Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Karta podatkowa w 2018 roku

  turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), f) w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0), g) w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych (...)

 • Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

  dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676 oraz z 2017 r. poz. 2453). W odniesieniu do niektórych (...)

 • Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

  rejestrujących.  Zwalnia się również w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania podatników rozpoczynających (...)

 • Porada prawna na temat pkwiu w 2011r

  Nie szukaj dłużej informacji na temat pkwiu w 2011r, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

  , sklasyfikowanych w 63.11.11.0 PKWiU z 2015 r. Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu „Usługi związane z zatrudnieniem” sklasyfikowane są w (...)

 • Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

  spełniał on ustawowe wymogi. Co istotne, dla celów zwrotu VAT za materiały budowlane nie jest ważne, gdzie mieszka osoba w momencie dokonywania wydatków: w kraju, czy (...)

 • Jaki VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne?

  ;rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - do celów: opodatkowania podatkiem (...)

 • Kto i kiedy musi montować kasy fiskalne?

  34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU (...)

 • Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

  rozpoczynających sprzedaż w 2009 r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł, z działalności w zakresie sprzedaży na rzecz osób fizycznych (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 20-22)

  Ustawaz dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznychDz.U. 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 14, poz. 176, Dz.U. 2000 r. Nr 60, poz. 703, (...)

 • Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

  podatku w deklaracji podatkowej, w której jest obowiązany rozliczyć ten podatek. Czynności, do których zasada ta ma zastosowanie, dotyczą m.in. nabycia towarów i usług (...)

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

  charakterze. jeżeli należność jest określona w naturze, podstawą opodatkowania jest wartość świadczenia obliczona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na (...)

 • Wysokość podatku w formie ryczałtu

  , z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)

  r. Nr 107, poz. 723, Dz.U. 2006 r. Nr 136, poz. 970, Dz.U. 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Dz.U. 2006 r. Nr 181, poz. 1329, Dz.U. 2006 r. Nr 183, poz. 1353, Dz.U. 2006 r. Nr (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  Ustawaz dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 r. Nr54, poz.535, Dz.U. 2005 r. Nr 14, poz. 113, Dz.U. 2005 r. Nr 90, poz. 756, Dz.U. 2005 r. Nr 143, poz. 1199, (...)

 • Określenie właściwych stawek VAT

  90.02.1 Usługi w zakresie gromadzenia i wywozu odpadów 90.02.11 Usługi w zakresie gromadzenia i wywozu odpadów 90.02.11-00.00 Usługi w zakresie gromadzenia i wywozu odpadów 90.02.12 Usługi (...)

 • Zmiany w opłatach produktowych i opłatach depozytowych

  PKWiU 22.22.12), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie (...)

 • Normy ubytków paliw

  ciekłych. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające w czasie magazynowania poszczególnych paliw ciekłych wynoszą dla: benzyny silnikowej, w tym lotniczej, oznaczonej symbolem PKWiU

 • Wiążąca informacja stawkowa (WIS) od 1 listopada 2019 r.

  ;łowy ich katalog zawarty jest w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r. Ochrona wynikająca z WIS wydanych w okresie przejściowym (tj. 1 listopada 2019 r. – (...)

 • Szkoła tańca a zwolnienie z VAT

  /443-126-1/04; postanowienie Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 7 kwietnia 2005 r., sygn. US IV/I/443-56/05; informacja Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 9 marca 2005 r., sygn. PP-1/005/2/2573/04; (...)

 • Reforma stawek VAT!

  .); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, (...)

 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT

  podatku w wysokości 3% (Dz.U. 2008 r., Nr 211, poz. 1334);Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów (...)

 • Stawki podatku akcyzowego przy imporcie alkoholu

  nr 1 do ww. rozporządzenia  Kod CN  Nazwa grupy towarów (towaru)  Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu lub w % podstawy opodatkowania 9  ex 15.93.11, 

 • Wystawianie faktur

  towarów w kraju, świadczenia usług w kraju, eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów); także, gdy jest ona dokonywana przez podatników (...)

 • Kasy fiskalne jeszcze poczekają...

  ;rej mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - w brzmieniu obowiązującym (...)

 • Nowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (tzw. PKWiU 1997) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, ze zm.). Podstawa (...)

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • PKWiU a VAT 2011

  Od 1 stycznia 2011 r. będą obowiązywać przepisy dostosowujące ustawę o VAT do PKWiU z 2008 r. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca te zmiany została (...)

 • Jak z tym VAT -em, będzie drożej?

  Wchodzą w życie nowe stawki vat, co zdrożeje bardzo, a co tylko trochę? Bo wiadomo , że wszytko pójdzie w górę. Jak to będzie wyglądać? Na co (...)

 • PKWiU 2011 - ustawa o VAT 2011 - klasyfikacje statystyczne JAKIE ZMIANY ???

  Od 1 stycznia 2011 r. podatnicy, aby ustalić właściwą stawkę VAT dla towarów i usług, będą stosować PKWiU z 2008 r., zamiast dotychczasowej z (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • - Kupię Tuska i zrobię z niego niewolnika.

  W CZYM http://niepoprawni.pl/grafika/po-w-tle-pzprjpg http://www.google.pl/imgres?q=PIS&hl=pl&sa=G&biw=1015&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ebCyCVwtacX_UM:&imgrefurl=http://www.marki.net.pl/o-partii-pis-7655&docid=4_BGMCX9sgozNM&w=1670&h=1670&ei=ZsptTqm3Gofvsgbtpum8BA&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=82&ty=59 (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.