Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Karta Nauczyciela

  , dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  stosunku pracy pracowników uczelni, nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 2. Spory o roszczenia ze stosunku pracy (...)

 • Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

  korzystający z tego urlopu nie mogą w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy. Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy po (...)

 • Porada prawna na temat pijany nauczyciel w pracy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat pijany nauczyciel w pracy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli

  - nauczyciel może wnioskować o przeniesienie go w stan nieczynny, co pozwoli mu pobierać wynagrodzenie do czasu rozwiązania stosunku pracy, nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy. (...)

 • Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  okresem pracy w szkole wyższej. Jakie są stopnie awansu zawodowego nauczyciela? nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel (...)

 • Pijany pracownik w pracy

  Jakie może podjąć czynności dyrektor szkoły, jeżeli nauczyciel jest w stanie po spożyciu alkoholu w miejscu pracy? Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu (...)

 • Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

  usprawiedliwi w ciągu 7 dni swojego nie przystąpienia do pracy. Rozwiązanie stosunku pracy/przeniesienie w stan nieczynny z przyczyn dotyczących likwidacji lub zmian organizacyjnych (...)

 • Wymiar urlopu nauczycielskiego

  urlopów. W ramach tych 35 dni nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego. W przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy (...)

 • Urlop dla poratowania zdrowia

  decyzję dyrektora szkoły uznaniową. W razie odmowy udzielania urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel może dochodzić swoich roszczeń w tym przedmiocie na drodze sądowej w trybie (...)

 • Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  nie został w tej szkole powołany - nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły, w których nie są zatrudnieni nauczyciele (...)

 • Zwolnienie nauczyciela

  obowiązek powrócić do pracy w szkole. Jeśli w terminie nauczyciel nie stawi się do pracy w szkole, narusza podstawowy obowiązek pracownika, tj. obowiązek świadczenia (...)

 • Czas pracy nauczyciela

  , wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach zamiast dnia wolnego (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  sposób ustania stosunku pracy, W wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole lub zapewnienia opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej (...)

 • Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

  ; opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; opiniowanie uchwał dotyczących prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w szkole. W odpowiedzi na postulaty (...)

 • Czy i jak można zwolnić nauczyciela - opinia prawna

  czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się (...)

 • Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich

  akademickim w uczelni niepaństwowej nawiązuje się w drodze umowy o pracę. Umowę o pracę zawiera i rozwiązuje w imieniu uczelni organ wskazany w jej statucie. W jaki sposób (...)

 • Ochrona zdrowia nauczyciela

  siedmioletniej pracy w szkole wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W (...)

 • Dodatek za staż pracy

  z drugiego stosunku pracy nauczyciela. Skoro ten nauczyciel przepracował już 3 lata (wymagane przez art. 33 Karty Nauczyciela), w ramach wcześniejszych stosunków pracy, (...)

 • Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły-co mogę zrobić w tej sytuacji?

  bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2, pisemnego wniosku (...)

 • Jak będą finansowane zadania oświatowe?

  kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a w okresie przejściowym także uczniom dotychczasowego gimnazjum, bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów (...)

 • Finansowanie zadań oświatowych po nowemu

  . zmiany w systemie awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, a także wypłata dodatku za wyróżniającą pracę, ma jednak wejść w życie w innych terminach. Jakie zmiany (...)

 • Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły

  przez dyrektora szkoły, w której ma być on zatrudniony. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż zostały spełnione tylko dwie z w/w przesłanek: zgoda dyrektora szkoły, w (...)

 • Finansowanie zadań oświatowych

  przełoży się na lepszą jakość pracy szkoły. Zaproponowano wydłużenie okresów pracy w szkole niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. Z (...)

 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela

  w ust. 1art. 64, tj. w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w (...)

 • Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

  dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2018/2019. W szkołach podstawowych będzie uczyć się ponad 3 mln uczniów, w tym w I klasie około 361 tys. dzieci. W szkołach (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • przemoc psychiczna w domu

  Witam od 10 lat mąż znęca się psychicznie nieświadomie nad rodziną, jaka jest sytuacja kobiety w dzisiejszych sądch w tych sprawach. Oboje grorzą (...)

 • rozwód z orzekaniem o winie

  witajcie, za trzy tygodnie mam druga sprawe rozwodową.Mąż odszedł ode mnie 2 lata temu, po prostu po jednej z nocnych imprez(wrócil o 6 rano) gdy (...)

 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy (...)

 • Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

  Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane