Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Czego można się dowiedzieć z rejestru pośredników ubezpieczeniowych?

  ;  podmiotowi, którego informacja dotyczy, następuje:  pisemnie w siedzibie Izby, w godzinach pracy Izby, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.  W przypadku udzielenia przez

 • Możesz zmienić operatora bez zmiany numeru telefonu

  14 dni od dnia złożenia wniosku zostajesz pisemnie zawiadomiony o terminie rozwiązania umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru. Po

 • Kodeks wyborczy

  wyborów. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu wyborca obowiązany jest wskazać właściwy dla niego obwód głosowania.§ (...)

 • Porada prawna na temat pisemnie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat pisemnie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak reklamować usługi telekomunikacyjne według nowych zasad?

  nie spełnia wszystkich wymaganych od niej warunków? Jeżeli reklamacja została złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, nie spełnia jednego z podanych wyżej warunków (z wyjątkiem

 • Skuteczne wypowiedzenie umowy najmu

  zapłaty zaległego czynszu wyznaczając mu dodatkowy termin do zapłaty, a dopiero w przypadku braku odpowiedzi (zapłaty) jeszcze raz pisemnie rozwiązać umowę najmu w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia

 • Nakaz zapłaty przeciwko dłużnikom solidarnym

  i chyba obowiązującymi przepisami prawa są oni wspólnie odpowiedzialni za płatności za lokal. Wcześniej pytałem się czy muszę wezwać pisemnie lokatora do uregulowania zaległości. I wiem z Państwa

 • Odstąpienie od umowy przez konsumenta

  wartości 750 zł. W związku z odmową przyjęcia do naprawy wadliwie wykonanych okularów wezwałem usługodawcę pisemnie do usunięcia wady w ciągu 7 dni. Usługodawca potwierdził pisemnie, (...)

 • Jak odzyskać nadpłaty za usługi telekomunikacyjne?

  4 wyjaśnia szczegóły procedury zwrotu nadpłat na stronie internetowej. T-Mobile: Wniosek złóż pisemnie, elektronicznie (e-mail, faks) lub za pomocą formularza. We wniosku wskaż (...)

 • Zawyżony rachunek za internet i telefon

  płatności, - Twój podpis ( jeśli zgłaszasz reklamację pisemnie). Operatorzy sieci komórkowych mogą zażądać  dodatkowo numeru faktury, którą podważamy. Jeśli nasza (...)

 • Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

  jego bezstronności. Każdy członek komisji winien poinformować pisemnie przewodniczącego komisji o zaistnieniu ww. przesłanek.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracą (...)

 • Wypłata świadczenia z tytułu śmierci matki

  rozstrzygnięcia danej sprawy. ubezpieczenie, majątkowa, osobowa, na życie, śmierć, świadczenie, wypłata, składka, beneficjent, zakład ubezpieczeniowy, forma, pisemnie, zawiadomienie, zdarzenie

 • Postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania za wypadek komunikacyjny

  wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą (...)

 • Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

  zostać udzielona w formie i w sposobie określonym przez wnioskodawcę i zostanie o tym pisemnie poinformowany i w ciągu 14 nie złoży wniosku  o udzielenie informacji w sposób lub formie

 • Wniesienie reklamacji na usługi telekomunikacji

  zastrzeżeniem może być wniesiona w każdej jednostce organizacyjnej operatora. Reklamacja może być wniesiona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, sporządzonego przez jednostkę przyjmującą (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub (...)

 • Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

  tym pisemnie naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Zawiadomienie składasz w zeznaniu rocznym (za rok, w którym stosowałeś dane rozwiązanie). Jak

 • Sposób zgłoszenia reklamacji

  reklamacji złożonej na piśmie, gdy klient korzysta z prawa gwarancji bądź rękojmi. gwarancja, rękojmia, towar, wada, zgłoszenie, ustnie, pisemnie

 • Jak zgłosić przestępstwo?

  ;policjanci powinni potraktować je poważnie. Zgłoszenie anonimowe można przekazać telefonicznie bądź pisemnie. Może to jednak zmniejszyć skuteczność działania policji, gdyż policjanci (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, (...)

 • Emerytura dla twórców i artystów

  ;re należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, (...)

 • Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

  uroczystej formy zawarcia małżeństwa oraz bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, to kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  złożeniu tego wniosku. Informacje te ZUS wysyłał w drugiej połowie lipca 2017 r. Czy można się odwołać? Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie (...)

 • Problematyka uzasadnienia wygłaszanego

  technicznych utrwalenie przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk nie jest możliwe, protokół jest sporządzany wyłącznie pisemnie, pod kierunkiem (...)

 • Kogo możesz powołać na świadka w swojej sprawie?

  zostałeś wezwany w charakterze świadka przed sąd cywilny nie możesz – na przykład – pisemnie oświadczyć, iż nie masz żadnych wiadomości co do faktów. Nie możesz także pisemnie (...)

 • Podpis elektroniczny- postępowanie administracyjne

  szczególnych. § 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane