Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

  przypadku domu gminnego przez wójta, burmistrza lub prezydenta. W przypadku gdy prowadzącym dom jest podmiot niepubliczny, regulamin organizacyjny ustala ten podmiot.   Obowiązujący standard

 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

  Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły (...)

 • Przestój – jako nieplanowana przerwa w pracy

  przypadku, gdy przyczyny zaburzeń w funkcjonowaniu zakładu pracy mają charakter techniczny lub organizacyjny. Przestojem nie jest natomiast przerwa w wykonywaniu pracy spowodowana przyczynami ekonomicznymi

 • Porada prawna na temat organizacyjny

  Nie szukaj dłużej informacji na temat organizacyjny, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wolontariusz prezesem zarządu

  cywilnoprawny). Stosunek organizacyjny wynika z powołania w drodze uchwały właściwego organu spółki. Osoby powołane do składu zarządu spółek kapitałowych - spółki z ograniczoną

 • Czy można zostać likwidatorem spółki bez zawarcia stosownej umowy - opinia prawna

  zasadach określonych powyżej) może być uznany za bezrobotnego. Otrzymywanie wynagrodzenia wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników (stosunek organizacyjny) nie rodzi stosunku

 • Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu

  to bez ważnego powodu, jest on odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę. W razie rezygnacji gaśnie stosunek organizacyjny między członkiem zarządu a spółką. Nie gaśnie jednak stosunek pracy (...)

 • Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

  sekretarz organizacyjny nie jest członkiem komisji. Jakie są zadania komisji konkursowej?Podstawowym zadaniem komisji jest przeprowadzenie konkursu zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa i warunkami

 • Będzie standard leczenia bólu?

  współpracy z Polskim Towarzystwem Badania Bólu.  chory, pacjent, lekarz, pielęgniarka, zdrowie, standard organizacyjny, leczenie bólu, ból

 • Umowa leasingu w prawie cywilnym

  cywilne, finansujący, leasingodawca, przedmiot leasingu, korzystający, leasingobiorca, leasing finansowy, kapitałowy, operacyjny, organizacyjny, bieżący

 • Wypowiedzenie kontraktu menedżerskiego

  należy przypisać winę członkowi zarządu, aby ten mógł ponosić odpowiedzialność. umowa menedżerska, kontrakt, stosunek organizacyjny, spółka, członek zarządu

 • Anonimizacja i pseudonimizacja

  innym miejscu, niż same dane. Ponadto, klucz musi być odpowiednio zabezpieczony w sposób techniczny i organizacyjny. Jak odróżnić te procesy? Różnica między tymi dwoma procesami

 • Czy warto zapisać dziecko do klubu dziecięcego?

  dziecięcym. Organizację wewnętrzną klubu dziecięcego określa regulamin organizacyjny nadawany przez osobę kierującą klubem dziecięcym, za realizację którego ona odpowiada. Opiekun w klubie (...)

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy ktoś mnie oczernia na blogu?

  , prowadzenie niemoralnego trybu życia) lub właściwości (np. alkoholizm, narkomania, zboczenie płciowe, choroba psychiczna, a w przypadku podmiotu zbiorowego - np. chaos organizacyjny, niekompetencja (...)

 • Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

  , nowa regulacji ustawy o zbiórkach publicznych zrezygnowała z obowiązku zachowania wielu dotychczasowych formalności. W celu przeprowadzenia zbiórki należy powołać komitet organizacyjny

 • Obowiązek przeprowadzania konkursu na stanowisko głównego księgowego?

  dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić. 3. Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny (...)

 • Charakter skargi na sędziego do prezesa sądu

  Jaki charakter ma skarga na sędziego do prezesa sądu, składana na podstawie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych? Skarga na sędziego złożona do prezesa sądu ma jedynie charakter organizacyjny

 • Obowiązki komandytariusza

  -organizacyjny między działalnością spółki a przedsiębiorstwem założyciela. Ten ostatni musi wnieść do spółki, tytułem aportu, prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo (art. 551 (...)

 • Wypłata dla członka zarządu spółki z o.o.

  ;lników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Obie więzi prawne, tj. stosunek organizacyjny i stosunek pracy (...)

 • Zarząd w spółce jawnej

  przypisaniem właścicielom odpowiednich obowiązków chcemy stworzyć nowy schemat organizacyjny. Chcielibyśmy powołać 4 - osobowy zarząd spółki składający się z właścicieli, oraz wybrać prezesa (...)

 • Ulga rehabilitacyjna - ryczałt 2.280 zł od dochodu

  niepełnosprawnego dziecka ma wyłącznie wymiar organizacyjny. Rodzice dziecka w myśl przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego są zobowiązani do wspólnej opieki i utrzymania dziecka. (...)

 • Fotografowanie akt sprawy cywilnej w sądzie

  własny użytek nie jest istotna. Może być to zatem fotografowanie za pomocą własnego aparatu cyfrowego. W piśmie z dnia 11 maja 2001 roku (sygn. DO.I.0133/33/01) Departament Organizacyjny Ministerstwa

 • Rezygnacja z funkcji członka zarządu

  odebraniu lokalu nie odzywa się i próbuje "grać na zwłokę". W spółce panuje bezwład organizacyjny - prezes nic nie chce robić (bo już nic nie zarabia a "społecznie" nie chce się udzielać - ogląda (...)

 • Nadzór prezesa sądu nad postępowaniem

  sędziego złożona do prezesa sądu ma charakter organizacyjny - administracyjny. rezes sądu, nadzór administracyjny, przewlekłość, sprawność, sędzia, 7 dni, zwrócenie, upomnienie, pisemnie, odpowiedź

 • Warunki umowy o pracę na zastępstwo

  Pracownicy, zatrudnionej na stanowisku sprzątaczki (pełny etat), udzielono urlopu bezpłatnego na okres od 21.11.2007 r. do 30.06.2008 r. Stanowisko sprzątaczki jest wpisane w schemat organizacyjny

 • Zażalenie na sędziego

  powszechnych bądź jeżeli został naruszony porządek organizacyjny danego sądu (np. przewlekanie wyznaczenia terminu rozprawy przez sędziego, brak stawiennictwa sędziego o wskazanej godzinie na rozprawę (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • ludzki

  Witam, Parę dni temu podpisałem umowę o dzieło z pewną firmą. Na spotkaniu organizacyjnym które było zorganizowane przez tą właśnie firmę (...)

 • czy nie nastąpi paraliż organizacyjny w działalności spółdzielni

  Art. 41. [Uchwały walnego zgromadzenia] § 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane