Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Lokal dla związków zawodowych

  parametry techniczne udostępnionego pomieszczenia, czy też jakie konkretnie  wyposażenie ma być udostępnione oraz jakie ma posiadać parametry.  Ustawodawca nie wskazał również, (...)

 • Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

  , wielkość, rozkład, parametry techniczno-eksploatacyjne oraz wykończenie. Dodatkowo umowa może także zawierać parametry ewentualnych pomieszczeń pomocniczych i przynależnych. Pomieszczenie (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

  pomieszczenia. § 51. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje prawo do tymczasowego pomieszczenia, komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej (...)

 • Porada prawna na temat parametry pomieszczenia gospodarczego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat parametry pomieszczenia gospodarczego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

  lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego  - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w

 • Jakie ogrzewanie i wentylację należy zapewnić w pomieszczeniach pracy?

  dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 r., Nr 169, poz. 1650, ze zm.) ogrzewanie, wentylacja, pomieszczenia pracy, bhp

 • Spór z sąsiadem o ustawienie budynku i ogrodzenia - opinia prawna

  . Przed sądem sąsiad będzie jednak musiał udowodnić, że ogrodzenie zakłóca "korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia (...)

 • Uprawnienia współwłaściciela rzeczy wspólnej

  rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu (np. wybudowanie pomieszczenia gospodarczego na gruncie) , potrzebna jest zgoda wszystkich (...)

 • Katalog celów mieszkaniowych

  lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy

 • Ulga odsetkowa do rozliczenia PIT za 2018 rok

  , która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej; e) nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne;f) przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia

 • Przeznaczenie na cele mieszkaniowe

  -kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. (...)

 • Czy Naczelnik Urzędu Celnego ma obowiązek oceniać, czy towary mogą być dopuszczone do obrotu - opinia prawna

  wyrobów o tym samym symbolu PKWiU i kodzie CN oraz posiadających te same parametry fizykochemiczne. Zgodnie z powyżej przytoczonym rozporządzeniem „szczegółowe warunki dotyczące (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach

 • Określenie udziału w zyskach i stratach spółki

  spółki i jaka to będzie praca (ile przysporzy spółce korzyści). Jeśli parametry te jesteśmy w stanie z grubsza oszacować zakładając spółkę, to należy odpowiednio do nich ustawić udziały (...)

 • Niedotrzymanie warunków umowy najmu

  chłodnie, dlatego niektóre pomieszczenia nie miały c.o.). Nie nastąpiło to, a ja po 3 miesiącach podjęłam się prowadzenia tam działalności, najpierw wyłączając te pomieszczenia z użytku, (...)

 • Najem na czas określony

  umowie. Jeśli więc umawiający się zawrą w umowie postanowienie, że mozliwe jest rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem w przypadku utraty znaczenia gospodarczego wynajmowanego magazynu (...)

 • Rząd chce zwiększyć atrakcyjność Polski dla inwestorów

  specjalnych stref ekonomicznych: mieleckiej i kostrzyńsko-słubickiej, terenów atrakcyjnych inwestycyjnie. Dzięki temu powstaną nowe miejsca pracy, które są tak potrzebne w okresie spowolnienia gospodarczego

 • Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

  , nie ma obowiązku zawiadomienia o zakończeniu robót. W tym stanie rzeczy nie muszą więc Państwo w ogóle zawiadamiać organów o zakończeniu robót. W przedstawionej sytuacji budynek przekroczył parametry

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  identyfikację osoby.§ 2. W wypadkach uzasadnionych względami porządku lub bezpieczeństwa skazany podlega kontroli osobistej. Z tych samych względów kontroli podlegają również cele i inne pomieszczenia, (...)

 • Ustawa o własności lokali

  ust. 1, powinny być w szczególności:    1) uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu,    2) 

 • Kodeks cywilny

  Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Art. 2. (skreślony). Art. 3. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu. Art. (...)

 • Działalność nierejestrowa w praktyce

  działalnością. Przykład: Piotr Kwiatkowski w ramach działalności nierejestrowej dorywczo sprząta pomieszczenia magazynowe firmy ABC sp. z o.o. Ponieważ jego działalność polega na świadczeniu (...)

 • Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

  - jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy jest to w danym wypadku możliwe - wydzielenia części rzeczy np. pomieszczenia, do wyłącznego użytku (quoad usum - art. 201 k.c.). Realizacja tych uprawnień może (...)

 • Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

  wyłącza takiego posiadania przez innych współwłaścicieli (art. 206 k.c.), albo domagać się - jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy jest to w danym wypadku możliwe - wydzielenia części rzeczy np. pomieszczenia

 • Kryteria wytyczania służebności drogi koniecznej

  bez ich żądania, drogi przez siedlisko, a w budynkach przez takie pomieszczenia, jak sienie, kuchnie czy schody wewnętrzne w obrębie konkretnego lokalu. W miarę możności droga powinna być najkrótszym (...)

 • Przyjazne pokoje przesłuchań w sądach

  obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Norwegią a obdarowywanym państwem. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 kwietnia 2015 r. Za ms.gov.pl

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane