Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  lub czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego.§ 6. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dyrektor zakładu karnego, po zasięgnięciu opinii lekarza zakładu karnego, może zezwolić (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  zabezpieczenia. Art. 29b. § 1. Pozew przeciwko Skarbowi Państwa o obalenie domniemania ustanowionego w art. 45 § 4 Kodeksu karnego lub w art. 33 § 4 Kodeksu karnego skarbowego jest (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  Art. 1. § 1. Postępowanie w sprawach o wykroczenia toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. § 2. W postępowaniu, o którym mowa w § 1, przepisy Kodeksu postępowania karnego stosuje (...)

 • Porada prawna na temat paragrafy kodeksu karnego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat paragrafy kodeksu karnego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  prawomocnie orzeczonego środka karnego w postaci nawiązki określonej w art. 47 i 57a § 2 Kodeksu karnego lub świadczenia pieniężnego określonego w art. 49 Kodeksu karnego (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  Kodeksu karnego.§ 3. W wypadku określonym w art. 21 § 3 Kodeksu karnego sąd może także odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego wymienionego w art. 22 (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  karnego lub w art. 33 § 4 Kodeksu karnego skarbowego, może wnosić o wyłączenie z jego zakresu przedmiotów majątkowych, których łączna wartość według oszacowania (...)

 • Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

  , reprezentowana przez syndyka, w postępowaniu wszczętym przeciwko urzędnikom będzie miała status pokrzywdzonego na zasadzie art. 49 § 1 kodeksu postępowania karnego. Pokrzywdzonym jest osoba (...)

 • Wniosek o skazanie bez rozprawy za przywłaszczenie

  art. 284 § 1 kk. Co oznacza to zawiadomienie? Nawet nie wiem, o co jestem oskarżony, co oznaczają te punkty i paragrafy? Wspomniany artykuł 284 kodeksu karnego brzmi „Kto przywłaszcza (...)

 • Utrata wynagrodzenia a umowa kredytu - opinia prawna

  artykułu 297 kodeksu karnego jest oszustwem kredytowym, zespołem przestępczych działań zmierzających do oszukańczego przywłaszczenia sobie udzielonego zasilania finansowego w postaci kredytu, (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  karnego.§ 2. W wypadku określonym w § 1: 1) nadzwyczajne złagodzenie kary może nastąpić również w innych wypadkach niż przewidziane w art. 60 § 1-4 Kodeksu karnego, (...)

 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

  , określone w art. 200 § 2, art.202 oraz w art. 204 Kodeksu karnego8)przeciwko środowisku, określone w:a)art. 181-184 oraz art. 186-188 Kodeksu karnegob)art. 34 ustawy z dnia 11 stycznia (...)

 • Podstawy zarządzenia wykonania zawieszonej kary - opinia prawna

  prawa karnego procesowego, czyli regulowany jest przepisami kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z artykułem 279 kodeksu postępowania karnego, „Jeżeli oskarżony, w (...)

 • Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

  ;Kodeksu karnego, chyba że zostały popełnione na szkodę małoletniego; art. 202 § 1 Kodeksu karnego; art. 202 § 3 Kodeksu karnego polegających na (...)

 • Jak będą nakładane mandaty za wykroczenia skarbowe?

  przez sprawcę wykroczenia skarbowego przyjęcia mandatu karnego, funkcjonariusz winien pouczyć go o prawie niewyrażenia zgody na przyjęcie mandatu karnego i o skutkach prawnych braku takiej (...)

 • Podstawa prawna przestępstwa zniesławienia

  pokrzywdzonego, który od tej chwili staje się oskarżycielem prywatnym. Akt oskarżenia w sprawach z oskarżenia prywatnego, zgodnie z artykułem 487 kodeksu postępowania karnego może ograniczyć (...)

 • Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

  uczestników postępowań w postępowaniu prowadzonym na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego albo Kodeksu postępowania karnego. Lekarz składa pisemne oświadczenie o znajomości (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  Art. 1. Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. Art. 2. § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie

 • Nowy Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

  wykonawczym, w prawie karnym skarbowym oraz w prawie o wykroczeniach, na podstawie bieżącej analizy orzecznictwa i piśmiennictwa w zakresie stosowania przepisów Kodeksu karnego, Kodeksu (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  międzynarodowych, oraz zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom;  5) zapobieganie i ujawnianie przestępstw, o których mowa w art. 228-231 Kodeksu karnego, popełnianych (...)

 • Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

  zarządzenia wykonania zawieszonej kary, sąd powinien wysłuchać skazanego lub jego obrońcę, chyba że zachodzą okoliczności zarządzenia wykonania kary określone w art. 75 § 1 Kodeksu karnego (...)

 • Zmiany w prawie karnym

  odbywającego karę pozbawienia wolności za przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z tymi zaburzeniami, a także w wypadku ucieczki takiego skazanego z zakładu (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  ;lnotowego Kodeksu Celnego - organ celny określa w drodze decyzji. Art. 52. 1. Gwarantem, o którym mowa w art. 195 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, jest osoba wpisana do wykazu gwarantów

 • Szkoda w majątku spółki - opinia prawna

  postępowania karnego. Ważnym z pkt. widzenia odpowiedzialności jest również § 5 niniejszego artykułu, który stanowi, że nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie (...)

 • Mataczenie postępowania karnego

  przestępstwo określone w art. 245 kodeksu karnego, a który stanowi, że kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka, biegłego, tłumacza, oskarżyciela albo (...)

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  karnego można orzec przepadek lub ściągnięcie tych wartości. § 2. O treści § 1 oraz art. 269 należy uprzedzić osobę składającą poręczenie majątkowe.  Art. 269. § 1. Ulegające (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane