Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.(802) ), w ogólnej kwocie (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  tej osoby. 5. W przypadku instytucji kredytowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)

  przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia (...)

 • Porada prawna na temat paragraf 20 ust.2 rozporządzenia mswia z dnia 30 sierpnia 2007

  Nie szukaj dłużej informacji na temat paragraf 20 ust.2 rozporządzenia mswia z dnia 30 sierpnia 2007, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  nieodwracalne skutki prawne. 4. Zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 (...)

 • Karta Nauczyciela

  ;mianowania, z zastrzeżeniem ust. 8.  2. Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  ust. 1, jednostki wspólne także z innymi podmiotami, w szczególności z instytucjami naukowymi, w tym również zagranicznymi.  3. Porozumienie, o którym mowa w ust. (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  państwa; do tej opłaty mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)

  ;c) z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. z 2000 r. Nr 74, poz. 856),  d) z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  ust. 8-10, art. 13b, art. 24 ust. 2 oraz art. 32.3. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu kontroli, o którym mowa w art. 290 ustawy z dnia (...)

 • Mienie PKP

  , takie jak art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, art. 38 ust. 2 ustawy z (...)

 • Kierujący pojazdami

  , 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego. 7. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2 pkt 2, (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), jeżeli podatnik (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 - 16m)

  za brak sieci zbierania pojazdów, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  zobowiązany do wykonywania czynności, o których mowa w art. 185 ust. 1 i ust. 1a, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi ze szczególną (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 20-22)

  inwestycyjnych, utworzonych na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385 (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

  zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353), z zastrzeżeniem art. 24a ust. 1a, 7) świadczeń na zaspokojenie (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  odpowiadającej 13,71 % tego wynagrodzenia, a w przypadku osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  , poz. 115, z późn. zm.); 1b) droga wewnętrzna - droga w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych2) droga twarda - drogę z jezdnią (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)

  Nr 183, poz. 1538);  2) ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z 2004 r. Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  przedsiębiorców danych zawartych w informacji, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 (...)

 • Prawo bankowe

  . Przepisy Art. 136 ust. 3, Art. 138 ust. 7, Art. 141g Art. 141h ust. 1, 3 4 stosuje się odpowiednio.Art. 6d. 1. Zawarcie przez bank umowy, o której mowa w Art. 6a ust. 1, z (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  . między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym (Dz.U. 1991 nr 108, poz. 468), art. 11 ust. 3, art. 19 ust. 4, art. 27 ust. 5 i art. 28 (...)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych

  na tym koncie. ",b) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: "8. Do dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, stosuje się art. 30 ust. 3a.". Art. 43.W ustawie z (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • spisana na straty przez Policję

  Starałam się o przyjęcie do służby do Policji,ale wszystko stanęło na tym iż postępowanie kwalifikacyjne zostało przerwane na podstawie paragrafu (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • Ile urlopu mi się należy???

  Pracuje po 5 godzin dziennie oprócz niedziel?Ile w końcu przysługuje mi urlopu?Jeśli chodzi o lata pracy to jest 9 lat.Moja mama pracuje w przedszkolu (...)

 • VAT-25

  Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane