Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prawo bankowe

  niezgodności z przepisami prawa lub statutem banku.4. Prezes zarządu banku państwowego reprezentuje bank, przewodniczy zarządowi banku oraz organizuje działalność banku.5. Szczegółowy (...)

 • Ułatwienia i pomoc dla rolników...

  praktyki. Na Platformie udostępniane będą aktualne programy ochrony roślin, uwzględniające niechemiczne metody ochrony, metodyki integrowanej ochrony roślin oraz systemy wspomagania (...)

 • Ekologiczne pożyczki EBI

  jego dobrych stron. Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) rozpoczął działalność w 1991 r. Jest bankiem specjalizującym się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz ochrony (...)

 • Porada prawna na temat plan ochrony banku

  Nie szukaj dłużej informacji na temat plan ochrony banku, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Rząd przedstawił plan wzmacniający polską gospodarkę

  Stabilnosci i Rozwoju.doc   Źródło: www.kprm.gov.pl Plan Stabilnosci i Rozwoju, Rząd, polska gospodarka, kryzys finansowy

 • Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

  klienta o skutkach, jakie związane są ze złożeniem oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Trybunał Konstytucyjny uznał bowiem, że dopiero gdy „standard ochrony konsumenta – klienta banku

 • Zaciskamy energetycznego pasa

  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, a także środki pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Regionalnych

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 78 - 129)

  autorskie według przepisów dotychczasowych wygasły, a które według niniejszej ustawy korzystają nadal z ochrony, z wyłączeniem okresu między wygaśnięciem ochrony według ustawy dotychczasowej (...)

 • Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

  ;w, ale nie do zakupu towarów. Jawność pełnomocnictwa wobec osób trzecich jest bowiem nadal podstawą ochrony bezpieczeństwa obrotu. Jawność oznacza, że osoby trzecie mają uzasadnioną

 • Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  środki przyszłego nabywcy. Otóż ważne jest, aby deweloper posiadał konto powiernicze w banku (tzw. escrow). Jest to specjalny rodzaj rachunku bankowego tworzony na podstawie umowy dewelopera

 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

  ochrony danych do organu nadzorczego (UODO) – art. 33 ust 3 RODO; procedury dotyczące prowadzenia wewnętrznego rejestru naruszeń ochrony danych, o którym mowa w art. (...)

 • Zasady funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych

  skarbowych papierach wartościowych i bonach pieniężnych Narodowego Banku Polskiego oraz deponować je na wyodrębnionym dla każdego banku rachunku depozytowym w NBP lub Krajowym Depozycie Papierów (...)

 • Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

  : imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji; opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  termin jej wymagalności umieszcza się na liście po przeliczeniu na pieniądze polskie według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim z dnia ogłoszenia upadłości, a gdy takiego kursu (...)

 • Mija termin zawiadomienia o wyznaczeniu IOD

  kontaktowych obecnego inspektora ochrony danych zawiadomienie o odwołaniu dotychczasowego inspektora ochrony danych zawiadomienie o odwołaniu dotychczasowego inspektora ochrony (...)

 • Założenia „Planu stabilności i rozwoju"

  bezrobotnych.Źródło: www.mf.gov.pl Plan stabilności i rozwoju, działania antykryzysowe, kryzys gospodarczy

 • Wezwanie Komisji Europejskiej przed szczytem G20

  międzynarodowej współpracy w dziedzinie nadzoru oraz reformie MFW, Forum Stabilności Finansowej i Banku Światowego. Europa powinna również działać na rzecz globalnego ożywienia, wzywając do zweryfikowania (...)

 • Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

  usprawnienia transgranicznej współpracy między organami ochrony konsumentów. Niemniej jednak przegląd unijnych przepisów w zakresie ochrony konsumentów oraz ubiegłoroczne (...)

 • Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?

  informacją sporządzaną przez projektanta dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza się, jeżeli w trakcie budowy będzie wykonywany (...)

 • Ochrona Puszczy Białowieskiej

  ścisłej ochrony. W odniesieniu do dyrektywy ptasiej Trybunał zauważył, że wymaga ona od państw członkowskich podjęcia środków niezbędnych w celu ustanowienia powszechnego systemu ochrony (...)

 • Udzielanie pomocy przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  rachunkach deponentów banku, a w przypadkach wniosku o udzielenie pomocy finansowej w celu przejęcia lub połączenia z innym bankiem - nie wyższa niż suma środków gwarantowanych na rachunkach

 • Zakazy w parku krajobrazowym

  środowiska, rośliny, plan ochrony

 • Linia zabudowy a linia średniego napięcia

  tego prawa. Plan zagospodarowania przestrzennego ze swej definicji powinien uwzględniać wymagania prawa budowlanego, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy. Jednakże plan może nakładać obowiązki dalej (...)

 • Biznes i prawa człowieka

  stronę zmniejszania ryzyka naruszania praw człowieka w związku z działalnością biznesu. W dokumencie "Plan działania UE w dziedzinie praw człowieka i demokracji w latach 2015-2019" (Action Plan (...)

 • Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  nieruchomości przed jego uchwaleniem. Roszczenie to przysługuje gminie w okresie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące (art. 37 ustawy). Podstawa prawna: Ustawa (...)

 • Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

  , wsparcie i rozwój Nasz "Plan dla wsi" chcemy oprzeć na trzech filarach: ochrona, wsparcie i rozwój – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Przedstawiamy Plan dla wsi, ponieważ (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane