Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  sprawie 3.000 zł od skargi na orzeczenie zespołu arbitrów w sprawach zamówień publicznych 50 zł od zażalenia na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  wykonalności z urzędu. § 2. Nakazowi zapłaty sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się.Art. 783. § 1. Klauzula wykonalności (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  sądowych. Nie pobiera się opłat od wniosku, zażalenia i apelacji nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich. Nie pobiera się także opłat od skargi na orzeczenie referendarza (...)

 • Porada prawna na temat opłata sądowa od zażalenia na klauzulę wykonalności

  Nie szukaj dłużej informacji na temat opłata sądowa od zażalenia na klauzulę wykonalności, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  wierzytelności po upływie terminu do jego wniesienia.Art. 261. Sędzia-komisarz może z urzędu dokonać zmian na liście wierzytelności w razie stwierdzenia, że na liście umieszczono wierzytelności, (...)

 • V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia

  się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu apelacyjnym. Rozpoznanie zażalenia na postanowienie w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  wznowienie, nie może orzekać co do tej skargi.Art. 49.  Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje (...)

 • Termin do żądania nadania klauzuli wykonalności

  następne 6 zł za każdą stronę wyroku. Jeżeli wniesiona opłata będzie niższa od wymaganej, sąd wezwie do jej uzupełnienia. wyrok, odpis, koszty, klauzula wykonalności, opłata, (...)

 • Koszty zażalenia na nadanie klauzuli wykonalności

  wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika wynosi 50,00 zł, stąd 1/5 niniejszej opłaty wyniesie 10,00 zł, a więc mniej niż 30,00 zł. W związku z powyższym opłata od zażalenia (...)

 • Tytuł wykonawczy

  zażalenia i z powołaniem się na uchybienia proceduralne w toku postępowania klauzulowego. Tymczasem powództwo z art 840 KPC, jako środek merytorycznej obrony dłużnika, pozwala na (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej na podstawie art. 45 albo uchyla się od jej wykonania, lub 2) zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane