Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 - 16m)

  ;przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń (...)

 • Z jakimi kosztami należy się liczyć w postępowaniu sądowo-administracyjnym?

  należności sądowych, Wnioski o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty należności sądowych wnosi się do prezesa sądu lub do dyrektora administracyjnego tego sądu, Wniosek (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym. § 7. W przypadku ziszczenia się określonego w statucie zdarzenia, o którym mowa w § 6, zarząd podejmuje niezwłocznie uchwałę (...)

 • Porada prawna na temat pismo o umorzenie odsetek bankowych

  Nie szukaj dłużej informacji na temat pismo o umorzenie odsetek bankowych, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. § 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

  przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 15) (...)

 • Utrata wynagrodzenia a umowa kredytu - opinia prawna

  kupowaniem "niechcianych produktów bankowych", czy można wystąpić do banku o umorzenie powstałego zadłużenia, czy w związku z całą sytuacją mogę trafić do więzienia? Opinia Prawna Niniejsza (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)

  państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.5.  O wysokość straty, o której mowa w ust. 2, poniesionej w roku (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 151-200)

  rejestrowy o zarządzeniu sprzedaży, zgłosić wniosek o przeprowadzenie w tym trybie wyceny udziału.§ 3. Jeżeli w terminie określonym w § 2 spółka nie wystąpi z wnioskiem o (...)

 • Zawarcie ugody z bankiem o umorzenie odsetek karnych.

  i przekazał sprawę do firmy windykacyjnej. Chcieliśmy zawrzeć ugodę z bankiem o spłatę zaległości oraz umorzenie odsetek karnych. Proszę o pomoc w tej sprawie. Opinia niniejsza (...)

 • Prawa i obowiązki podatnika

  wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty (...)

 • Pobór i egzekucja podatków

  postanowienia w przedmiocie zarzutów. Wierzyciel może wnioskować do organu egzekucyjnego o podjęcie zawieszonego postępowania. Może także złożyć wniosek o dokonanie zabezpieczenia (...)

 • Pismo o umorzenie długów, oraz obniżenie rat za kredyt.

  Bardzo proszę o pomoc w napisanie pisma o umorzenie odsetek oraz o zmniejszenie rat za kredyt. Dostałem wezwanie do zapłaty od Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu (...)

 • Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

  wyłącznie roszczeń pieniężnych bądź też świadczenia innych rzeczy zamiennych. ##baner## Jaki sąd jest właściwy w sprawach o nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym? Pozew o rozpoznanie (...)

 • Umorzone odsetki przychodem

  Do Rady Nadzorczej spółdzielni wpłynęły wnioski o umorzenie odsetek naliczonych od zaległości czynszowych. Lokatorzy posiadają zarówno spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu (...)

 • Obowiązki komornika

  prowadzone jest przez ten organ egzekucyjny postępowanie egzekucyjne, a jeżeli tak, powiadomi go o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokości egzekwowanych roszczeń, a także o (...)

 • Ustawa prawo wekslowe

  trasata (art. 4 i 27), o zastrzeżeniu odsetek (art. 5), o różnicach w oznaczeniu sumy wekslowej (art. 6), o skutkach podpisu, złożonego w warunkach, przewidzianych w art. (...)

 • Podatek u źródła (WHT)

  fizycznymi) o warunkach zwolnienia - art. 26 ust. 7 j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; WH-EMP - Oświadczenie emitenta o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r)

  stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej, a w szczególności wskazania jednej z metod, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub przepisach o (...)

 • Podstawa umorzenia zaległych składek ZUS

  pismo o konieczności zapłaty składek za pracowników z odsetkami i że mogę się ubiegać o umorzenie "swoich" składek, bo urodziłam dziecko. Czy ZUS ma obowiązek powiadomić (...)

 • Postępowanie egzekucyjne w administracji

  administracyjnego? Czy procedura egzekucyjna (w opisanym trybie) i naliczanie odsetek kosztów postępowania jest uzasadniona? Po zwolnieniu zwróciłem się o umorzenie pożyczki; postępowanie (...)

 • Pomoc dla poszkodowanych rolników

  . Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielać pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych (...)

 • Przedawnienie należności

  . umorzone). Po umorzeniu postępowania egzekucyjnego wierzyciel może składać kolejne wnioski o egzekucję, aż do pełnego zaspokojenia roszczeń.   Informacje o podstawach umorzenia (...)

 • Jak dochodzić zwrotu pożyczki

  które uprawdopodabniają zawarcie tychże umów. Należy dołączyć potwierdzenia przelewów bankowych. W związku z istnieniem takiego pisemnego uprawdopodobnienia może też wnosić (...)

 • Bankowy tytuł egzekucyjny a ugoda z bankiem

  płatnościami. Bankowe tytuły egzekucyjne mogą być wystawiane na podstawie ksiąg bankowych oraz innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych. Księgi bankowe lub inne dokumenty (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • ZUS i zadłużenie

  Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym (...)

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)

 • PRESCO!POMOCY!!!

  Kilka dni temu dostałam pismo od firmy Presco że przejęła dwa lata temu długo od firmy kontrolerskiej za przejazd bez ważnego biletu. Co ciekawe (...)

 • intrum justitia - pilne

  Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane