Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks postępowania karnego

  Art. 1. Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. Art. 2. § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  krótszy niż miesiąc. § 2. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  - administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli podejmą się oddać pismo adresatowi. § 3. Pismo może być także doręczone za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. (...)

 • Porada prawna na temat pismo

  Nie szukaj dłużej informacji na temat pismo, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak doręcza się pisma w postępowaniu karnym?

  powinny więc zobowiązać się oddać pismo adresatowi. Pismo może być także doręczone za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. W takim wypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  wezwania i stan sprawy. Pismo to doręcza się niezwłocznie osobie trzeciej, która może zgłosić swe przystąpienie do strony jako interwenient uboczny. Art. 85. Skutki związane z interwencją uboczną (...)

 • Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

  - więc jeśli wnosimy pismo w ostatnim dniu przed przedawnieniem roszczenia warto dobrze oznaczyć sąd, gdyż może się zdarzyć i tak, że pismo zostanie przekazane po dacie przedawnienia roszczenia.  

 • Jak kontaktować się z organami podatkowymi?

  doręczania albo wyrażono na to zgodę.  W razie zaniedbania tego obowiązku , pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy. (...)

 • Jak należy sporządzać pisma procesowe w sprawach karnych?

  dnia 19 lutego 2003 r., sygn. II AKz[1] 2/2003). Co, jeżeli pismo nie spełnia warunków formalnych? Jeżeli pismo nie odpowiada wymaganiom formalnym, a brak jest tego rodzaju, że (...)

 • Jak wszcząć postępowanie przed sądem?

  ocenia każde pismo po jego treści. W razie wątpliwości co do treści pisma procesowego, sąd może zwrócić się o jego sprecyzowanie. Gdzie złożyć pismo? Pismo procesowe (...)

 • Jak wysłać pismo ogólne online?

  ", a potem "PODPISZ I WYŚLIJ" lub "WYŚLIJ BEZ PODPISU". (jeśli wyślesz pismo bez podpisu, nie załatwisz spraw, które wymagają podpisu). Na tym etapie wyświetli Ci się komunikat, że pismo (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. § 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu (...)

 • Jak przygotować pismo w postępowaniu przed sądem administracyjnym?

  pismo nie wywoła żadnych skutków prawnych. Z kolei pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od dnia jego wniesienia. Jeżeli strona nie poprawiła lub nie uzupełniła (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

  procesowych. O wymogach szczególnych dla rzeczonego wniosku stanowi przepis następny: Art. 169. § 1. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. § 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia (...)

 • I - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – Przepisy ogólne

  adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy.§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu (...)

 • Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  . Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. § 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje (...)

 • Doręczanie pism w postępowaniu karnym

  sporządza na zwrotnym pokwitowaniu odpowiednią wzmiankę; wówczas doręczenie uważa się za dokonane. Pismo nie przyjęte przez adresata zwraca się organowi wysyłającemu. W wypadkach nie cierpiących (...)

 • Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

  zawarciu umowy najmu. Mając na uwadze powyższe okoliczności uznać należy, że wysłanie pisma przez zarządcę do osób zajmujących lokale nie jest równoznaczne z zawarciem z nimi umowy najmu. Czy pismo (...)

 • Wezwanie pokrzywdzonego na przesłuchanie

  razie doręczenia pisma administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi. Pismo można również pozostawić osobie upoważnionej do odbioru korespondencji w miejscu stałego zatrudnienia adresata. W wypadkach

 • Wypowiedzenie umowy najmu przez zarządcę - opinia prawna

  nieuzasadnionego opóźnienia. Brak jakiejkolwiek reakcji na pismo zarządcy w tak długim terminie (3 miesiące) nie może być odczytywane jako przyjęcie zawartej w tym piśmie oferty, w związku z czym (...)

 • Z jakimi kosztami należy się liczyć w postępowaniu sądowo-administracyjnym?

  rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Bardzo ważne jednak jest to, iż takiego skutku nie wywrze pismo wniesione przez innego pełnomocnika (...)

 • Pismo procesowe w postępowaniu gospodarczym

  te zostały omówione w artykule: Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym pismo procesowe, sprawa gospodarcza, postępowanie, doręczenie pisma

 • Uzupełnienie braków pozwu a opłata

  trybie właściwym. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do (...)

 • Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

  został zapłacony i nastąpiła pomyłka albo że dług się przedawnił, należy wnieść pismo do tego sądu, który wydał nakaz zapłaty; adres sądu znajdziemy na nakazie zapłaty. Pismo (...)

 • Doręczenia a nowe miejsce zamieszkania

  zamieszkania adresata, to pismo procesowe pozostanie w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Jeśli więc do adresatki zostało skierowane pismo procesowe, z którym się w rzeczywistości nie zapoznała (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)

 • Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

  Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

 • nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

  Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już się przedawniło (...)

 • pismo

  witam mam pytanie co mogę zrobić w sytuacji gdy mój pracodawca nie reaguje na wysłane pismo, wysłałam je juz trzykrotnie? z góry dziękuję

 • Kiedy przedawni się kredyt?

  Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane