

  obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Wniosek powinien zawierać nazwisko, (...)

 • Jak zameldować się w nowym miejscu przez Internet?

  . Usługa jest bezpłatna. Bezpłatnie zostanie również wydane zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które urząd wyda bez konieczności wnioskowania. Płatne – 17 zł (...)

 • Kara z niedopełnienie obowiązku meldunkowego

  zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia. Istnieją ponadto obowiązki administratorów, zarządców oraz włascicieli nieruchomości (...)

 • Obowiązek meldunkowy ludności - ewidencja

  analizowanym przypadku wydaje się, że nie zaachodzą okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt tymczasowy, lecz na pobyt stały. Dlatego tez zobowiązanym jest Pan do zameldowania (...)

 • Miejsce zamieszkania a egzekucja w administracji

  W postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzyciele często posługują się miejscem zameldowania dłużnika, które nie odpowiada stanowi faktycznemu. Jaka jest różnica pomiędzy miejscem zameldowania

 • Wybór urzędu skarbowego?

  się, pod groźbą kary grzywny, na pobyt stały lub czasowy. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje pod oznaczonym adresem. Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale (...)

 • Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

  opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej może zostać wydane dopiero po ostatecznym ustaleniu osoby zobowiązanej i określeniu wysokości opłaty miesięcznej za pobyt. Instytucja zwolnienia z (...)

 • E-meldunek

  zameldować się na pobyt stały, zaś jeżeli tymczasowo mieszka pod innym adresem niż adres jego zameldowania i będzie tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chce zmieniać obecnego (...)

 • Odwołanie od decyzji meldunkowej

  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 14 października 2008 r. (II SA/Bk 437/2008, LexPolonica nr 2155834), w którym sąd stwierdza, iż skoro warunkiem zameldowania na (...)

 • Zameldowanie osoby z podwójnym obywatelstwem

  zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł (...)

 • Wymiana dowodu osobistego

  się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego. Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy (...)

 • Zamieszkiwanie w lokalu socjalnym a meldunek

  , lecz pod innym adresem (art. 7 ust. 1 ustawy).Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 maja 2001 r., sygn. akt V SA 1496/00, uznał, że pobyt stały oznacza zamieszkiwanie w określonej miejscowości (...)

 • Ponowne zameldowanie na pobyt czasowy

  uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące (tak wskazuje ustawa, lecz wydaje się, że to omyłka i dla jednolitości przepisu powinno być 2 miesiące) uważa się (...)

 • Zameldowanie a zgoda właściciela

  obowiązku meldunkowego. Jeżeli osoba meldowana jest na pobyt stały powinna przedstawić potwierdzenie swojego pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane