Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy

  , pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być również udzielone w tej samej formie. Przykładowo do zbycia/nabycia nieruchomości pełnomocnictwo jest udzielane w formie aktu notarialnego. (...)

 • Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami administracyjnymi - opinia prawna

  , to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno zostać udzielone w tej samej formie. Nie wynika zatem wprost z treści żadnego przepisu, że do działania przed urzędem miasta wymagane jest pełnomocnictwo

 • Czy zmiana obywatelstwa wymaga zmiany treści pełnomocnictwa? - opinia prawna

  przyjechać do Polski, aby sporządzić nowe pełnomocnictwo notarialne. Co mogę i jak, załatwić to drogą pocztową? Jakie dokumenty musiałaby przysłać córka, abym mógł mieć jej pełnomocnictwo, (...)

 • Porada prawna na temat pełnomocnictwo

  Nie szukaj dłużej informacji na temat pełnomocnictwo, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Odpowiedzialność pełnomocnika przedsiębiorstwa państwowego - opinia prawna

  kodeksu cywilnego. Art. 98  kc ze względu na zakres umocowania rozróżnia trzy rodzaje pełnomocnictw: pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo rodzajowe, pełnomocnictwo szczególne. (...)

 • Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza

  , pełnomocnictwo, reprezentacja spółki, spółka komandytowa, komandytariusz, umowne umocowanie komandytariusza

 • Rodzaje pełnomocnictwa

  ) pełnomocnictwo do czynności prawnych określonego rodzaju (pełnomocnictwo rodzajowe); 3) pełnomocnictwo do poszczególnej czynności prawnej (pełnomocnictwo szczególne). (...)

 • Reprezentowanie zagranicznego wspólnika na WZU

  do udziału w zgromadzeniu. Pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie do udziału w zgromadzeniu jak i do udziału w zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu. Pełnomocnictwo może być ono (...)

 • Pełnomocnicy procesowi w postępowaniu cywilnym

  niezwłocznie prostować lub odwoływać oświadczenia pełnomocnika.   W jaki sposób ustaje pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo może ustać przez wypowiedzenie przez jedną ze stron stosunku (...)

 • Pełnomocnictwo

  Do czego upoważnia pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo materialne zasadniczo upoważnia umocowanego pełnomocnika do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu. Jest ono regulowane przepisami prawa

 • Pełnomocnictwo procesowe

  . Zastępstwo to dotyczy także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji. Jak mogę ustanowić pełnomocnictwo procesowe? Pełnomocnictwo

 • Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

  (pełnomocnictwo ogólne). Powinno być ono zawarte na piśmie pod rygorem nieważności. Może ustanowić też pełnomocnictwo rodzajowe, dzięki któremu pełnomocnik będzie mógł (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  podpisać, podpisuje pełnomocnictwo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała. Art. 91. Pełnomocnictwo procesowe obejmuje (...)

 • Forma właściwa pełnomocnictw zagranicznych

  notarialnie (urzędowo) poświadczonymi. Podsumowując - każdy przypadek należy oceniać odrębnie, szczególną uwagę zaś należy zwracać wtedy, gdy pełnomocnictwo (w zakresie formy) poddane (...)

 • Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

  niejako pomocniczo wskazuje, że pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo

 • Śmierć mocodawcy

  pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Co do zasady pełnomocnictwo wygasa więc z chwilą śmierci mocodawcy. Jeżeli (...)

 • Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku sądu

  należycie uzasadniony - tylko w takim przypadku sąd może przywrócić termin. Jeśli natomiast pełnomocnictwo było złożone w aktach sprawy prawidłowo i było to pełnomocnictwo ogólne (...)

 • Pełnomocnictwo procesowe dla małżonka

  ; ustnie na posiedzeniu sądu przez oświadczenie złożone przez stronę i wciągnięte do protokołu. Jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, złożenie pełnomocnictwa nie wymaga uiszczenia (...)

 • Udzielenie pełnomocnictwa w procesie cywilnym

  rodzajach spraw jak np. ustalanie ojcostwa. Należy również pamiętać, że pełnomocnictwo procesowe umocowuje pełnomocnika do dokonywania wszelkich czynności  procesowych łączących  się (...)

 • Zapłata należności do rąk pełnomocnika

  , pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.W niniejszej sytuacji (...)

 • Pełnomocnik prezesa zarządu

  zawierającej czynność z pełnomocnikiem, lepsza byłaby sytuacja, w której pełnomocnik posiadałby pełnomocnictwo rodzajowe albo pełnomocnictwo do zawarcia oznaczonej czynności lub gdyby (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  ; 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. § 2. Pełnomocnictwo (...)

 • II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty

  nie może się podpisać, podpisuje pełnomocnictwo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała. Art. 91. Pełnomocnictwo procesowe

 • Pełnomocnictwo handlowe

  . Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego (...)

 • Pełnomocnictwo wydane za granicą

  , pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. § 2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. W stosunkach (...)

 • Pełnomocnictwo ogólne a śmierć mocodawcy

  , pełnomocnictwo ogólne, czynności zwykłego zarządu, śmierć mocodawcy, wygaśnięcie pełnomocnictwa

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • PEŁNOMOCNICTWO

  Czy wymagane jest pełnomocnictwo notarialne w przpadku korzystania ze świadczeń z wypłacanych z pomocy społecznej? Bądź podpisywania wywiadów środowiskowych (...)

 • Komornik - alimenty - jak napisać pełnomocnictwo????

  Jak mój 18 letni syn ma napisać pełnomocnictwo dla mnie? Chodzi o zaległe alimenty. A może nie muszę mieć pełnomocnictwa, syn mieszka ze mną i (...)

 • Ustalenie nieważności aktu notarialnego- kazus

  Witam, Przedstawiam kazus do rozwiązania. Czy jest możliwość podważenia pełnomocnictwa-aktu notarialnego, którego odpis przedkładam w załączeniu? Odpowiadając (...)

 • Obowiązek opieki nad babcią

  Moja babcia ma 92 lata, w 2005 roku udzieliła mojej mamie pełnomocnictwa, od tej pory mama zajmowała się babcią i pobierała jej emeryturę. Od ok (...)

 • alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

  Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane