Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Pełnomocnictwo ogólne w postępowaniu podatkowym

  ustanowioną na podstawie dotychczasowych przepisów, uznaje się za pełnomocnika szczególnego w rozumieniu art. 138e ustawy do spraw kontroli podatkowych. pełnomocnictwo ogólne, postępowanie

 • Pełnomocnictwo w działalności gospodarczej

  szczególna ( np. forma aktu notarilnego), pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej formie. Przy dokonywaniu czynności objętych pełnomocnictwem, będzie konieczne (...)

 • Pełnomocnictwo procesowe sprawowane przez zleceniobiorcę

  , zlecenia, zastępstwo procesowe, reprezentacja przed sądem, postępowanie cywilne, procedura cywilna, pełnomocnictwo procesowe sprawowane przez zleceniobiorcę

 • Porada prawna na temat pełnomocnictwo

  Nie szukaj dłużej informacji na temat pełnomocnictwo, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Pełnomocnictwo procesowe od osoby za granicą

  niemieckie przewiduje większe wymogi. Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie Pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku Pełnomocnictwo udzielone w tak ogólnej (...)

 • Kodeks cywilny

  potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.§ 2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone (...)

 • Reprezentacja oferenta w przetargu

  postępowania. Takie pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinni być udzielone na piśmie. Jeśli pełnomocnik miałby również być umocowany do zawarcia samej umowy sprzedaży nieruchomości (tj. (...)

 • Udzielenie i rodzaje pełnomocnictwa

  pełnomocnictwa: pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo rodzajowe (określonego rodzaju czynności) oraz pełnomocnictwo do określonej czynności. Pełnomocnictwo ogólne powinno (...)

 • Ustanowienie kurateli dla odbierania renty – opinia prawna

  pamiętać aby dokładnie wyjaśnić do jakich czynności potrzebne jest pełnomocnictwo i co dokładnie powinno ono obejmować. Kuratela Ponieważ, jak Pani wspomniała, Pani mama jest osobą starszą, (...)

 • Właściwość dokumentu

  pełnomocnictwo może być udzielone ustnie na posiedzeniu sądu przez oświadczenie złożone przez stronę i wciągnięte do protokołu. Zgodnie z art. 91 k.p.c. pełnomocnictwo procesowe obejmuje (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)

  odwołane.  2. Jeżeli pełnomocnictwo obejmuje kilka osób ustanowionych do tych samych czynności, za pełnomocnika uważa się tego z nich, który dokonał czynności i dołączył pełnomocnictwo (...)

 • Ponowne zawarcie małżeństwa

  , następnie ustanowić pełnomocnictwo (w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi), w dalszej kolejności powinni państwo złożyć niezbędne dokumenty w Urzędzie stanu cywilnego wraz (...)

 • Pełnomocnictwo a prokura?

  zmianami); Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2001 r., Nr 17, poz. 209, ze zmianami) mocodawca, pełnomocnictwo, prokura, pełnomocnik, prokurent, reprezentacja

 • Pełnomocnictwo do zawarcia ugody

  Czy do zawarcia ugody nie jest potrzebne by było pełnomocnictwo szczególne? Uregulowania kodeksu cywilnego stanowią, iż pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. (...)

 • Umowa użyczenia, a pełnomocnictwo

  umocowaniem, jak i jej przedmiot (nie wystarczy tu pełnomocnictwo ogólne). Do sprzedaży rzeczy ruchomej wystarczające jest pełnomocnictwo w formie pisemnej. Umowę użyczenia można zawrzeć (...)

 • Pełnomocnictwo do przeglądania akt szkodowych

  posiadaczy pojazdów. Pełnomocnictwo może być w formie pisemnej. Nie jest potrzebne pełnomocnictwo notarialne. Pełnomocnictwo powinno być rodzajowe do dokonania czynności w zakresie (...)

 • Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

  pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo (...)

 • Pełnomocnictwo we własności i wspólnocie

  teściowej, aby móc zawierać umowy w ich imieniu, podpisywać dokumenty i aby moje pełnomocnictwo nie zostało podważone przez lokatorów, współwłaścicieli wspólnej części nieruchomości, zarządcę (...)

 • Jak ustanowić pełnomocnictwo w banku?

  dokonuje się czynności związanych z bieżącą eksploatacją określonej masy majątkowej. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie dodokonywania wyżej omówionych czynności zwykłego (...)

 • Charakter prawny pełnomocnictwa

  . Art.99. §1.Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. §2.Pełnomocnictwo

 • Upoważnienie do reprezentowania firmy

  przypadku pełnomocnictwa może być mieć ono dwie postaci. Może to być pełnomocnictwo ogólne upoważniające do reprezentowania firmy w zakresie czynności zwykłego zarządu lub może być to pełnomocnictwo (...)

 • Przekroczenie zakresu pełnomocnictwa

  nawet w cudzym imieniu, nie może być uważana za pełnomocnika w sensie prawnym, ponieważ pełnomocnictwo jest nieważne. Działa tak, jakby dokonywała czynności na własny rachunek (ma to na celu ochronę

 • Sposób udzielenia pełnomocnictwa

  podstawa prawna. Formę w jakiej może zostać udzielone pełnomocnictwo regulują przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi pełnomocnictwo może zostać udzielone w dowolnej formie, chyba że (...)

 • Zebranie wspólnoty

  radca prawny działa na podstawie udzielonego mu upoważnienia, to może na równi z pełnomocnikiem występować na zebraniach wspólnoty. pełnomocnictwo, członek wspólnoty, głosowanie, (...)

 • Odroczenie postępowania rozwodowego

  później występował w sprawie pełnomocnik w osobie adwokata lub Pana, występującego w imieniu syna rozwód, pełnomocnictwo, udzielenie pełnomocnictwa, odroczenie, postępowanie rozwodowe

 • Umowa sprzedaży nieruchomości z pełnomocnikiem

  zostało udzielone pełnomocnictwo jest nieistotne dla jego ważności jeśli nie zostało odwołane. Wynika z tego, iż należy w opisanym przypadku domniemywać, iż skoro opisana osoba posługuje się (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • PEŁNOMOCNICTWO

  Czy wymagane jest pełnomocnictwo notarialne w przpadku korzystania ze świadczeń z wypłacanych z pomocy społecznej? Bądź podpisywania wywiadów środowiskowych (...)

 • Komornik - alimenty - jak napisać pełnomocnictwo????

  Jak mój 18 letni syn ma napisać pełnomocnictwo dla mnie? Chodzi o zaległe alimenty. A może nie muszę mieć pełnomocnictwa, syn mieszka ze mną i (...)

 • Ustalenie nieważności aktu notarialnego- kazus

  Witam, Przedstawiam kazus do rozwiązania. Czy jest możliwość podważenia pełnomocnictwa-aktu notarialnego, którego odpis przedkładam w załączeniu? Odpowiadając (...)

 • Obowiązek opieki nad babcią

  Moja babcia ma 92 lata, w 2005 roku udzieliła mojej mamie pełnomocnictwa, od tej pory mama zajmowała się babcią i pobierała jej emeryturę. Od ok (...)

 • alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

  Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane