Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Co to jest gminne prawo pierwokupu?

  sobie prawo pierwokupu, zgodnie ze swobodą umów. Ustawowe prawo pierwokupu przysługujące gminie określone jest w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. (...)

 • Prawo pierwokupu

    Co to jest prawo pierwokupu? Z prawem pierwokupu mamy do czynienia wtedy, gdy treść jakiegoś aktu prawnego (ustawowe prawo pierwokupu), bądź czynność prawna (umowne (...)

 • Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

  zawiadomienia o treści umowy sprzedaży. Prawo pierwokupu wykonuje się po cenie ustalonej między stronami w umowie sprzedaży. Jak wynika z powyższego, aby gmina nabyła nieruchomość w drodze (...)

 • Porada prawna na temat pierwokupu prawo

  Nie szukaj dłużej informacji na temat pierwokupu prawo, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Sprzedaż z ominięciem umownego prawa pierwokupu

  Prawo pierwokupu wykonywa się przez oświadczenie złożone zobowiązanemu, w przypadku sprzedaży nieruchomości oświadczenie musi być złożone w formie aktu notarialnego. Prawo pierwokupu (...)

 • Działka rolna-wyłączenie prawa pierwokupu

  Nieruchomości Rolnych. Zgodnie z kodeksem cywilnym, prawo pierwokupu wykonywa się przez oświadczenie złożone zobowiązanemu (Agencji). Jeżeli zawarcie umowy sprzedaży rzeczy, której dotyczy (...)

 • Zakup nieruchomości rolnej od syndyka

  Czy osoba nie będąca rolnikiem może dokonać zakupu nieruchomości rolnej od syndyka? Co do nieruchomości rolnej pewnym ograniczeniem może być ustawowe prawo pierwokupu. Prawo upadłościowe

 • Prawo pierwokupu a prawo odkupu

  pierwszeństwa kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby sprzedawca zbył rzecz osobie trzeciej (art. 596 k.c.).   odkupu, pierwokupu, prawo, sprzedaż, prawo odkupu, prawo pierwokupu

 • Umowa przedwstępna zakupu mieszkania zawarta z uprawnionymi z prawem pierwokupu – opinia prawna

  spółdzielni mieszkaniowej (dalej: członkowie spółdzielni), przysługuje prawo pierwokupu, możliwość zaoferowania sprzedaży mieszkania innym osobom uzależniona jest od niewykonania prawa (...)

 • Gospodarstwo rolne w spadku

  , to Agencja ma prawo pierwokupu. To prawo zostaje jednak wyłączone, gdy zbycie następuje na rzecz osoby bliskiej (zstępnego, wstępnego, rodzeństwa, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby (...)

 • Prawo pierwokupu w umowie dzierżawy

  czynności prawnej. Oznacza to, że żaden sąd nie może przyznać prawa pierwokupu żadnym orzeczeniem, a może jedynie w razie wątpliwości- ustalić czy to prawo przysługuje, czy nie. Ponieważ (...)

 • Prawo pierwokupu a egzekucja z nieruchomości

  Jak jest treść art. 1069 kpc? Art. 1069 stanowi, iż w wypadku gdy według przepisów szczególnych przysługuje współwłaścicielowi lub osobie trzeciej prawo pierwokupu nieruchomości rolnej (...)

 • Prawo odkupu i pierwokupu ANR

  upływie 5 lat prawo pierwokupu i odkupu gaśnie z mocy zapisu w umowie czy dalej działa ustawowe prawo pierwokupu z ustawy z 2003 r.? Czy w przypadku skorzystania z prawa odkupu agencja (...)

 • IV - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 535 - art. 626)

  . § 1. Rzecz, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona. § 2. Prawo (...)

 • Jak sprzedać działkę rolną, czyli prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych? - opinia prawna

  pierwokupu wykonywa się przez oświadczenie złożone zobowiązanemu. Jeżeli zawarcie umowy sprzedaży rzeczy, której dotyczy prawo pierwokupu, wymaga zachowania szczególnej (...)

 • Zakup ziemi rolnej a zgoda ANR

  pierwszym rzędzie, pod pewnymi warunkami, dzierżawcy tej nieruchomości, a także Agencji (w braku dzierżawcy uprawnionego z prawa pierwokupu). Prawo pierwokupu nie przysługuje, jeżeli: nabywca (...)

 • Klauzula prawa pierwokupu w umowie dzierżawy

  rzecz dzierżawcy prawo pierwszeństwa w nabyciu dzierżawionej nieruchomości, nawet gdy nie ma ona charakteru rolnego. pierwokupu prawo, pierwszeństwo, dzierżawca

 • Prawo pierwokupu nieruchomości przez sąsiada

  kształtowaniu ustroju rolnego. Wynika z niej, iż prawo takie przysługuje dzierżawcy oraz Agencji Nieruchomości Rolnych. Jednakże aby dzierżawca miał prawo skorzystania z pierwokupu, (...)

 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

  szczególności mogą być ujawniane:   1) prawo najmu lub dzierżawy, prawo odkupu lub pierwokupu, prawo dożywocia,   2) roszczenie (...)

 • Sprzedaż nieruchomości przez gminę a pierwszeństwo

  przeniósł na jego rzecz własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem. Prawo pierwokupu to może ono wynikać, bądź z umowy - gdy strony zastrzegły to prawo w umowie, bądź (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  , notariusz doręcza sprzedawcy.  Art. 111. Prawo pierwokupu wykonuje się po cenie ustalonej między stronami w umowie sprzedaży. Rozdział 4Wywłaszczanie nieruchomości Art. 112. 1. Przepisy

 • Sprzedaż dzierżawionej nieruchomości

  pierwokupu to ustawowe prawo pierwokupu zawsze przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych. Należy tu postąpić analogicznie w kwestii zapewnienia ANR możliwości skorzystania z tego prawa. (...)

 • Prawo odkupu czy pierwokupu

  kupujący grunt od ANR nie chce sprzedać nabytej nieruchomości innej osobie Prawo pierwokupu aktualizuje się natomiast dopiero w momencie sprzedaży nieruchomości osobie trzeciej, polega bowiem (...)

 • Pierwszeństwo najemców w nabyciu lokalów

  lokal mający stanowić przedmiot umowy sprzedaży przysługuje ustawowe prawo pierwokupu. Prawo to wywołuje taki skutek, że Skarb Państwa, bądź jednostka samorządu terytorialnego, będąca (...)

 • Zakup nieruchomości a pierwokup na rzecz najemcy

  wynajmuje to powinien mieć prawo pierwokupu. Z samej istoty umowy najmu nie wynika, że najemca ma prawo pierwokupu. Aby ono istniało przepisy dotyczące najmu powinny takie prawo (...)

 • Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

  kupna będzie przysługiwało gminie. Rzecz, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Akt Notarialny warunkowy

  Czy akt notarialny sporzadzony pod warunkiem, ze Skarb Panstwa nie skorzysta z prawa pierwokupu - ust z dn14.07.1961- r. jest wazny. Jakie formalnosci (...)

 • zakup ziemi

  witam chcielibyśmy kupić ziemie, mamy takową na oku ale jest jeden problem. żeby kupić grunt o takim areale (6 ha) musimy, wg noweej ustawy spełniać (...)

 • Prawo pierwokupu gruntów rolnych z ANR

  Witam, od blisko 10 lat dzierżawię część działki rolnej z Agencji Nieruchomości Rolnych. Całość działki to ok 8 ha z czego ja dzierżawię 3 (...)

 • prawo pierwokupu

  Witam, mam takie pytanie, przyjaciel, mieszkaniec miasta chciał kupic ziemię na działalność rolniczą. Jaki jest sposób na zakup takiej ziemi? (...)

 • eksmisja z mieszkania po 30latach meldunku

  witam wszystkich,mam taki problem jestem zameldowany w mieszkaniu od ok 30 lat wraz z moja mama tata i bratem ,mam jest pracowanikiem od ok 35lat tj jest (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane