Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

  opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej może zostać wydane dopiero po ostatecznym ustaleniu osoby zobowiązanej i określeniu wysokości opłaty miesięcznej za pobyt. Instytucja (...)

 • Przedawnienie należności z izby wytrzeźwień

  , obejmujących bieżące wydatki; opłata ta nie może jednak przekroczyć 20% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za kwartał poprzedzający ustalenie tej opłaty. Za dowóz do izby (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny, za jego pobranie i złożenie nie ma opłat. Uważać więc trzeba na oszustów, którzy chcą wyłudzić za to jakieś pieniądze (np. za (...)

 • Porada prawna na temat opłata za pobyt

  Nie szukaj dłużej informacji na temat opłata za pobyt, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Nowe wymogi formalne kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

  ;dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy. Opłata za pobyt w zakładzie opiekuńczym, na którą składa się koszt wyżywienia oraz zakwaterowania, jest każdorazowo (...)

 • Opłata za izbę wytrzeźwień narusza konstytucję

  Resort zdrowia chce, by za noc na izbie pobierano stałą należność w wysokości 350 zł. Przepisy dotyczące ustalania opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień zaskarżył rzecznik praw obywatelskich. - (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  oraz ust. 1 pkt 1–6, posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; posiada zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone (...)

 • Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?

  w Polsce na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów (...)

 • Kto musi uiścić opłatę miejscową?

  Gdzie i kiedy pobierana jest opłata miejscowa? Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych

 • Ulga rehabilitacyjna do rozliczenia za 2017 rok

  materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym; odpłatność za pobyt na leczeniu (...)

 • Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

  urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.   Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. (...)

 • Maksymalne stawki opłat lokalnych w 2018 r.

  częściach. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego (...)

 • Nowe opłaty za pobyt miejscowościach uzdrowiskowych

  ustawie uzdrowiskowej- za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.Od osób, od których pobierana będzie opłata uzdrowiskowa, nie będzie pobierana  opłata miejscowa. Kto (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

  obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399)- za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.  1a.  Opłata uzdrowiskowa jest pobierana (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  niższą niż opłata skarbowa albo inna opłata o charakterze publicznoprawnym, przewidziana w odrębnych przepisach za udzielenie koncesji;   2) miejsce i termin składania (...)

 • Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

  małżonkiem obywatela polskiegoi zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii (...)

 • Obowiązek meldunkowy

  tego, czy dana osoba jest zameldowana na pobyt stały, czy na pobyt czasowy. Zasadą jest, że osoba zameldowana na pobyt czasowy, lecz przebywająca nieprzerwanie na terenie danej miejscowości (...)

 • O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

  lub w Polsce we współpracy z uczelnią prowadzącą kształcenie za granicą - uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język obcy, wydany za granicą (...)

 • Czy warto zapisać dziecko do klubu dziecięcego?

  nieobecności dziecka w klubie dziecięcym (np. z powodu choroby) opłaty za pobyt i wyżywienie są mniejsze (co powinno zostać określone w statucie tej instytucji). Kto opiekuje się dziećmi (...)

 • Nowa ustawa o cudzoziemcach

  ;zezwolenie na pracę - zezwolenie na pracę wydawane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,zgoda na pobyt tolerowany - zgodę na pobyt tolerowany (...)

 • O tym podatku trzeba pamiętać

  Sopocie wynosi w tym roku 4,20 zł, a w Ustce 3,00 zł za dobę.Zarówno opłatę miejscową, jak i opłatę uzdrowiskową nalicza się od osób przebywających w danym miejscu dłużej niż dobę. Pobierana (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  poświadczonych odpisów, wyciągów i zaświadczeń o danych zawartych w rejestrze.  6. Za wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń, o których mowa w ust. 5 pkt 2, jest pobierana opłata. (...)

 • Odwołanie od decyzji meldunkowej

  opłata wynosi 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu, natomiast, gdy księga prowadzona jest w formie elektronicznej zwykły odpis kosztuje 30 złotych za cały dokument) (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  kancelaryjne Za czynności kancelaryjne pobiera się następujące opłaty kancelaryjne: Wysokość opłaty kancelaryjnej Czego dotyczy opłata w zasadzie 6 zł za każdą rozpoczętą (...)

 • Jak mają funkcjonować placówki dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej?

  interwencyjnego.  Kto płaci za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej? Zgodnie z ustawą, za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej (do czasu ukończenia szkoły, (...)

 • Jak ubiegać się o wydanie lub wymianę dowodu osobistego?

  ;Opłata ta może być też pobrana przez organ właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, w którym złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego. Opłatę za (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień.

  Witam, piszę w dosyć skomplikowanej sprawie. Ostatnio pobalowałem na mieście i wracając do domu z buta zostałem zgarniety przez patrol i zawieziony (...)

 • Czy jest szansa na przedawnienie?

  2008/12/09 Spędziłem noc na komisariacie policji w celu wytrzeźwienia i dostałem za to do zapłaty 86zł. 2011/10/06 Dostałem upomnienie o zapłatę (...)

 • Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

  Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku (...)

 • Zmiana nazwiska dziecka

  Mam nieślubne dziecko. Uznałem to dziecko lecz dziecko nosi nazwisko swej matki, bo tak zostało to ustalone. Jeśli matka dziecka wyjdzie za mąż to (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane