Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Obowiązek wystawienia referencji pracownikowi

  danej firmie. Prosimy również o zapoznanie się z poradą: Czego pracownik może się domagać po rozwiązaniu umowy o pracę? referencje, pracownik, pracodawca, obowiązek, opinia (...)

 • Jak zostać pracownikiem ochrony?

  . Opiniowanie pracowników ochrony powinno następować raz na trzy lata. Negatywna opinia o osobie ubiegającej się o licencję pracownika ochrony bądź o pracowniku (...)

 • Naruszenie zakazu konkurencji, kiedy roszczenie z tego tytułu ulega przedawnieniu - opinia prawna

  którym dowiedział się Pan o wyrządzeniu przez pracownika szkody. Od tego momentu liczy się krótki okres 1 roku, po którym roszczenie to ulegnie przedawnieniu. Opinia została sporządzona w (...)

 • Porada prawna na temat opinia o pracowniku

  Nie szukaj dłużej informacji na temat opinia o pracowniku, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Pracodawca nie chce mnie ponownie zatrudnić.

  zatrudnienia na tym miejscu także po upływie sześciu miesięcy od rozwiązania umowy lub żądać odszkodowania. Występując do sądu z roszczeniem o nawiązanie stosunku pracy (lub o odszkodowanie), (...)

 • Polecenie służbowe i mobbing - opinia prawna

  dowodów na poparcie swoich tez. Najlepiej, jeśli będą to dowody z dokumentów, np. pisemne skargi do przełożonego o poświadczonym odbiorze, pokontrolne sprawozdanie Państwowej Inspekcji Pracy, zwolnienia

 • Z jakich uprawnień korzystają członkowie związków zawodowych?

  Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej. Organizacja związkowa ubiegająca się o uznanie jej za reprezentatywną organizację związkową przy ustalaniu (...)

 • Zadaniowy czas pracy - nadgodziny

  wynagrodzenia - opinia prawna,Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia  pracownik, wykroczenie, wynagrodzenie, zwłoka, czas pracy, zadaniowy, system, nadliczbowe

 • Informacje od byłego pracodawcy

  komputerowe. Nie informując o tym pracowników zaczekałam na ich opinię na temat kandydata, która także była negatywna, w dodatku inny kandydat nadawał się o wiele lepiej na to stanowisko (...)

 • Ochrona członków związku zawodowego

  przedziale od 21 do 50 tych członków, po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 20 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale od 51 do 150 tych członków, po jednym pracowniku (...)

 • Ochrona pracowników związkowych

  pracownikami, w przedziale od 51 do 150 tych członków, 3) po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 30 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale od 151 do 300 tych członków, 4) (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, (...)

 • Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - co powinni wiedzieć płatnicy?

  Z-3 (wypełnione do sekcji Informacje o pracowniku pkt. 1 włącznie) albo Z-3a (wypełnione do sekcji Informacje o ubezpieczonym  pkt. 1 i 3 włącznie, a w przypadku wniosku o (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  ugodą lub uchwałą o scaleniu i podziale nieruchomości, o których mowa w ust. 3. W razie ustanowienia na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 491-527)

  wpisuje do rejestru wzmiankę o połączeniu.§ 4. Do wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem polskim połączenia transgranicznego przepisy o postępowaniu rejestrowym (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  zniesieniu separacji sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.Art. 567[5]. Z chwilą wszczęcia postępowania o zniesienie separacji zawiesza się z urzędu postępowanie w sprawie o eksmisję (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  , otrzymujących darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ust. (...)

 • Prawo do renty rodzinnej

  -rentowych oraz do udzielania pomocy przy ubieganiu się o te świadczenia. Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania bezzwłocznie, po śmierci pracownika, pozostałej po nim rodziny o warunkach (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 528-574)

  rewidenta; termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym dniem powzięcia uchwały o przekształceniu.§ 3. Do zawiadomienia, o którym mowa w § 1, dołącza się (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  każdym czasie; przepis art. 153 stosuje się odpowiednio.  Art. 155. § 1. O treści sprostowania zawiadamia się strony, a o odmowie sprostowania osobę, która zgłosiła wniosek (...)

 • Najważniejsze są pierwsze sekundy

  czasem zadają pytania zbyt osobiste, o sprawy, które nie mają lub nie powinny mieć znaczenia przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu do pracy. Zdarza się, że pytają o plany małżeńskie, (...)

 • Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

  wniosek o wydanie formularza E 303, który jest zaświadczeniem dotyczącym zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych. Wniosek o wystawienie E 303 należy złożyć przed wyjazdem z państwa (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  wniosek o skazanie obwinionego za zarzucany mu czyn bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego albo odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego. § 2. Wniosek (...)

 • Opinia organu samorządu aptekarskiego przy udzielaniu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

  , a zatem wnosić należy, że wojewódzki inspektor farmaceutyczny powinien sam wystąpić do samorządu aptekarskiego o jej wydanie. Wnioskodawca może jednak postarać się o to we własnym zakresie (...)

 • Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

  informacji o osobie” (format RTF) Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF) Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  na nim prawa. 1 [3]. Wpis do rejestru znaków towarowych o przeniesieniu prawa ochronnego, o którym mowa w ust. 11, może nastąpić po złożeniu regulaminu znaku, o którym mowa w art. 122 (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Opinia o pracowniku.

  Co powinna zawierać służbowa opinia o pracowniku ? (olej) Od 1996 r. konstrukcja opinii o pracę została z przepisów prawa pracy usunięta. Tak więc (...)

 • Opinia o pracowniku

  Co musi zawierac opinia o pracowniku? imię i nazwisko.......... pracował/a w (nazwa firmy).........w okresie od... do......... Cechujące ją sumienność, (...)

 • opinia o pracowniku - co powinna zawierać?

  Witam, co powinna zwierać opinia o pracowniku? Kto ją powinien napisać. Co jeżeli zawiera ona nie prawdę. opinii o pracę została z przepisów prawa (...)

 • Pomówienie (zla opinia o pracowniku)

  Krótko chce przedstawić problem otóż: Została wydana opinia przez mojego przełozonego (kierownika) o mnie, w mojm przekonaniu bardzo krzywdząca (...)

 • Ochrona danych osobowych

  Jaką infomrację należy uznać za "dane osobowe" (czyli w rozumieniu ustawy za dane pozwalające na określenie tożsamości ossoby)? Jak dużym (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane