Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Mienie PKP

  Administracyjnego przedstawiającego zagadnienie prawne, zgodnie z którym "niezbędna jest dodatkowa wykładnia art. 38 ust. 2 u.g.n. a także art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 p.w.u.s.", jest jedynie (...)

 • Prawo bankowe

  przez akcjonariusza głosu ze wszystkich posiadanych akcji banku jest bezskuteczne.3. Uchwała walnego zgromadzenia powzięta z naruszeniem ust. 2 jest nieważna.4. Prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie

 • Reforma ustaw sądowych

  ;trójpodziału władzy. Tym samym trudno jest mówić o pozytywnych skutkach. Rzecznik ma też wątpliwości co do zgodności ustawy z prawem europejskim. Trzeba bowiem pamiętać o tym, (...)

 • Porada prawna na temat po co jest rp7

  Nie szukaj dłużej informacji na temat po co jest rp7, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  czerwca? Co z przedłużeniem terminu z art. 36 kpa – przedłużam po 1 miesiącu licząc od 1 czerwca czy od 20 czerwca? Co to znaczy „kompletny wniosek? Jeśli pracodawca złożył (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  ;w, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. Organ może także odmówić wydania zezwolenia, jeżeli z okoliczności wynika, że celem wnioskodawcy nie jest (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  lub z dnia zgłoszenia wniosku o  emeryturę, z następnego dnia po ukończeniu 65 lat, z następnego dnia po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego. Co z rentą rodzinną po (...)

 • Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

  Energii, dyskusję, która prowadzona jest wokół problemu ograniczania emisji, należy także skierować na dialog o zwiększeniu zagospodarowania i pochłaniania CO2 (np. redukcja emisji (...)

 • Zwiększenie poziomu finansowania wydatków obronnych

  ; Dziękuję wreszcie posłom i senatorom, bo ta ustawa w zasadzie została przegłosowana w Sejmie jednogłośnie ‒ 434 posłów zdecydowanie poparło ją jednoznacznie. A więc można powiedzieć, (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  należy przebiegać przez jednię! Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Osoby poruszające się po drodze po (...)

 • Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

  .: Postanowienie SN w sprawie o sygn. akt III PO 6/18 Postanowienie SN w sprawie o sygn. akt III PO 5/18 Postanowienie SN w sprawie o sygn. akt III PO 4/18 24 (...)

 • Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

  Terytorialnej dedykowana jest dla każdego, kto jest zdolny do czynnej służby wojskowej, jest zainteresowany umacnianiem zdolności obronnych naszego kraju i wypełni poniższe wymagania. Wymagania (...)

 • Prawa i obowiązki bezrobotnego

  po śmierci uprawnionego. Pamiętaj, że: Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej (...)

 • Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

  cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia jest on uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem (...)

 • Gotowa konstytucja dla nauki

  2,5 roku, a wdrożenie reformy rozłożone jest na kilka lat. Co reforma zmienia w funkcjonowaniu uczelni i jakie korzyści niesie za sobą dla poszczególnych uczestników systemu szkolnictwa

 • Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

  przypadków, w których podatek ten jest pobierany przez płatnika, którym w psd jest notariusz sporządzający umowę darowizny albo umowę (ugodę) nieodpłatnego zniesienia współwłasności (...)

 • Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

  ? Zasadniczo, wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium RP możliwe jest po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Ustawa precyzuje, kiedy konkretnie takie zezwolenie jest wymagane, (...)

 • Podpisanie umowy dotyczącej rozmieszczenia na terytorium RP rakiet przechwytujących oraz przyjęcie polsko-amerykańskiej deklaracji o współpracy strategicznej

  . Trudno powiedzieć, że każdy dzień w naszej historii jest wielki, ale to na pewno dzień niezmiernie wręcz znaczący, dzień pogłębienia sojuszu, który i Polsce, i Europie jest potrzebny. (...)

 • Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

  następującego po miesiącu rozliczeniowym. Zaliczki można również płacić w systemie kwartalnym – do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest (...)

 • Obowiązek podatkowy cudzoziemca na terenie RP - opinia prawna

  miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Określenie miejsca zamieszkania wymaga stwierdzenia dwóch okoliczności. Po pierwsze, faktyczne przebywanie w danym miejscu, a po (...)

 • Cyberbezpieczeństwo wdrożone

  OPERATORA USŁUGI KLUCZOWEJ zgodnie z ustawą (terminy biegną od momentu otrzymania decyzji administracyjnej uznającej podmiot za operatora usługi kluczowej) Po 3 miesiącach: Po 6 miesiącach: Po (...)

 • Podatek od spadków - do końca 2006 roku

  obniżenia, jeżeli jasno wynika, iż nabywca zawyżył wartość). Oczywistym jest, iż konieczne jest także określenie terminu, w jakim nabywca powinien to zrobić - jest to termin nie (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  ;w traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;  orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o

 • Prawo o postępowaniu układowym

  uczestniczenia w zgromadzeniu, po przeprowadzeniu rozprawy, uchyli układ. Wniosek o uchylenie układu będzie odrzucony, jeżeli został zgłoszony po upływie dwóch lat od daty prawomocnego zatwierdzenia (...)

 • Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

  kwalifikacyjny, oraz po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie, lub  tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin kwalifikacyjny, (...)

 • Zmiany w systemie monitorowania przewozu SENT

  nowelizacja, jest objęcie systemem monitorowania przewozów towarów realizowanych transportem kolejowym. Drugą istotną zmianą jest poszerzenie katalogu towarów, które (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane