Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy

  reprezentować.  Pełnomocnik przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG Zgodnie z zasadami ogólnymi pełnomocnictwo musi być udzielone pisemnie, a pełnomocnik musi posiadać co najmniej ograniczoną (...)

 • Odpowiedzialność pełnomocnika przedsiębiorstwa państwowego - opinia prawna

  innych ustalonych przez sąd faktów."- orzeczenie SN z 22 lipca 1998 roku. odpowiedzialność pełnomocnika, pełnomocnik, przedsiębiorstwo państwowe, dyrektor, umowa, umowcowanie, pełnomocnictwo

 • Kiedy można zawrzeć umowę z samym sobą?

  . 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.) pełnomocnik, pełnomocnictwo, mocodawca, sam z sobą, czynności prawne, zawarcie umowy, strona czynności prawnej

 • Porada prawna na temat pełnomocnik

  Nie szukaj dłużej informacji na temat pełnomocnik, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

  odpowiedzialność za to, że postąpił wbrew zobowiązaniu wynikającym ze zlecenia.   Jeśli pełnomocnik przekroczy zakres udzielonego mu pełnomocnictwa (np. pełnomocnik miał pełnomocnictwo (...)

 • Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

  r., Nr 16, poz. 93, ze zmianami).   pełnomocnictwo, mocodawca, rzekomy pełnomocnik, umowa, czynność jednostronna, umocowanie, zakres, przekroczenie umocowania, brak umocowania, upoważnienie

 • Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

  polskie, narodowość polska, Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji, wiza krajowa, w celu repatriacji

 • Pełnomocnictwo procesowe

  ., Nr 16, poz. 93 ze zmianami).  pełnomocnictwo; pełnomocnik; zastępstwo procesowe; upoważnienie; adwokat; reprezentant; radca prawny; proces; postępowanie sądowe; sąd; rozprawa; adwokat z urzędu

 • Będzie Centralny Port Komunikacyjny

  terenów potencjalnie objętych inwestycją, jak również z osobami prywatnymi prowadzącymi działalność rolniczą i gospodarczą, które zgłaszały się do pełnomocnika. Pełnomocnik (...)

 • Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

  . Zatem w razie wykazania przez mocodawcę pełnomocnika, że druga stron o wygaśnięciu pełnomocnictwa wiedziała lub mogła się łatwo dowiedzieć, umowa będzie nieważna. rzekomy pełnomocnik, zawarcie (...)

 • Kodeks cywilny

  , których pełnomocnik sam dla mocodawcy ustanowił.Art. 108. Pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywa w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści (...)

 • Będzie Pełnomocnik ds. Prezydencji w UE

  ośrodki w kraju, które mogłyby gościć imprezy prezydencji. Będzie jasne dla każdego dlaczego jakiś ośrodek został wybrany, albo nie" - zapewnił. Pełnomocnik chciałby, żeby pod uwagę (...)

 • Pełnomocnik z urzędu może skarżyć wynagrodzenie

  postanowieniem kończącym postępowanie. Sąd Najwyższy przypomniał, że koszty pomocy prawnej z urzędu nie należą też do kosztów procesu. Pełnomocnik ustanowiony przez sąd (często określany (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  , czynność prawna jest ważna, chyba że druga strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z łatwością mogła się dowiedzieć. Art. 106. Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników (...)

 • Pełnomocnik świadkiem

  w charakterze świadka. „Pełnomocnik strony może być przesłuchany w charakterze świadka. Przyjmuje się jednak na ogół, że pełnomocnik powołany na świadka powinien zrzec się

 • Pełnomocnicy procesowi w postępowaniu cywilnym

  listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego Dz. U. z 2016 r. poz. 1822. pełnomocnik, proces, postępowanie cywilne

 • Samodzielne wniesienie pozwu

  dodatkowo podpisany przez pełnomocnika. Osobiste złożenie pozwu nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w toku procesu czynności procesowych dokonywał pełnomocnik. Jeżeli wraz z pozwem nie zostało złożone

 • Brak umocowania a nieważność postępowania

  , umocowanie, pełnomocnik, potwierdzenie, dostarczenie, dokument, termin, sądowy

 • Odmowa wniesienia skargi kasacyjnej przez adwokata

  może wnieść tylko za pośrednictwem adwokata bądź radcy prawnego. W przedstawionym stanie faktycznym został dla Pana ustanowiony pełnomocnik z urzędu. Pełnomocnik taki może zostać powołany (...)

 • Sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika

  dotyczyły wyłącznie mocodawcy. Pełnomocnik nie ponosi odpowiedzialności za dokonane czynności w imieniu mocodawcy. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik (...)

 • Profesjonalny pełnomocnik i przedsiębiorca musi pamiętać o opłacie sądowej

  http://www.gsw.com.pl/ koszty sądowe, pismo, wniesienie pisma, apelacja, sprzeciw, zarzuty, środek zaskarżenia, uprawomocnienie się wyroku, postepowanie cywilne, profesjonalny pełnomocnik

 • Kodeks postępowania cywilnego

  zwolnienia go od obowiązku zastępowania strony w procesie.Art. 96. W razie śmierci strony albo utraty przez nią zdolności sądowej pełnomocnictwo wygasa. Jednakże pełnomocnik procesowy działa (...)

 • Umowa zlecenie z członkiem zarządu

  udzielonego pełnomocnictwa wynikać powinno jakie prawa i obowiązki ma pełnomocnik. Jeśli pełnomocnictwo nie określa ich w sposób pełny lub wcale ich nie określa, to pełnomocnik jest uprawniony (...)

 • Odpowiedzialność pełnomocnika wspólników spółki

  wspólników jak i wobec ich wierzycieli. Umowa ta powinna także wymieniać zakres udzielonego pełnomocnictwa do działania w imieniu wspólników. pełnomocnik, spółka cywilna, (...)

 • Podpisywanie umów przez pełnomocnika

  Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 23 sierpnia 2006 r. III CZP 68/2006, LexPolonica nr 415607). Stąd pełnomocnik działa w imieniu spółki, a nie członka zarządu. Składając oświadczenie woli (...)

 • Skorzystaj z abolicji podatkowej!

  takim przypadku wniosek może złożyć podatnik, małżonek, pełnomocnik podatnika lub pełnomocnik małżonka. Małżonkowie mogą złożyć również wspólny wniosek.3. Podatnik C (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Pełnomocnik

  Pracuję w zakładzie i również prowadzę działalność gospodarczą (handel obwożny), żona jest pełnomocnikiem ogólnym. Nie otrzymuje wynagrodzenia. (...)

 • Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ?

  Rozsyłałem CV by znaleźć jakąś prace na wakacje. No i łapałem się każdej oferty w mojej okolicy. Wysłąłem CV 1 Pan odpisał przedstawil oferte (...)

 • pełnomocnik \'Eurosieroty\'

  witam serdecznie! Kto może reprezentować \"eurosierote\" w sądzie? Rodzice chłopca wyjechali za granice, zostawili dziecko pod opieką babci, która (...)

 • małżeństwo zawarte przez pełnomocnika

  Czy jest mozliwe zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika? W jakich sytuacjach jest to możliwe do zrealizowania? Czy Kościół na takie wyjście też (...)

 • Spisanie umowy

  Moi rodzice rodzice mają zasądzoną prawomocnym wyrokiem spłatę kwoty 2000 na rzecz Pana X. Pełnomocnikiem tego Pana jest jego córka. Po przekazaniu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane