Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

  ;w higienicznych i biurowych. O te materiały powinien zadbać organ prowadzący. Gdzie można uzyskać odpowiedzi na pytania o szkołę dziecka? Informacje o funkcjonowaniu szkoły (...)

 • Karta Nauczyciela

  może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego. 6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora (...)

 • Oświata po zmianach

  warsztatu szkolnego Zmiana art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty polega na doprecyzowaniu przepisu w części dotyczącej likwidacji szkoły dla dorosłych. O zamiarze likwidacji takiej (...)

 • Porada prawna na temat opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły

  Nie szukaj dłużej informacji na temat opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Reforma edukacji

  szkoły I stopnia, uczeń trzeciej klasy zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyska promocji, będzie kontynuował naukę w klasie trzeciej branżowej szkoły I stopnia. (...)

 • Jak założyć radę rodziców?

  niezależnym od dyrektora szkoły i rady pedagogicznej. Reprezentuje on ogół rodziców uczniów danej szkoły.  W skład rad rodziców wchodzą: w (...)

 • Mundurki w szkole i inne zmiany w działalności szkół

  zmienionych zasad przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, nowe przepisy uregulowały skład rady pedagogicznej. Mianowicie w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele (...)

 • Indywidualizacja kształcenia

  -pedagogicznej w sytuacji, gdy działania szkoły nie poprawiają funkcjonowania ucznia, rodzic nadal będzie mógł zwrócić się bezpośrednio do poradni psychologiczno-pedagogicznej (...)

 • Jak uruchamiane jest kształcenie w zawodzie?

  zawodu, dyrektora szkoły występującego z wnioskiem, przedstawiciela kuratora oświaty oraz przedstawiciela właściwej powiatowej rady rynku pracy (art. 22 ust. 5d ustawy o (...)

 • Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

  spełniać niepubliczne przedszkole oraz szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Zarówno niepubliczne przedszkole jak i szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły (...)

 • Tryb i podmioty dokonujące oceny nauczycieli

  szkoły lub na wniosek:nauczyciela,organu sprawującego nadzór pedagogiczny,organu prowadzącego szkołę,rady szkoły,rady rodziców.Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać (...)

 • Państwowy zasób kadrowy

  wniosek przewodniczącego Rady. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje do czasu powołania ich następców.  Członkostwo w Radzie ma wygasać w razie śmierci członka Rady. Prezes (...)

 • Czy w każdej szkole trzeba będzie nosić mundurki?

  występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady szkoły i samorządu uczniowskiego, (...)

 • Urlop dla poratowania zdrowia

  przesłanek dyrektor szkoły w zasadzie nie może odmówić nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Chociaż więc decyzja o uwzględnieniu wniosku należy do dyrektora szkoły, (...)

 • Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

  oraz o niekaralności, a także stażu pracy. .ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU POŚREDNIKA PRACY Zawód Pośrednik pracy   Obecne wymagania Egzamin Przyznawanie (...)

 • Odwołąnie wicedyrektora szkoły

  wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły (...)

 • Rozpoczęcie zajęć w przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018

  opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. W roku szkolnym 2016/2017 80 proc. dzieci sześcioletnich kontynuowało swoją naukę w przedszkolu

 • Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

  dyrektora szkoły lub placówki w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia lub z końcem roku szkolnego. W przypadku szkoły prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną, z wyjątkiem szkoły (...)

 • Nieobecność nauczyciela na radzie pedagogicznej

  pedagogicznej? Podstawą działalności rady pedagogicznej jest art. 40 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., Nr 256 poz. 2572). Rada jest kolegialnym organem szkoły (...)

 • Bezpieczniej w nowym roku szkolnym

  dyrektor szkoły. To on musi w taki sposób ułożyć plan lekcji, aby zajęcia były równomiernie rozłożone w poszczególnych dniach. Dyrektora szkoły obowiązują zasady (...)

 • Jakie emerytury dla nauczycieli?

  Twój stosunek pracy zostanie rozwiązany z inicjatywy dyrektora szkoły bądź wygaśnie, jeśli: Twoja szkoła zostanie zlikwidowana całkowicie lub częściowo albo nastąpią:  (...)

 • Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

  Czy można powołać dyrektora na stanowisko przed upływem 2 tygodni od konkursu na dyrektora, jeżeli władze oświatowe (kurator Oświaty) zostały powiadomione o wotum nieufności do nowego (...)

 • Matury w toku

  roku szkolnym 2018/2019 rozstrzygnięcie dyrektora szkoły lub nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący szkołę o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów klas programowo najwyższych

 • Czy Dyrektor szkoły mający obniżony obowiązkowy wymiar godzin w szkole może uczyć w innej szkole?

  szkoły; 2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących (...)

 • Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli

  , przeprowadzona przez dyrektora szkoły z inicjatywy: samego nauczyciela, dyrektora, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady szkoły lub rady rodziców. (...)

 • Finansowanie zadań oświatowych

  przełoży się na lepszą jakość pracy szkoły. Zaproponowano wydłużenie okresów pracy w szkole niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. Z 2 do (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Pomówienie (zla opinia o pracowniku)

  Krótko chce przedstawić problem otóż: Została wydana opinia przez mojego przełozonego (kierownika) o mnie, w mojm przekonaniu bardzo krzywdząca (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • obnizenie alimentów na dziecko 9 letnie

  Zarabiam 3200ZŁ MOJA zona 2000 tyś płace alimenty 450 zł czy moge je zmiejszyc o polowe przy czym moja byla zona zrabia ok 2000 zł. i ma na utrzynaniu (...)

 • Szkoła..

  Witam Wszystkich, mam problem dot. szkoły ponadgimnazjalnej. Mianowicie, jestem uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie. W chwili obecnej (...)

 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane