Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks postępowania cywilnego

  pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. § 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

  procesowych. O wymogach szczególnych dla rzeczonego wniosku stanowi przepis następny: Art. 169. § 1. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym (...)

 • Porada prawna na temat pismo o anulowanie odsetek

  Nie szukaj dłużej informacji na temat pismo o anulowanie odsetek, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Odstąpienie od żądania odsetek

  Dłużnik wystąpił do mnie jako wierzyciela o anulowanie odsetek za opóźnienie w zapłacie faktur wskazując po części na moją winę za częste reklamacje towarów przeze mnie dostarczanych. (...)

 • Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

  , zaświadczenie o numerze REGON, zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami, zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na rzecz ZUS (o ile dotyczy) – w przypadku (...)

 • Czy ulga odsetkowa przysługuje współkredytobiorcy kredytu zaciągniętego przez podatnika?

  , że to podatnik faktycznie dokonał spłaty odsetek, o ile zaświadczenie wydane jest na jego imię i nazwisko. Ministerstwo Finansów podkreśliło też, że skorzystanie przez podatnika (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym. § 7. W przypadku ziszczenia się określonego w statucie zdarzenia, o którym mowa w § 6, zarząd podejmuje niezwłocznie uchwałę (...)

 • Błędne wyliczenie odsetek przez komornika

  wysokości 100 zł (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). W przypadku, gdy ww. termin upłynął można wysłać pismo wprost do komornika wskazując w nim na błąd (...)

 • Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

  udzielonej pomocy. Bliżej o tym obowiązku piszemy w poradzie Czym jest pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o (...)

 • Prawa i obowiązki podatnika

  wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty (...)

 • II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty

  własnego lub czeku.Oddział 3. Właściwość wyłącznaArt. 38. § 1. Powództwo o własność lub o inne prawa rzeczowe na nieruchomości, jak również powództwo (...)

 • Nota odsetkowa dowodem księgowym

  umieszczenie kwoty odsetek na fakturze, ale w części opisowej, wymaga nadania odrębnego od faktury numeru dla tego zdarzenia gospodarczego. Czy wezwanie do zapłaty odsetek (pismo) także (...)

 • Ustawa prawo wekslowe

  trasata (art. 4 i 27), o zastrzeżeniu odsetek (art. 5), o różnicach w oznaczeniu sumy wekslowej (art. 6), o skutkach podpisu, złożonego w warunkach, przewidzianych w art. (...)

 • Z jakimi kosztami należy się liczyć w postępowaniu sądowo-administracyjnym?

  , rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty powinien zawierać oświadczenie dłużnika obejmujące dokładne dane o jego stanie majątkowym i dochodach, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna - także (...)

 • Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

  wyłącznie roszczeń pieniężnych bądź też świadczenia innych rzeczy zamiennych. ##baner## Jaki sąd jest właściwy w sprawach o nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym? Pozew o rozpoznanie (...)

 • Pismo o umorzenie długów, oraz obniżenie rat za kredyt.

  Bardzo proszę o pomoc w napisanie pisma o umorzenie odsetek oraz o zmniejszenie rat za kredyt. Dostałem wezwanie do zapłaty od Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego

 • Pożyczka lombardowa - opinia prawna

  stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz wniosek o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia. Gdyby Sąd przychylił się do Pana skargi o wznowienie postępowania i ponownie (...)

 • Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

  1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym. Zwolnienia od podatku, o których mowa w pkt 1, określone w art. 6 ustawy o CIT, to zwolnienia o charakterze podmiotowym (...)

 • Ochrona konsumentów co do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa

  tylko do zwrotu kwoty otrzymanej na podstawie tej umowy, ale dodatkowo do zapłaty na rzecz pożyczkodawcy odsetek stosowanych na rynku. Jednak w sytuacji gdyby bank zawiadomił konsumenta o przysługującym

 • Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r)

  stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej, a w szczególności wskazania jednej z metod, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub przepisach o (...)

 • Anulowanie długu w funduszu alimentacyjnym.

  rodzinnej i majątkowej. Orzecznictwo sądowe wskazuje jednak, że w pierwszej kolejności powinna Pani wystąpić o odroczenie, rozłożenie na raty a na końcu o umorzenie – jednakże orzeczenie (...)

 • Kodeks cywilny

  niej kuratora. § 2. Kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację.  Art. 43. Przepisy o ochronie dóbr osobistych (...)

 • Przedawnienie roszczeń działalności gospodarczej

  skutecznie dochodzone. Dotyczy to nie tylko roszczenia głównego, ale i odsetek za opóźnienie.   Pamiętać przy tym należy o art. 123 § 1 k.c., który ustanawia instytucję (...)

 • Odsetki od podatku od nieruchomości

  . Adresata zawiadamia się dwukrotnie o pozostawaniu pisma we wskazanym wyżej  miejscu. Powtórne zawiadomienie następuje w razie niepodjęcia pisma w terminie 7 dni. Zawiadomienie o pozostawaniu

 • Umorzone odsetki przychodem

  przychód z nieodpłatnego świadczenia. Przychód ten powstał w momencie umorzenia odsetek. Zatem bank prawidłowo wystawił informację PIT-8C o uzyskanym przychodzie z innych źródeł.(…)”.  

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • ZUS i zadłużenie

  Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym (...)

 • presco

  Witam, mam też problem z tą firmą, ale nie mam żadnych zobowiązań w stosunku do nich. Odkupili "dług" (nie sprawdzili) i teraz mnie atakują. Mam (...)

 • firma Kruk i Cyfra + to oszuszuści...

  ta cała cyfra+ to wyzyskiwacze... Nie dosyć że miałam umowe na rok, a przedłuzałam ją aż do 2 lat i po kilka miesięcy temu rozwiazałam umowe (...)

 • intrum justitia - pilne

  Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane