Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Podatnik podatku od nieruchomości.

  katalog podmiotów, które są podatnikami podatku od nieruchomości. Analizując treść tego przepisu należy, stwierdzić, że podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, (...)

 • Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem

  ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy (...)

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza, jaką formę opodatkowania wybrać?

  Rozdziale 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.1998.144.930 z późn. zm) - (...)

 • Porada prawna na temat osoby fizyczne

  Nie szukaj dłużej informacji na temat osoby fizyczne, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wynajem lokali w ramach działalności

  ' ); zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych setOstatni( '7' ); przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  przedmiotami są grunty.  Art. 8. 1. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub (...)

 • Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej?

  podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 r. Nr 144 poz. 930 ze zm.)   opodatkowanie w formie karty podatkowej, karta podatkowa, (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  obrane. § 3. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. (...)

 • Uwaga azbest! – rażące uchybienia

  innej podstawie niż stosunek pracy tj. na podstawie umów o dziełom wykonywały demontaż płyt azbestowych oraz ocieplenia z wełny mineralnej na dachu magazynu. Osoby fizyczne - zleceniobiorcy (...)

 • Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

  przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa (...)

 • Nowy sposób doręczania pism z sądu i lepsza ochrona interesów osób ubezwłasnowolnianych

  doręczania pism sądowych będą mogły skorzystać wszystkie podmioty biorących udział w postępowaniu cywilnym (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości (...)

 • Podatek od spadku - Co jest opodatkowane? Jak ustalić wysokość opodatkowania?

  darowizn wyłącza obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu. Co do zasady podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących (...)

 • Kim jest broker ubezpieczeniowy?

  więc przyjmuje się, iż tzw. zdolność brokerską mają wyłącznie osoby fizyczne i osoby prawne, z wyłączeniem przedsiębiorców, będących jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.Art. 29. Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne (...)

 • Konstytucja Biznesu już niedługo...

  wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne – ustawa ta została uznana za anachroniczną i nieprzystającą do obecnej rzeczywistości prawnej i gospodarczej. Podmiotom działającym (...)

 • Jak rozliczać się z podatku od nieruchomości?

  zdarzenia. Jeśli nieruchomość czy obiekt budowlany stanowi współwłasność (bądź znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (...)

 • Prawo upadłościowe nie spełniło pokładanych w nim nadziei

  przewiduje, że w przeciwieństwie do osób prawnych, wniosek o upadłość osoby fizycznej może zostać złożony wyłącznie przez samego dłużnika. Osoby wskazane powyższej mogą złożyć (...)

 • Cudzoziemcy pracujący w Polsce a PIT

  , wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium (...)

 • Podatek dochodowy - Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych

  ;b fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.);  ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

  osoby fizyczne (dalej: ustawa nowelizująca) od 1 stycznia 2018 r. wprowadziła do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) nowy przepis art. (...)

 • Umowa przewozu osób i rzeczy

  on w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa do przewozu i to zarówno rzeczy jak i osób. Przewoźnikiem mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące przedsiębiorstwo (...)

 • Własna spółka z o.o. w spółce komandytowej

  wspólnikami spółki z o.o. (komandytariusze)? Wspólnikami spółki komandytowej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz tzw. ułomne osoby prawne. Jak więc wynika (...)

 • Kredyty i pożyczki od lub dla podmiotów zagranicznych

  lub konsularnych.  Nierezydentami z krajów trzecich są osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne podmioty, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym (...)

 • Podatek od nieruchomości zabytkowych

  od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące m.in. właścicielami nieruchomości lub obiektów (...)

 • Ustawa o podatku rolnym

  osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.11. Rada gminy określa, w drodze uchwały, (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  zagregowane informacje o łącznej kwocie takich transakcji (bez wskazywania ich drugiej strony; art. 119zq pkt 2 O.p.). Osoby fizyczne nieprowadzące działalności Wyłudzenia skarbowe powodują (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane