Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jaki wpływ ma zmiana wyjaśnień oskarżonego na tzw. obligatoryjne złagodzenie kary?

  , że jednak brał zwłaszcza, gdy już o tym wie organ ścigania takie zachowanie nie może korzystać z ochrony przewidzianej w art. 60 paragraf 3 kodeksu karnego. Postanowienie Sądu (...)

 • Mniej obowiązków Sądu w razie cofnięcia wniosku o ściganie

  Art. 12 paragraf 3 kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 1997 Nr. 89, poz. 555 ze zmianami) stanowi, że wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, (...)

 • Umorzenie postępowania przygotowawczego

  umorzenia postępowania przygotowawczego (art. 305 paragraf 3 kodeksu postępowania karnego). Wnioskodawca ma prawo złożenia zażalenia do prokuratora nadrzędnego, a w przypadku, (...)

 • Porada prawna na temat paragraf 3 kodeksu karnego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat paragraf 3 kodeksu karnego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  lub czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego.§ 6. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dyrektor zakładu karnego, po zasięgnięciu opinii lekarza zakładu karnego, może zezwolić (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  zabezpieczenia. Art. 29b. § 1. Pozew przeciwko Skarbowi Państwa o obalenie domniemania ustanowionego w art. 45 § 4 Kodeksu karnego lub w art. 33 § 4 Kodeksu karnego skarbowego jest (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  odpowiednio przepisy art. 83-86 Kodeksu postępowania karnego3. Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania karnego stosowanych na podstawie art. 1 § 2 mówi się o obrońcy (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  Kodeksu karnego3. W wypadku określonym w art. 21 § 3 Kodeksu karnego sąd może także odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego wymienionego (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  prawomocnie orzeczonego środka karnego w postaci nawiązki określonej w art. 47 i 57a § 2 Kodeksu karnego lub świadczenia pieniężnego określonego w art. 49 Kodeksu karnego (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  karnego lub w art. 33 § 4 Kodeksu karnego skarbowego, może wnosić o wyłączenie z jego zakresu przedmiotów majątkowych, których łączna wartość według oszacowania (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  oskarżonego. § 3. Określonego w § 1 zakazu orzekania na niekorzyść oskarżonego nie stosuje się w wypadkach określonych w art. 60 § 3 4 Kodeksu karnego lub w art. (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  . 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego,3) o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego. § 2. Sąd apelacyjny, (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  ;Inspektorzy prowadzą postępowanie przygotowawcze, w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i Kodeksu (...)

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  czynności śledztwa; w wypadkach określonych w art. 309 pkt 2 i 3 można powierzyć Policji jedynie dokonanie poszczególnych czynności śledztwa.§ 3. Powierzenie przewidziane w § (...)

 • Przestępstwo nadużycia zaufania-właściwość sądu

  wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 25 pkt 2 kodeksu postępowania karnego, sąd okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o występki określone w rozdziałach (...)

 • Pozew cywilny a powództwo adhezyjne

  karnego. Jednak paragraf 3 tego samego artykułu wskazuje, że w razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, (...)

 • Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

  elektronicznego – 500 zł na miesiąc.   Kara łączna pozbawienia wolności Nowelizacja kodeksu karnego zakłada również zwiększenie maksymalnej granicy do jakiej można wymierzyć (...)

 • Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

  . 2,6 tysięcy miesięcznie, natomiast stosowanie dozoru elektronicznego – 500 zł na miesiąc. Nowelizacja kodeksu karnego zakłada również zwiększenie maksymalnej granicy do jakiej (...)

 • Przedawnienie przestępstwa skarbowego

  podatek na uszczuplenie. Ponieważ kwoty uszczupleń w każdym z kolejnych lat (2001-2003) mieszczą się w tzw. „małej wartości” (art. 53 § 14 Kodeksu karnego skarbowego: „Mała

 • Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

  tylko aktywne, ale również stanowić zaniechanie.” (tak E. Pływaczewski w Komentarzu do kodeksu karnego pod red. O. Górnioka). Z obiektywnego punktu widzenia można przyjąć, (...)

 • I - Kodeks postępowania karnego - Przepisy wstępne. Sąd. Strony

  . 294, art. 284 § 1 2 zw. art. 294, art. 286 § 1 zw. art. 294, art. 287 § 1 zw. art. 294, art. 296 § 3 art. 299 Kodeksu karnego,  3) o występki, które (...)

 • Kodeks karny

  § 2 Kodeksu postępowania karnego, przy zabezpieczeniu grożącego przepadku korzyści oraz przy egzekucji tego środka. Osoba lub jednostka, której dotyczy domniemanie ustanowione w § (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  powyższych danych. § 4. Przepisu § 3 nie stosuje się, jeżeli informacja dotyczy przestępstwa, o którym mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego. § 5. Odmowa przez (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  Kodeksu Celnego, 2) zaksięgowaną na podstawie art. 218 ust. 2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, 3) niezaksięgowaną - w przypadkach, o których mowa w art. 220 ust. 2 lit. a i (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  . 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.§ 3. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Kara dla internautów obrażających Polskich Żołnierzy.

  Kilkunastu z pośród grona internautów, którzy obrażali polskich żołnierzy w Afganistanie, ma usłyszeć zarzuty miedzy innymi o podżeganie i pochwałę (...)

 • skrócenie kary zabrania prawo jazdy

  witam. mam pytanie do prawników a mianowicie w grudniu ubiegłego roku miałem kolizję prowadziłem samochód po alkoholu (2promile) sąd zabrał mi (...)

 • Jaki to artykul? PILNE

  Witam, mam pytanie co oznacza skazany z z art. 205 par.1 kk w zw. z art. 36 par. 2 i 3 kk. Chodzi o mojego znajomego który mi mówi ze odbywal kare za (...)

 • alimenty i zadłużenie

  Mam 22 lata i uczę się - dzienne studia. W wieku 10 lat zostałam zostawiona przez rodziców, wychowywała mnie Babcia - jako rodzina zastępcza. Alimenty (...)

 • Mandat za przejście w miejscu nie oznakowanym

  Witam, Opis Dzisiaj w drodze do marketu otrzymałem, mandat w wysokości 50 zł za przejście w miejscu nieoznakowanym. Policja podjechała nieoznakowanym (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane