Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Poświadczenie za zgodność z oryginałem

  wskazała mu, że istnieje oryginał umowy. poświadczenie, zgodność z oryginałem, poświadczenie za zgodność z oryginałem, adwokat, dokument, (...)

 • Poświadczenie dokumentu przez radcę

  urzędowe poświadczenie za zgodność z oryginałem. W postępowaniu cywilnym może jednak mieć miejsce także nieurzędowe poświadczenie za zgodność (...)

 • Poświadczenie za zgodność w administracji

  skarbowej. poświadczenie za zgodność z oryginałem, postępowanie administracyjne, wniosek, odpis, kopia, kserokopia, opłata

 • Porada prawna na temat poświadczenie za zgodność z oryginałem

  Nie szukaj dłużej informacji na temat poświadczenie za zgodność z oryginałem, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Odrzucenie oferty z powodu braków

  . Wystarczy poświadczenie za zgodność z oryginałem przez samego wykonawcę. Żądanie przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu uważa się jednak (...)

 • Ksero dokumentu jako dowód w sprawie

  , że podpis pochodzi od danej osoby. Podobnie będzie w przypadku, gdy strona przedstawia odpis czy kserokopię dokumentu. Konieczne jest wtedy jego poświadczenie za zgodność z (...)

 • Sam podpis do poświadczenia za zgodność nie wystarczy

  przepisów szczególnych, do których odsyła art. 6 ust. 3 ustawy o radcach prawnych. Ponieważ poświadczenie za zgodność odpisu z oryginałem przez radcę (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS, decyzja ostateczna o odroczeniu obowiązku szkolnego lub jego kopia potwierdzona za zgodność (...)

 • Poświadczenie zgodności z orginałem

  składanych pism powinien potwierdzić za zgodność z oryginałem notariusz. postępowanie cywilne, dokument, poświadczenie, zgodność, oryginał, podpis, pełnomocnik, (...)

 • Odpisy pozwu i załączników

  stronę, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika za zgodność z oryginałem odpisu pozwu, jednakże jest ono krytykowane przez doktrynę; odmienna od wskazanego poglądu Sądu (...)

 • Przesłanie pozwu pocztą a odpis i załączniki

  odbitka kserograficzna pisma, czy też odbitka wykonana inną techniką, byleby była ona zgodna z oryginałem. W doktrynie i judykaturze przeważa więc pogląd i poświadczenie zgodności (...)

 • Kserokopia a odpis z akt sprawy

  wyciągu, które przez ich poświadczenie przez sąd za zgodność z oryginałem znajdującym się w aktach powodują powstanie dokumentu urzędowego wydawanego stronie. (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.). Dotyczy to również kosztów osobistego stawiennictwa stron, gdy postępowanie zostało wszczęte z urzędu albo (...)

 • Odpis pisma dla strony w formie kserokopii

  poświadczona za zgodność z oryginałem (przez Panią). Zgodnie z orzeczeniem SN z 27 sierpnia 1998 r., III CZP 107/98 traktow, strona powinna poświadczyć odpis za (...)

 • Poświadczenie za zgodność dokumentów

  , co do której istnieje wymóg potwierdzenia jej za zgodność z oryginałem, to kto ma do tego prawo? Czy też tylko osoby uprawnione do reprezentacji, tak jak to wynika z KRS? (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony - suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony (...)

 • Składanie załączników w kopiach

  możliwością przedłożenia na żądanie sądu oryginałów? Czy ewentualnie przy osobistym składaniu pozwu w biurze podawczym "sąd" może poświadczyć sobie za zgodność z oryginałem? (...)

 • Dokumenty poświadczane przez notariusza

  postąpił niewłaściwie odmawiając poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dowodów wpłaty (przekazu pocztowego). Zgodnie z art. Art. 96 ustawy prawo o notariacie (...)

 • Warunki formalne wniesienia pozwu do sądu

  dokumentów lub dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza). W orzecznictwie pojawił się co prawda pogląd o konieczności poświadczenia przez stronę, jej (...)

 • Podpis z datą pewną

  zapłaty zgodnie z art. 589 kc W ubiegłym roku wystąpiliśmy do sądu gospodarczego o wydanie nakazu zapłaty za te dostawy. W załączeniu do tego wniosku były ksera faktur. Zgodność (...)

 • Poświadczenie zgodności kopi dokumentu z oryginałem

  dokumentu, a sądowi nie wolno przeprowadzać w tej sytuacji dowodu z dokumentu. Oznacza to, że zgodność kopii dokumentu z oryginałem zawsze może poświadczyć notariusz. Jeżeli (...)

 • Stwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem

  . pozwolenie na budowę, potwierdzanie zgodności kserokopii z oryginałem, zgodność z oryginałem, potwierdzenie zgodności

 • Aktualny odpis z KRS

  wystarczająca w tym przypadku będzie kopia poświadczona za zgodność z oryginałem? W myśl art. 128 § 1 kpc do pisma procesowego należy dołączyć odpisy załączników (...)

 • Uwierzytelnienie dokumentów spółki - przetarg

  elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jak wynika z powyższego dokumenty powinny być poświadczone za zgodność przez wykonawcę. Jeśli wykonawcą (...)

 • Nowe zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym

  negatywnych dla strony konsekwencji. Od 1 czerwca 2017 r. organy administracji mają obo­wiązek poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przedłożonych (...)

 • Uznawanie zagranicznych świadectw szkolnych oraz świadectw maturalnych

  ' ); granicą wraz z ww. wnioskiem powinna złożyć oryginał świadectwa albo jego duplikat, albo kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem z umieszczoną (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • poświadczenie za zgodność z oryginałem

  Witam Mam pytanie czy pracodawca może ujawnic umowę (kopię) zawartą między nim a pracownikiem w celu sprawdzenia zgodności z oryginałem?Będę wdzięczny (...)

 • błąd formalny?

  Otrzymałem z Woj. Sądu Administracyjnego postanowienie o odrzuceniu mej skargi na pewną decyzję Ministra Infrastruktury. W uzasadnieniu postanowienia (...)

 • brak formalny?

  Otrzymałem z Woj. Sądu Administracyjnego postanowienie o odrzuceniu mej skargi na pewną decyzję Ministra Infrastruktury. W uzasadnieniu postanowienia (...)

 • przed ew. kasacją - bląd formalny?

  Otrzymałem z Woj. Sądu Administracyjnego postanowienie o odrzuceniu mej skargi na pewną decyzję Ministra Infrastruktury. W uzasadnieniu postanowienia (...)

 • Poświadczenie podpisu

  Witam. Potrzebuję dokonać poświadcznia podpisu na dokumencie w języku angielskim. Mam w związku z tym pytanie - czy konieczne jest uprzednie przetłumaczenie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane