Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

  rodzinnych i nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, jesteś osobą bezdomną, która wychodzi z bezdomności i nie jesteś objęty obowiązkowym (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  dokumentów, wniosek o zasiłek opiekuńczy na formularzu: Z-15A – w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem lub Z-15B – w przypadku sprawowania opieki nad (...)

 • Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

  : Opiekę ustanawia się zawsze w przypadku, gdy niepełnoletnie dziecko nie pozostaje pod władzą rodzicielską; opieka ustaje z mocy prawa, gdy dziecko dojdzie do pełnoletniości lub gdy przynajmniej (...)

 • Porada prawna na temat opieka nad starszą osobą z zamieszkaniem

  Nie szukaj dłużej informacji na temat opieka nad starszą osobą z zamieszkaniem, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Dzienny opiekun może zająć się dzieckiem

  nad dziećmi w wieku do lat 3, dzienny opiekun podlega obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  spełniony również, gdy umowę uaktywniającą zawrze osoba współpracująca z osobą świadczącą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej lub z osobą prowadzącą (...)

 • Zapewnienie mieszkania i opieki nad osobą starszą jako niezbywalny obowiązek alimentacyjny.

  Czy do obowiązków alimentacyjnych może należeć zapewnienie mieszkania i opieki nad osobą starszą? Czy takie obowiązki są dziedziczone? Przez obowiązek alimentacyjny rozumiemy (...)

 • Odpowiedzialność spadkowa obdarowanego

  sumę zalicza się na należny zachowek lub schedę spadkową. Jeżeli obowiązek rozliczenia się z siostrą z ceny otrzymanej w zamian za sprzedane mieszkanie wynika z powoływanej umowy (...)

 • Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem?

  ;jeśli wiesz, że to ZUS wypłaci ci zasiłek: ZUS Z-3  — jeśli jesteś pracownikiem, ZUS Z-3b — jeśli: masz pozarolniczą działalność, współpracujesz (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również (...)

 • Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

  ), kurator może żądać stosownego wynagrodzenia za swoje działanie z majątku osoby, dla której został ustanowiony (opieka jest nieodpłatna, chyba że związana jest z pracochłonnym (...)

 • Warunki ustanowienia opieki i kurateli

  ;rą sprawuje opiekę i ewentualne zarządzanie tym, majątkiem w porozumieniu z sądem. Kuratelę natomiast z zasady powołuje się głównie w celu sprawowania zarządu nad majątkiem, (...)

 • Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach

  wydanych na podstawie art. 77 [2] § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).4. Koszty związane z funkcjonowaniem Krajowej (...)

 • Jakie prawa ma pacjent?

  okresie ciąży, porodu i połogu. Jeśli skorzystasz z tego prawa, personel medyczny nie może wyręczać się rodziną czy bliskimi osobami w opiece nad chorym, nadal ma obowiązek nadzoru nad (...)

 • Projekt ustawy o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

  ;w związanym z opieką nad dziećmi. Podstawowe zasady dotyczące systemu rodzinnej opieki nad dzieckiem są zawarte w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o opiece społecznej oraz w Kodeksie (...)

 • Władza rodzicielska nad dzieckiem ubezwłasnowolnionym całkowicie

  przede wszystkim jego małżonek, a w braku tegoż - jego ojciec lub matka. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie ustaje z mocy prawa w razie uchylenia ubezwłasnowolnienia bądź zmiany (...)

 • Wytchnienie dla opiekunów...

  Opieka wytchnieniowa” to program adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi/osobami niepełnosprawnymi. Nowy program (...)

 • Przedsiębiorca a PFRON

  nieprawdziwych wyjaśnień w zakresie obowiązków związanych z wpłatami na rzecz PFRON. Obowiązek w zakresie tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych Zgodnie z art.14 ustawy (...)

 • Ustanowienie kurateli dla odbierania renty – opinia prawna

  . Orzecznictwo idzie raczej w kierunku uznania, że w przypadku ogólnego niedołęstwa osoby spowodowanego starością, należy się bardziej zastanowić nad potrzebą ustanowienia kuratora dla osoby ułomnej, (...)

 • Czy warto zapisać dziecko do klubu dziecięcego?

  ;  znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów nierozprzestrzeniających ognia;  posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność (...)

 • Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

  ;wnie czasu trwania umowy podnajmu/użyczenia, który nie może być dłuższy niż sam najem. Jeżeli więc umowa z osobą trzecią została zawarta na okres dłuższy niż umowa najmu - ulega (...)

 • Prawo do zasiłku opiekuńczego

  opieki nad osobą, której nie można zaliczyć do określonego powyżej kręgu członków rodziny, zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. 4.członek rodziny, nad którym sprawowana jest opieka, (...)

 • Jak wygląda nadzór nad sprawowaniem opieki nad małoletnim?

  Kto sprawuje nadzór nad sprawowaniem opieki nad małoletnim? Opiekę ustanawia się dla małoletniego w wypadku, gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska (...)

 • 17 maja 2019 r. - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

  uczestniczącymi w dogoterapii i ratownictwie, z psychologami pracy specjalizującymi się w poradnictwie dla osób z niepełnosprawnością, z reprezentantami fundacji, stowarzyszeń (...)

 • Wspólne zamieszkiwanie rodziców i dorosłych dzieci - opinia prawna

  . Ponieważ córka Pani ma już lat 20, bez wątpienia jest osobą pełnoletnią. Władza rodzicielska wiąże się z wiekiem dziecka. Jej istnienie nie jest determinowane wspólnym zamieszkaniem, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane